Warunki Apomeds

Część 1 - Ogólne

Ta strona (wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i Zasadami Użytkowania Strony) informuje o warunkach prawnych i zasadach (dalej „Warunki korzystania”), na którym możemy udostępniać użytkownikom niektóre produkty lecznicze (dalej „Produkty”) oraz usługi („Usługi”) na naszej stronie internetowej, która znajduje się pod adresem www.apomeds.com, („strona”).

Postanowienia niniejszego Regulaminu i / lub wszelkich innych zasad i / lub wszelkich innych treści zawartych na oficjalnej stronie internetowej Apomedical Ltd wyrażonych w języku Angielskim mają pierwszeństwo przed postanowieniami jakiegokolwiek innego tłumaczenia tych samych dokumentów na dowolny język.

Witryna ułatwia dostęp do internetowego kwestionariusza klinicznego w celu wystawienia przez lekarza, będącego osobą trzecią, recepty prywatnej („Recepty”) oraz aptekarza będącego stroną trzecią, który wysyła produkty do Ciebie.

Niniejsze warunki regulują również własność i wykorzystanie wszelkich materiałów, dokumentacji i praw własności intelektualnej, które należą do nas lub któregokolwiek z naszych współpracowników („Materiał”).

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że je rozumiesz. Przed złożeniem zamówienia na Produkty lub uzyskaniem dostępu do Usług na stronie („Zamówienie”), użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na niniejsze Warunki. Jeśli odmówisz zaakceptowania niniejszych warunków, nie będziesz mógł zamawiać produktów ani uzyskiwać dostępu do usług z witryny.

Postanowienia określone w części 1 niniejszych warunków mają ogólne zastosowanie w odniesieniu do korzystania z witryny. Jeśli za pośrednictwem strony chcesz otrzymywać niektóre lub wszystkie usługi lekarzy przepisujących leki, usługi apteczne lub usługi kurierskie, musisz również przeczytać dodatkowe warunki określone w części 2, które odnoszą się do usług lekarza przepisującego, część 3, które dotyczą usług aptecznych i części 4, które dotyczą usług dostawy. Każda część jest włączona i stanowi integralną część niniejszych warunków.

 1. Informacje o nas

1.1 Jesteśmy Apomedical Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 11622278 i naszą siedzibą pod adresem Fifth Floor, 55 King Street, Manchester, Wielka Brytania, M2 4LQ („Firma”, „my” lub „nas”). Nasz numer VAT to 323699381. Jesteśmy odpowiedzialni za obsługę strony.

1.2 Współpracujemy z wybranymi dostawcami zewnętrznymi („Współpracownikami”), w tym zarejestrowanymi lekarzami („Lekarzami”), zarejestrowaną apteką („Apteka”) i firmą kurierską („Delivery C”), Które są odpowiednio odpowiedzialne za przepisywanie, wydawanie i w stosownych przypadkach, dostarczanie Produktów i / lub Usług za pośrednictwem strony zgodnie z dodatkowymi warunkami określonymi odpowiednio w częściach 2, 3. Jeśli zdecydujesz się wynająć niezależną firmę Delivery Co, która odbierze produkty w Twoim imieniu, również część 4 niniejszych warunków. Należy zapoznać się z tymi warunkami i zaakceptować je przed złożeniem zamówienia na dowolne produkty lub usługi za pośrednictwem witryny. Udostępniając Produkty na stronie, potwierdzasz, że działamy jako agent dla i w imieniu Apteki.

1.3 Odpowiedzialność ponoszą::

1.3.1 Lekarze przepisujący receptę powinni czytać kwestionariusze kliniczne oraz generować i wystawiać recepty;

1.3.2 Apteka zajmująca się odbiorem, wydawaniem, sprawdzaniem i udostępnianiem Produktów (należy pamiętać, że ani my, ani Apteka nie dostarczamy Produktów - patrz punkty 1.3.3 i 12.2. Za dostawę Produktów powinna ponosić odpowiedzialność Delivery Co działającego w Twoim imieniu); i

1.3.3 Delivery Co odbierająca Produkt z Apteki w Twoim imieniu, jeśli wybrałeś tę opcję odbioru oraz do dostarczenia Ci takich Produktów zgodnie z instrukcją dostawy.

 1. Kontakt z nami

2.1 1 Naszą rolą jest zarządzanie relacjami między Tobą a naszymi Współpracownikami. Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz skontaktować się z którymkolwiek ze Współpracowników, najprostszym sposobem jest skontaktowanie się z nami bezpośrednio przez e-mail [email protected] Podaj numer zamówienia lub dane konta, aby móc Cię zidentyfikować.

2.2 W przypadku odniesienia w niniejszych Warunkach do komunikacji dokonywanej na piśmie, należy przez to rozumieć komunikację wykonaną przez nas lub dowolnego Współpracownika w drodze jakiejkolwiek komunikacji lub informacji dostarczonych za pośrednictwem strony lub e-maila, który przekazałeś nam do komunikacji z Tobą. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do wymogów doręczania jakichkolwiek dokumentów w postępowaniu sądowym.

