Apomedical Limited – Politik for acceptabel brug

Apomeds.com ("vores site") er en site, der drives af Apomedical Limited, et selskab registeret i England (selskabsnummer 11622278) med registreret adresse Fifth Floor, 55 King Street, Manchester, United Kingdom, M2 4LQ.

Denne politik for acceptabel brug fastlægger vilkårene mellem dig og os, under hvilke du kan tilgå vores site. Denne politik for acceptabel brug gælder for alle, der bruger eller besøger vores site. Din brug af vores site betyder, at du accepterer og vil rette dig efter alle vilkårene i denne politik for acceptabel brug, som supplerer vores sites Vilkår og betingelser.

Forbudt anvendelse

Du må kun anvende vores site til lovlige formål, og du må ikke anvende vores site

• på nogen måde, der bryder en relevant lov eller bestemmelse (både lokale, nationale og internationale);

• på nogen måde der er ulovlig eller svigagtig, eller har til formål eller medfører ulovlighed eller svigagtighed;

• med hensigten at skade eller forsøge at skade mindreårige på enhver måde;

• til at sende, vidende modtage, downloade, uploade, anvende eller genanvende materiale, der ikke er i overensstemmelse med vores indholdsstandarder;

• til at transmittere eller bestille transmission af enhver uopfordret eller uautoriseret annonce eller reklamemateriale eller enhver form for tilsvarende opfordring (spam); eller

• vidende til at transmittere enhver form for data, sende eller uploade ethvert materiale, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, keyloggere, spyware, adware eller alle andre skadelige programmer eller tilsvarende computerkode, som har til formål negativt at påvirke funktionen af computer software eller hardware.

Ud over ovenstående accepterer du også:

• ikke at duplikere, reproducere, kopiere eller gensælge nogen del af vores site i omgåelse af bestemmelserne i vores sites Vilkår og betingelser; og

• ikke uden tilladelse at tilgå, forstyrre, forårsage skade på, eller afbrydelse af:

· enhver del af vores site

· ethvert netværk eller udstyr hvor vores site er opbevaret

· enhver software anvendt til leveringen af vores site; eller

· ethvert netværk, udstyr eller software ejet og/eller anvendt af enhver tredjepart.

Interaktive serviceydelser

Vi kan ind imellem introducere interaktive serviceydelser (”interaktive serviceydelser”) på vores site, inkluderet, men ikke begrænset til chatrooms og elektroniske opslagstavler eller andre måder, hvormed du kan kontakte ordinatorer og farmaceuter direkte.

Hvor sådanne interaktive serviceydelser er til rådighed, vil vi give dig klar information om den tilbudte type af service, om den er modereret og hvis ja, hvilken form for moderering, der er brugt (inkluderet om det er et menneske eller teknisk).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere alle potentielle bruger-risici (og i særdeleshed for børn) fra tredjeparter, når de anvender en af de interaktive serviceydelser tilgængelige på sitet, og vi vil i hver enkelt sag beslutte, om det er passende at anvende moderering af den aktuelle interaktive serviceydelse (inkluderet hvilken form for moderering, der skal anvendes) i lyset af mulige risici. Vi har imidlertid ingen forpligtelse til at kontrollere, overvåge eller moderere nogen interaktiv service, vi leverer på vores site, og vi fraskriver os udtrykkeligt ansvaret for ethvert tab eller enhver skade, der opstår som følge af anvendelsen af enhver interaktiv service af en bruger i strid med vores indholdsstandarder, uanset om denne interaktive service er modereret eller ikke.

Anvendelsen af enhver af vores interaktive serviceydelser af en mindreårig sker under forudsætning af godkendelse fra forældre eller værge. Vi rådgiver forældre, der accepterer deres barns brug af en interaktiv service, at det er vigtigt, at de informerer deres børn om online sikkerhed, da moderation ikke er garanteret. Mindreårige, der bruger enhver interaktiv service, bør blive gjort klar over alle de potentielle risici, de er udsat for.

Hvor vi modererer en interaktiv service, vil vi normalt give en måde at kontakte moderatoren, hvis der skulle opstå spørgsmål eller problemer.

Indholdsstandarder

Disse indholdsstandarder omfatter ethvert materiale, du bidrager med til vores site (et ”Bidrag”), og til alle interaktive serviceydelser, der er relateret til det.