 1. Komunikacja i bezpieczeństwo

3.1 Akceptując niniejsze Warunki uznaje się, że wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej od nas lub Współpracowników. Komunikacja elektroniczna obejmuje między innymi wiadomości e-mail, powiadomienia, rekordy danych lub inne informacje przekazywane za pośrednictwem witryny. Zgadzasz się, że wszelka komunikacja elektroniczna przekazana tobie przez nas jest wystarczająca, aby spełnić wszelkie prawne wymagania, aby taka komunikacja została Ci przekazana na piśmie.

3.2 Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać tego osobom trzecim.

3.3 Mamy prawo w dowolnym momencie wyłączyć kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło wybrane przez Ciebie lub przydzielone przez nas, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z niniejszych Warunków.

3.4 Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż ty zna kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie powiadomić nas o tym na adres [email protected]

 1. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

4.1 Wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega naszej Polityce Prywatności i Plików Cookie. Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę Plików Cookie.

4.2 Nie będziemy wykorzystywać żadnych danych osobowych do celów innych niż te zawarte w naszej Polityce Prywatności i Plikach Cookie, jak określono poniżej.

4.3 Możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przekazujesz, w celu:

4.3.1 verify your identity;

4.3.2 enable Associates to provide you with Products and/or Services;

4.3.3 ułatwianie płatności i zwrotów za Produkty;

4.3.4 poprawy jakość oferowanych przez nas Produktów i / lub Usług;

4.3.5 stosowania się do wniosków organów regulacyjnych i / lub zgodnie z wymogami prawa;

4.3.6 dostarczania odpowiednich informacji swoim stałym świadczeniodawcom; i / lub

4.3.7 w celu zapobiegania oszustwom i / lub innym przestępstwom.

4.4 Korzystamy z usług weryfikacji tożsamości w celu sprawdzenia Twoich danych, które są sprawdzane z wielu źródeł, w tym rządowe bazy danych agencje informacji kredytowej. Akceptując niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na dokonanie tych kontroli. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości za pomocą tych kontroli, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe dowody tożsamości.

4.5 Wyrażasz zgodę na informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia i aktualnych lekach, w tym między innymi informacje, które ujawniasz w ramach internetowej oceny klinicznej, do przeglądania i wymiany między nami a naszymi pracownikami i współpracownikami w celu w celu dostarczenia Ci Produktów i / lub Usług.

 1. Możemy wprowadzić zmiany do niniejszych warunków lub witryn

5.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki.

5.2 Za każdym razem, gdy chcesz korzystać z witryny, zapoznaj się z niniejszymi warunkami, aby upewnić się, że znasz warunki obowiązujące w danym czasie.

5.3 Możemy zmieniać niniejsze Warunki, które odnoszą się od czasu do czasu do Twojego Zamówienia, uwzględniając następujące okoliczności:

5.3.1 zmiany w odpowiednich przepisach prawa i wymaganiach regulacyjnych; lub or

5.3.2 w przypadku, gdy uznamy to za konieczne lub pożądane według naszego wyłącznego uznania.

5.4 Bez względu na klauzulę 5.1, jeśli zmienimy niniejsze Warunki w odniesieniu do Twojego Zamówienia, dołożymy wszelkich starań (ale bez zobowiązań) do skontaktowania się z Tobą w celu powiadomienia Cię o zmianach.

5.5 Możemy również od czasu do czasu aktualizować i zmieniać witrynę w celu odzwierciedlenia zmian w produktach i / lub usługach, potrzebach użytkowników i priorytetach biznesowych.

 1. Łączenie

6.1 Linki do stron internetowych osób trzecich w tej witrynie są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz stronę. Nie sprawdziliśmy tych witryn stron trzecich oraz nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny, ich zawartość lub dostępność. Dlatego nie sprawdzamy ani nie składamy żadnych oświadczeń na ich temat, ani żadnych materiałów, które się tam znajdują, ani żadnych wyników, które można uzyskać z ich użycia. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, które są powiązane z witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

6.2 Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi to naszej reputacji.

6.3 Nie możesz ustanowić linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, o ile takowe nie istnieje.

6.4 Nie wolno używać linku do naszej witryny w żadnej witrynie internetowej, która nie jest własnością użytkownika.

6.5 Witryna nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej stronie ani nie można tworzyć linków do żadnej części witryny innej niż strona główna.

6.6 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.

6.7 Jeśli chcesz linkować do którejkolwiek treści z naszej witryny lub korzystać z nich w sposób inny niż określony powyżej, skontaktuj się z [email protected]

 1. Anulowanie Zamówienia

7.1 Możesz anulować Zamówienie ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, przekazując nam pisemne powiadomienie, jeżeli:/p>

7.1.1 naruszamy niniejsze Warunki w sposób istotny i nie udało nam się naprawić naruszenia nie mniej niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym powiadomiłeś nas na piśmie o tym naruszeniu;

7.1.2 na nasze działania na podstawie niniejszych Warunków ma wpływ „Zdarzenie losowe” zgodnie z klauzulą 17;

7.1.3 wchodzimy w stan likwidacji lub jesteśmy po wyznaczeniu syndyka lub zarządcy nad naszymi aktywami; lub

7.1.4 w dowolnym momencie do rozpoczęcia Usługi.

 1. Zwroty środków - ograniczenia

8.1 Nie będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy wynikającego z:

8.1.1 niedostępności konkretnego Współpracownika, z którym strona działa i dostępny jest alternatywny Współpracownik;

8.1.2 Twój brak odbioru produktu z apteki zgodnie z klauzulą 12.2;

8.1.3 tymczasowe przerwanie świadczenia Usługi; lub

8.1.4 wszelkie zakłócenia w Serwisie bez naszej winy.

8.2 Akceptując niniejsze Warunki, zgadzasz się, że Lekarze mogą różnić się w swoich opiniach klinicznych i, że gdy Recepta została wystawiona w dobrej wierze, nie będziesz uprawniony do żadnego zwrotu kosztów za jakąkolwiek świadczoną Usługę.

8.3 Nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy za jakąkolwiek Usługę, w przypadku której świadczenie takiej Usługi jest ograniczone z powodu:

8.3.1 niewystarczająca lub zmienna łączność sieciowa;

8.3.2 zaniedbanie przez ciebie; lub

8.3.3 z naszej winy.

 1. Anulowanie zamówienia z naszej strony

9.1 Od czasu do czasu możemy anulować Zamówienie przed rozpoczęciem świadczenia takich Produktów lub Usług z powodu jednego z poniższych:

9.1.1 wydarzenie poza naszą kontrolą; lub

9.1.2 niedostępność jakiegokolwiek Współpracownika lub Materiału, bez którego nie jesteśmy w stanie zapewnić Produktu lub Usługi.

9.2 W przypadku, gdy jakikolwiek Produkt lub Usługa stanie się niedostępny zgodnie z punktem 9.1, powiadomimy Cię tak szybko, jak to będzie możliwe w formie pisemnej.

9.3 Jeśli anulujemy zamówienie zgodnie z klauzulą 9.1, a klient zapłacił z góry i produkty lub usługi nie zostały jeszcze dostarczone, zapewnimy ci pełny zwrot pieniędzy.

9.4 Możemy anulować Twoje zamówienie w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, przekazując Ci pisemne powiadomienie, jeśli:

9.4.1 nie płacisz nam, kiedy jest to wymagane; lub

9.4.2 w inny sposób naruszasz niniejsze Warunki i nie naprawisz swojego naruszenia w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania pisemnej prośby lub wcześniej, jeśli będzie to uzasadnione.

9.5 Od czasu do czasu będziemy żądać od ciebie pewnych informacji, które mogą być poufne i / lub objęte przepisami o ochronie danych, na przykład szczegóły dotyczące wszelkich schorzeń. Jeśli nie dostarczysz nam tych informacji lub dostarczysz nam niekompletne lub nieprawidłowe informacje, możemy zawiesić świadczenie Usług lub dostawę Produktów, przekazując Ci pisemne powiadomienie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy nie dostarczyłeś nam tych informacji i nie będziemy zobowiązani do zapewnienia ci zwrotu w takich okolicznościach.

 1. Niedopuszczalne zachowanie

10.1 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do witryny lub zakończenia świadczenia Produktów i / lub dostępu do Usług, w tym usunięcia konta i informacji, niezwłocznie po powiadomieniu, w przypadku, gdy stwierdzimy, że istotnie naruszyłeś Warunki Użytkowania Strony lub zachowywałeś się obelżywie lub w niewłaściwy sposób w stosunku do któregokolwiek pracownika lub pracownika lub agenta firmy, w tym:

10.1.1 używanie wulgarnego języka, groźby, niewłaściwego lub obraźliwego zachowania lub uwag;

10.1.2 angażowanie w zachowania uważane za zbyt czasochłonne; lub

10.1.3 nadmiernego korzystania z Usług lub zamawiania Produktów zgodnie z naszą uzasadnioną opinią.

 1. 11. Możemy dowolnie zawiesić lub usunąć witrynę

11.1 Witryna jest udostępniana bezpłatnie.

11.2 Nie gwarantujemy, że witryna lub jakiekolwiek materiały na niej zawsze będą dostępne w sposób nieprzerwany. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej lub dowolnej części strony ze względów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Cię w rozsądny sposób o każdym zawieszeniu lub wycofaniu.

11.3 Użytkownik jest również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do witryny za pośrednictwem połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków i innych obowiązujących warunków, w tym warunków Współpracowników w Części 2, 3 i 4 niniejszych Warunków, oraz że zapoznały się z nimi.

 1. Wysyłka produktów;

12.1 Należy pamiętać, że ani my, ani apteka nie jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie produktów do ciebie.

12.2 Zgodnie z warunkami Apteki w Części 3, Produkty zostaną Ci udostępnione do odbioru w Aptece lub będziesz mieć możliwość zorganizowania dostawy w Twoim imieniu z Apteki. Jeśli samodzielnie chcesz zorganizować dostawę na wybrany przez Ciebie adres postępuj zgodnie z warunkami części 4 niniejszych Warunków.

 1. Wyświetlanie i dostępność produktów

13.1 Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby zaktualizować informacje na stronie, w tym opisy dowolnego produktu lub usługi, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani wyraźnych, ani dorozumianych, że zawartość witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

13.2 Zdjęcia Produktów w serwisie służą wyłącznie celom poglądowym

13.3 Produkty mogą różnić się od zdjęć na stronie i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek poleganie na dokładności obrazów używanych na stronie.