Du skal overholde ånden og bogstavet i de følgende standarder, der omfatter helheden af ethvert Bidrag, såvel som enhver del.

Vi afgør, udelukkende efter vores eget skøn, om et Bidrag til vores site overtræder indholdsstandarderne.

Bidrag skal:

• være præcise (Når der opgives fakta. Det skal bemærkes, at dette er af særlig vigtighed, når dit bidrag indeholder et svar på et klinisk spørgeskema);

• være oprigtigt tilbageholdende (hvor meninger fremføres); og

• overholde lovene gældende for England og Wales og loven i ethvert andet land, hvorfra Bidraget er opslået.

Bidrag må ikke:

• indeholde materiale, der er ærekrænkende for nogen person(er);

• indeholde noget materiale, der er stødende, uanstændigt, hadefuldt eller provokerende;

• opfordre til vold;

• fremme seksuelt umoralsk materiale;

• fremme, agitere for eller hjælpe til nogen illegal handling eller nogen ulovlig aktivitet, som (udelukkende eksempler) brud på copyright eller computermisbrug;

• agitere for diskriminering baseret på noget beskyttet karakteristika (race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder);

• overtræde nogen intellektuel ejendomsret, herunder copyright, database rettigheder eller varemærke tilhørende andre;

• sandsynligt ville snyde enhver person (det skal bemærkes, at dette er af særlig vigtighed, når dit bidrag indeholder et svar på et klinisk spørgeskema);

• overtræde nogen juridisk pligt overfor en tredjepart, som f.eks. en kontrakts forpligtelse eller enhver

tillidsforpligtelse;;

• udvise foragt for retten;

• give indtryk af, at det stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet;

• være truende i natur, misbruge eller invadere en anden persons privatliv, eller forårsage irritation, ulejlighed eller unødvendig angst;

• forventes at ville chikanere, irritere, oprøre, pinliggøre eller forskrække enhver anden person;

• anvendes til at give sig ud for andre personer eller at forfalske din identitet eller forbindelse med andre personer (det skal bemærkes, at dette er af særlig vigtighed, når dit Bidrag indeholder et svar på et klinisk spørgeskema);

• indeholde noget udsagn eller materiale som du ved eller tror (eller har rimelig grund til at tro), at medlemmer af offentligheden til hvem denne udtalelse er (eller skal være) fremsat, sandsynligvis vil forstå den som en opfordring (direkte eller indirekte) eller anden tilskyndelse til bestilling, forberedelse eller anstiftelse af en terrorhandling;

indeholde nogen reklame for eller fremme nogen service fra eller web links til nogen anden site; eller

Suspension og ophævelse

Vi vil efter eget skøn afgøre, om der er opstået noget brud på denne politik for acceptabel brug gennem din brug af vores site. Hvis vi afgør, at der har været et brud på denne politik, kan vi træffe sådanne forholdsregler, som vi finder passende.

En manglende overholdelse af denne politik for acceptabel brug udgør en alvorlig overtrædelse af denne sites Vilkår og betingelser i tilladelsen af din brug af vores site, og kan medføre, at vi tager et hvilket som helst (eller alle) af følgende skridt:

• øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af dine rettigheder til at bruge vores site;

• øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert Bidrag, du har uploadet til vores site;

• afgivelse af en advarsel til dig;

• retssag imod dig for tilbagebetaling af alle omkostninger i form af erstatning (inklusive, men ikke begrænset til rimelige administrative og sagsomkostninger) som følge af overtrædelsen;

ethvert yderligere sagsanlæg imod dig; og/eller

• videregivelse af enhver information til retshåndhævende myndigheder, som vi rimeligt finder nødvendigt eller som krævet af lovgivningen.

Vi udelukker ansvar for skridt taget som svar på overtrædelser af denne politik for acceptabel brug. Reaktionerne beskrevet i denne politik er ikke begrænsede, og vi kan tage yderligere skridt, som vi rimeligt finder passende.

Ændringer til politik for acceptabel brug

Vi ændrer fra tid til anden denne politik. Hver gang du ønsker at anvende websitet, beder vi dig tjekke denne politik for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det pågældende tidspunkt.

Denne politik blev sidst opdateret den 12. december 2018.

visa/ mastercard/ maestro/ trustly/ bank