13.4 The packaging for the Products may vary from time to time to that shown on images on the site.

13.5 Wszystkie produkty wyświetlane na stronie pozostają przez cały czas zależne od dostępności. Jeśli zamówiony Produkt jest niedostępny, powiadomimy Cię najszybciej jak to możliwe i niezwłocznie zwrócimy Ci płatność.

 1. Cena produktów

14.1 Ceny Produktów będą zgodne z cenami podanymi na stronie w momencie składania Zamówienia i będą obejmować opłaty uiszczane na rzecz Recepta, Apteki oraz w przypadku wyboru takiej opcji, Dostawy Co. Dbamy o to z należytą starannością w celu zapewnienia, że ceny Produktów są prawidłowe w momencie wprowadzenia odpowiednich informacji na stronie.

14.2 Ceny Produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu, ale zmiany nie będą miały wpływu na żadne Zamówienia złożone przed zmianą.

14.3 Cena produktu zawiera podatek VAT (w stosownych przypadkach) według obowiązującej stawki obowiązującej w Wielkiej Brytanii.

14.4 Strona zawiera dużą liczbę Produktów. Może się zdarzyć, że pomimo naszych najlepszych starań, niektóre z tych Produktów mogą być nieprawidłowo wycenione. Zwykle sprawdzamy nasze ceny w ramach naszych procedur wysyłki, aby:

14.4.1 w przypadku, gdy poprawna cena Produktu jest niższa niż cena podana na stronie, obciążymy Cię niższą kwotą za dostarczenie Ci takich Produktów. Jeśli jednak błąd cenowy jest oczywisty i niepowtarzalny i mógł zostać w uzasadniony sposób uznany za błędną wycenę, nie musimy dostarczać takich produktów po niewłaściwej (niższej) cenie; i

14.4.2 jeśli poprawna cena Produktu jest wyższa niż cena podana na stronie, powiadomimy Cię tak szybko, jak to możliwe, o tym błędzie i damy Ci możliwość dalszego zamawiania Produktu po właściwej cenie lub anulowanie zamówienia. Nie będziemy przetwarzać Twojego Zamówienia, dopóki nie otrzymamy Twoich instrukcji.

 1. Dokonanie płatności

15.1 Płatności za wszystkie opłaty za Produkt należy dokonać w całości w momencie składania zamówienia. My udostępniamy Produkty na stronie a ty rozumiesz, że działamy jako agent w imieniu i na rzecz Apteki i jesteśmy upoważnieni do zawierania umów sprzedaży Produktów i pobierania za nie płatności w jej imieniu.

15.2 Płatności za Produkty można dokonać za pomocą systemu PayPal, przelewu bankowego, karty kredytowej / debetowej, a w przypadku klientów z Niemiec i Szwajcarii „później na podstawie faktury”.

15.3 W przypadku płatności dokonywanych przez „płatność później na podstawie faktury” poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do warunków samej płatności, a nie do pełnego zaangażowania między Tobą a Firmą.

15.4 Jesteś odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych karty debetowej lub kredytowej. Zastrzegamy sobie prawo do nie dostarczania Produktów, jeśli dane płatności wygasły lub są nieważne. W takich przypadkach spróbujemy skontaktować się z Tobą i poprosić o podanie aktualnych informacji.

15.5 Płatności są dostarczane w sposób ciągły, co pozwala na dalsze płatności lub zwroty środków na kartę płatniczą, jeśli to konieczne.

15.6 Aby upewnić się, że Twoja karta debetowa lub kredytowa nie jest używana bez Twojej zgody, możemy zweryfikować imię i nazwisko, adres i inne dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu zamówienia w odpowiednich bazach danych stron trzecich. Akceptując niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na przeprowadzanie takich kontroli. Podczas przeprowadzania tych kontroli podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać ujawnione zarejestrowanej agencji informacji kredytowej, która może prowadzić rejestr tych informacji. Ma to na celu wyłącznie potwierdzenie Twojej tożsamości. Sprawdzanie zdolności kredytowej nie jest przeprowadzane i nie ma to wpływu na Twoją zdolność kredytową. Wszystkie podane przez Ciebie informacje będą traktowane w sposób bezpieczny i ściśle zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 1. Nasza odpowiedzialność wobec ciebie

UWAGI OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

16.1 Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów, podwykonawców lub Współpracowników oraz za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

16.2 Nie ponosimy odpowiedzialności, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, za jakąkolwiek utratę zysku lub za jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe wynikające z lub w związku z Twoim Zamówieniem.

16.3 Z zastrzeżeniem klauzuli 16.1, nasza całkowita odpowiedzialność wobec ciebie, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, wynikającego z lub w związku ze świadczeniem Produktów lub Usług, będzie ograniczona do kwoty zapłaconej przez w odniesieniu do takiego produktu lub usługi.

16.4 Strona nie jest zaprojektowana i nie nadaje się do prowadzenia leczenia i / lub zarządzania nagłymi wypadkami medycznymi lub jakimkolwiek ostrym stanem chorobowym, który w innym przypadku uzasadniałby osobistą wizytę u lekarza lub analizę, diagnozę lub leczenie lub w przypadku których analiza, diagnoza lub leczenie byłyby wymagane.

16.5 Podejmiemy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przeciwko nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych, ale z zastrzeżeniem tego i naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa jako administratora danych, iż nie będziemy ponosi odpowiedzialność za utratę danych lub nieuprawniony dostęp innych osób, czy to w wyniku nieuprawnionego dostępu, niewłaściwego adresu, awarii technicznej, ingerencji technicznej, zaniedbania lub w inny sposób.

16.6 Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych (w zakresie dozwolonym przez prawo), w tym między innymi dorozumianych gwarancji o zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że witryna lub jakiekolwiek wysłane przez nas powiadomienia będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

16.7 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania stron trzecich, w tym Współpracowników i świadczonych przez nich Usług.

16.8 Dostarczamy Produkty wyłącznie na użytek własny, domowy i prywatny. Zgadzasz się nie dostarczać Produktów innym osobom ani nie używać ich do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, a my nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w zyskach, utratę działalności, przerwy w działalności lub straty możliwości biznesowych, jeśli korzystasz z takich Produktów inaczej niż zgodnie z niniejszymi Warunkami.

16.9 Produkty są dostarczane zgodnie z informacjami, które przekazujesz nam i współpracownikom poprzez kwestionariusze kliniczne na stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiegokolwiek Produktu, jeśli podasz nieprawidłowe lub niekompletne informacje podczas przesyłania odpowiedzi na kwestionariusz kliniczny.

16.10 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niepoinformowania lekarza osobistego lub innego pracownika służby zdrowia o jakichkolwiek Produktach lub Usługach, które zamawiasz na stronie.

16.11 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania rad udzielonych na stronie lub przez dowolnego Współpracownika.

16.12 Użytkownik akceptuje fakt, że porady udzielone za pośrednictwem witryny nie zastępują porad udzielonych przez lekarza osobistego i że należy skonsultować się ze swoim lekarzem i innymi pracownikami służby zdrowia w sprawie produktów dostarczanych za pośrednictwem witryny.

 1. Zdarzenia losowe

17.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji któregokolwiek z naszych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, spowodowane przez „Zdarzenie losowe”, zgodnie z definicją w punkcie 17.2.

17.2 "Zdarzenie losowe” oznacza każde działanie lub wydarzenie poza naszą rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajki lub inne działania stron trzecich, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna lub zagrożenie lub przygotowanie do wojny, pożaru, wybuchu, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi, epidemii lub innej klęski żywiołowej, lub awarii publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

17.3 Jeśli zdarzenie losowe ma znaczący wpływ na wykonanie naszych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków:

17.3.1 skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię powiadomić; i

17.3.2 nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone, a czas realizacji naszych zobowiązań zostanie przedłużony na czas trwania zdarzenia losowego. W przypadku, gdy zdarzenie losowe wpływa na dostawę Produktów, ustalimy nowy termin odbioru po wygaśnięciu zdarzenia.

17.4 Możesz anulować Zamówienie, jeśli zdarzenie losowe utrzymuje się przez okres nie krótszy niż 7 (siedem) dni. Aby anulować zamówienie, musisz powiadomić nas na piśmie, z zastrzeżeniem punktu 2.

17.5 Możemy anulować Zamówienie, jeśli wydarzenie poza naszą kontrolą utrzymuje się przez okres nie krótszy niż 28 (dwadzieścia osiem) dni.

 1. Twoje obowiązki

Ważne: jeśli podasz w dowolnym momencie informacje fałszywe lub wprowadzające w błąd, korzystając z naszej witryny lub konsultując się ze Współpracownikami, potwierdzasz, że możliwe jest wystawienie Recepty na podstawie podanych przez Ciebie niekompletnych informacji, które mogą mieć poważne, a nawet potencjalnie zagrażające życiu konsekwencje. Korzystając z naszej witryny i wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, zgadzasz się nie podawać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji w każdym przypadku. Takie postępowanie stanowiłoby naruszenie niniejszych warunków.

18.1 Akceptując niniejsze Warunki, zgadzasz się, że:

18.1.1 wszystkie informacje, które przekażesz nam i współpracownikom, będą rzetelną i dokładną refleksją i nie będą pomijać niczego o istotnym znaczeniu;

18.1.2 Jeśli dowiesz się, że wszelkie informacje dotyczące Twojej dokumentacji medycznej, badań lub recept są niedokładne lub niekompletne, niezwłocznie poinformujesz nas o tym;

18.1.3 zapewnisz, że w miarę możliwości będziesz przestrzegać wszystkich instrukcji, porad i leczenia udzielonego Ci przez Współpracownika;

18.1.4 poinformujesz swojego lekarza o dostarczonych produktach i poradach udzielonych za pośrednictwem strony;

18.1.5 jeśli podczas korzystania z witryny masz jakiekolwiek wątpliwości lub wątpliwości związane z wszelkimi informacjami, poradami lub instrukcjami, które zostały Ci dostarczone lub których nie otrzymałeś za pośrednictwem Usług, lub które dotyczą Twojego zdrowia , lub w jakichkolwiek innych warunkach, zwrócisz się o dalszą niezależną opinię medyczną, gdy tylko będzie to racjonalnie wykonalne od alternatywnego pracownika służby zdrowia i / lub skorzysta z usług ratunkowych, a w szczególności;

18.1.6 będziesz przestrzegać wszelkich instrukcji (w tym między innymi czasu i dawkowania) przekazanych Ci przez Współpracownika w odniesieniu do dowolnego Produktu;

18.1.7 poinformujesz o wszelkich skutkach ubocznych dowolnego Produktu, których doświadczysz, tak szybko, jak to możliwe;

18.1.8 nie będziesz się rejestrować ani podejmować prób rejestracji w imieniu żadnej innej osoby w celu uzyskania dostępu do strony, ani nie będziesz udzielał informacji w odpowiedzi na ocenę kliniczną online ani nie będziesz reprezentował żadnej innej osoby; i

18.1.9 nie zarejestrujesz się ani nie będziesz próbował zarejestrować się na stronie więcej niż jeden raz.

 1. Własność intelektualna

19.1 Wszelkie treści używane przez nas na stronie i wszystkie Materiały podlegają ochronie na podstawie praw autorskich, znaków towarowych, praw do baz danych i innych praw własności intelektualnej.

19.2 Zgadzasz się, że nie będziesz ingerować w żadne informacje o prawach autorskich lub prawach własności na stronie.

19.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w żadnym momencie nie nabywa żadnych praw autorskich ani żadnych innych praw własności intelektualnej do jakichkolwiek Materiałów, treści ani żadnych innych dokumentów lub przedmiotów udostępnianych za pośrednictwem strony.

19.4 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści, materiałów, dokumentów i innych informacji określonych w punktach 19.1–19.3 do własnego użytku osobistego oraz w związku z otrzymywaniem Usług od nas, ale nie jest uprawniony do wykonywania kopii, edycji, zmian ani rozpowszechniania, a także nie udostępniać żadnych materiałów ani informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, za pośrednictwem sieci udostępniania plików, ani nie ułatwiać ani nie zezwalać innym osobom na to samo.

19.5 Wszystkie treści dostępne i zawarte w witrynie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania cyfrowe, kompilacje danych i oprogramowanie, są naszą własnością lub naszych dostawców treści i podlegają ochronie na podstawie praw autorskich i inne prawa własności intelektualnej. Zbiorowe wykorzystanie wszystkich treści na stronie jest naszą wyłączną własnością. Wszelkie oprogramowanie używane na stronie jest naszą własnością lub naszymi dostawcami oprogramowania i podlega ochronie na podstawie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

 1. Znaki towarowe

APOMEDS TM i APOMEDS.COM TM są niezarejestrowanymi znakami towarowymi Spółki.

 1. Zastosowanie międzynarodowe

21.1 Witryna może być dostępna spoza Wielkiej Brytanii. Nie można jednak korzystać z witryny, jeżeli prawo korzystania z niej reguluje prawo innej jurysdykcji. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie przepisów obowiązujących w takich jurysdykcjach.

21.2 Nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek Materiały na stronie nadają się do użycia we wszystkich lokalizacjach poza Wielką Brytanią, ani nie gwarantujemy, że korzystanie z takich Materiałów będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tych lokalizacjach poza jurysdykcją Anglii i Walii. Udostępnimy niektóre tłumaczenia Materiałów dla wygody użytkowników.

21.3 Dostęp do strony z terytoriów, na których jej zawartość jest nielegalna lub niezgodna z prawem, jest zabroniony na mocy niniejszych warunków. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z korzystania z witryny z lokalizacji poza Wielką Brytanią.

 1. Rozstrzyganie sporów

22.1 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków należy zgłosić nam na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od powstania takiego sporu lub roszczenia. Takie powiadomienie musi zawierać pełne dane dotyczące sporu lub roszczenia, abyśmy wiedzieli i rozumieli, czego dotyczy. Niedostarczenie pisemnego powiadomienia w tym terminie uniemożliwi zgłoszenie roszczenia.

22.2 W przypadku powstania sporu w związku z jakimkolwiek postanowieniem zawartym w niniejszych Warunkach, my i użytkownik zgadzamy się dążyć do rozwiązania sporu.

22.3 Jeśli spór nie może zostać rozwiązany w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od pierwszej notyfikacji sporu przez którąkolwiek ze stron, każda z nas zgadza się podjąć próbę rozwiązania sporu w drodze mediacji zgodnie z mediacją Centrum skutecznego rozwiązywania sporów („CEDR”) Procedura.

22.4 O ile strony nie uzgodnią inaczej, mediator zostanie wybrany przez CEDR.

22.5 Aby rozpocząć mediację, każda ze stron musi przekazać drugie pisemne zawiadomienie („Powiadomienie ADR”) z prośbą o mediację. Kopię wniosku należy przesłać do CEDR.CEDR.

22.6 Mediacja rozpocznie się nie mniej niż 60 (sześćdziesiąt) dni od daty dostarczenia pisemnego zawiadomienia ADR.

22.7 Strony nieodwołalnie uzgadniają, że żadna ze stron nie może wszcząć żadnego postępowania sądowego w związku ze sporem wynikającym z jakiejkolwiek sprawy związanej z niniejszymi Warunkami, dopóki nie podejmie pierwszej próby rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji i mediacja zostanie zakończona lub druga strona nie uczestniczył w mediacji przez okres nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni od daty rozpoczęcia mediacji.

 1. Inne ważne warunki

23.1 Każda klauzula niniejszych Warunków działa osobno. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zadecyduje, że jakakolwiek klauzula lub subklauzula jest niezgodna z prawem lub niewykonalna, pozostałe klauzule i subklauzule pozostaną w pełnej mocy.

23.2 Jeśli nie będziemy nalegać, abyś wywiązał się z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec ciebie, lub jeśli opóźnimy to, nie będzie to oznaczać, że zrzekamy się naszych praw wobec ciebie i nie oznacza to, że nie musisz wypełniać tych obowiązków. Jeśli zrezygnujemy z domyślnych zobowiązań, zrobimy to tylko na piśmie, co nie będzie oznaczać, że automatycznie zrzekniemy się wszelkich późniejszych domyślnych zobowiązań.

23.3 Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii. Oznacza to, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi podlegają prawu angielskiemu. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Anglii.

 1. Twoje prawa konsumenta

24.1 Konsumenci mają prawa w stosunku do Produktów i / lub Usług, które są wadliwe lub z zastrzeżeniem klauzuli 13, niezgodne z opisem. Porady na temat swoich praw można uzyskać w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich lub Biurze ds. Standardów Handlowych. Niniejsze warunki nie wpływają na Twoje ustawowe prawa.

24.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kupując jakiekolwiek Produkty za pośrednictwem witryny, nie powstaje żadna umowa sprzedaży, sprzedaży detalicznej lub innej umowy handlowej między nami. Jesteśmy agentem apteki w relacji z Tobą podczas zakupu produktów i działamy w jej imieniu.

24.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakikolwiek Produkt zakupiony od Partnera.

24.4 Składając zamówienie na Produkt za pośrednictwem strony, otrzymasz od nas pisemne potwierdzenie swojego Zamówienia. Potwierdzenie to będzie jednak uzależnione od przyjęcia Zamówienia przez odpowiedniego Współpracownika.

24.5 Twoja umowa z Jednostką stowarzyszoną będzie obowiązywać w momencie złożenia Zamówienia przez Spółkę działającą jako agent dla Jednostki stowarzyszonej, a takie Zamówienie zostanie należycie zaakceptowane przez Jednostkę stowarzyszoną. Podstawa Twojej umowy ze Współpracownikiem będzie podlegać dodatkowym warunkom, które zostały określone w Części 2, 3 i 4 niniejszych Warunków.

Część 2 - Warunki świadczenia usług przepisanych przez lekarza

Usługi lekarza przepisującego są świadczone przez EU Doctor 24 srl. Korzystając z usług Prescriber, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się być prawnie związany dodatkowymi warunkami określonymi w niniejszej części 2 Warunków.

Jeśli nie wyrażasz zgody na dodatkowe warunki określone w niniejszej części 2 niniejszych warunków, nie możesz korzystać z usług Prescriber Services.

 1. Informacje o nas

Jesteśmy EU Doctor 24 srl, firmą zarejestrowaną w Rumunii pod numerem 37806218 i naszą siedzibą pod adresem STR. PI CEAIKOVSKI 15A C, Sybin, Rumunia („lekarz przepisujący”, „my” lub „nas”). Jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie usług Prescriber za pośrednictwem strony. Lekarzem odpowiedzialnym za przepisanie leku jest dr Yalachagere Nanjundaiah Thapana Chiranthana. Lekarz przepisujący jest zarejestrowany w urzędzie Rejestru Lekarzy Romskich, a jego status rejestracyjny można znaleźć tutaj: https://regmed.cmr.ro/registrul-medicilor.

 1. Profesjonalne standardy

Usługi lekarza przepisującego obejmują przegląd kwestionariusza klinicznego oraz generowanie i wydawanie recept. Aby zapewnić wysokiej jakości opiekę, nasi lekarze kontrolni mogą skontaktować się również z niektórymi pacjentami. Usługi Lekarzy są świadczone przez wykwalifikowanych lekarzy, którzy mogą przepisywać Produkty i wystawiać Recepty bez spotykania się z pacjentami. Wszyscy nasi lekarze przepisują leki zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ich właściwy organ regulacyjny w sprawie zdalnego przepisywania.

 1. Rejestracja

Rejestrując się, aby korzystać z usług Prescriber Services, użytkownik:

 • a. potwierdza, że informacje podane za pośrednictwem witryny są dokładne i kompletne;
 • b. zgadza się zachować poufność swojej nazwy użytkownika i hasła oraz podjąć uzasadnione kroki w celu ochrony i nieudostępniania nikomu danych logowania do dokumentacji pacjenta online; i
 • c. potwierdza, że ma 18 lat lub więcej.
 1. Nasze zobowiązanie wobec Ciebie

Każdy z naszych lekarzy przepisujących zobowiązuje się:

 • a. wziąć na siebie odpowiedzialność zawodową za każdego pacjenta korzystającego z usług lekarza przepisującego w takim samym zakresie, w jakim lekarz ten byłby odpowiedzialny za spotkanie z pacjentem twarzą w twarz;
 • b. zapewnianie profesjonalnej i przejrzystej usługi, która jest zgodna ze wszystkimi mającymi zastosowanie wytycznymi wydanymi przez ich organ regulacyjny w sprawie zdalnej recepty i najlepszych praktyk klinicznych;
 • c. podać swoje imię i nazwisko oraz profesjonalny numer rejestracyjny podczas wystawiania recept, przepisywania produktów i komunikowania się z pacjentami;
 • d. przepisywanie Produktów tylko wtedy, gdy ich profesjonalny osąd leży w interesie pacjenta i w związku z tym odmówić wystawienia Recepty, jeśli uważa on, że nie leży w najlepszym interesie pacjenta; i
 • e. do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony danych osobowych pacjentów zgodnie z opisem w części 1 niniejszych Warunków oraz Polityką Prywatności i Plików Cookie.
 1. Twoje zobowiązania podczas korzystania z usług Prescriber Services

Jako pacjent zobowiązujesz się:

 • a. odpowiadać na wszystkie pytania zgodnie z prawdą i w pełni;
 • b. nie rejestrować się na stronie więcej niż raz;
 • c. nie rejestrować ani nie wypełniać kwestionariuszy klinicznych w imieniu osób trzecich;
 • d. przestrzegać instrukcji podanych dla każdego produktu. W przypadku braku pewności, jak zastosować jakikolwiek Produkt, skontaktujesz się z witryną i nie będziesz używać Produktu, dopóki nie uzyskasz od nas wystarczających informacji i nie zrozumiesz prawidłowych instrukcji;
 • e. zaakceptować naszą decyzję, gdy lekarz przepisujący stwierdzi, że wydawanie recepty nie leży w twoim najlepszym interesie bez konsultacji osobistych;
 • f. powiadomić swojego lekarza o zakupie Produktów. Zawsze będziemy oferować powiadomienie Twojego lekarza o wszelkich przepisanych przez nas Produktach, ale jeśli odrzucisz naszą ofertę, Twoim obowiązkiem jest powiadomienie lekarza. Jeśli zdecydujesz się nie powiadamiać swojego lekarza, ważne jest, aby prowadzić rejestr Produktów. Należy jednak pamiętać, że w nagłych wypadkach może być konieczne skontaktowanie się z pracownikiem służby zdrowia, służbami społecznymi lub służbami ratunkowymi bez Twojej zgody, nawet jeśli odrzucisz którąkolwiek z naszych ofert skontaktowania się z lekarzem;
 • g. w celu zapewnienia, że nikt inny niż ty nie ma dostępu do żadnego z Twoich Produktów;
 • h. w celu zapewnienia, że jakiekolwiek Produkty nie będą używane po upływie ich daty ważności; i
 • i. aby poinformować nas za pośrednictwem strony, jeśli wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne któregokolwiek z Produktów lub jeśli uważasz, że jakikolwiek Produkt nie był skuteczny.
 1. Informacje i porady

Informacje i porady udzielane przez nas podczas korzystania z usługi Prescriber oparte są na informacjach dostarczonych w odpowiedzi na kwestionariusz kliniczny. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że te informacje są poprawne i kompletne oraz że akceptujesz, że ich nieprzestrzeganie (umyślnie lub nie) wpłynie na informacje i porady, które ci udzielamy, oraz produkt (y), które ci dostarczamy i jako takie, może mieć konsekwencje, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

 1. Autoryzacja zamówień na leki

Lekarze przepisujący leki mogą podjąć decyzję tylko wtedy, gdy mają całkowitą pewność i posiadają wszystkie istotne informacje. Czasami może to wymagać od lekarza przepisującego zapytania o dodatkowe informacje w celu uzupełnienia informacji podanych w odpowiedzi na kwestionariusz kliniczny.

 1. Nasza odpowiedzialność wobec ciebie

UWAGI i OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

8.1 My (EU Doctor 24 srl) ponosimy pełną odpowiedzialność kliniczną wobec wszystkich naszych pacjentów w najszerszym zakresie wymaganym przez prawo do świadczenia usług przez lekarza.

8.2 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w wyniku zaniedbania umowy lub w inny sposób), jeżeli:

 • a. nie dochodzi do naruszenia prawnego obowiązku zachowania ostrożności;
 • b. utrata lub uszkodzenie nie jest racjonalnie przewidywalnym wynikiem takiego naruszenia; lub
 • c. wszelkie straty, uszkodzenia lub zwiększone ryzyko strat lub szkód wynikają z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

8.3 W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • a. straty lub szkody spowodowane przez podanie niedokładnych lub niekompletnych informacji;
 • b. utrata dobrego samopoczucia emocjonalnego, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie zawstydzenie;
 • c. utrata dochodów lub oczekiwane zyski;
 • d. utrata możliwości;
 • e. utrata dobrej woli lub uszczerbek na reputacji;
 • f. straty poniesione przez strony trzecie; lub
 • g. wszelkie szkody pośrednie, wynikowe, specjalne lub przykładowe wynikające z korzystania z usługi, niezależnie od formy działania.

8.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

8.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa.

Część 3 - Warunki świadczenia usług farmaceutycznych

Usługi apteczne są świadczone przez Nationwide Healthcare Solutions Ltd t / a Pharmaease. Korzystając z usług aptecznych, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się być prawnie związany dodatkowymi warunkami określonymi w niniejszej części 3 niniejszych Warunków.

Jeśli nie zgadzasz się z dodatkowymi warunkami określonymi w niniejszej części 3 niniejszych warunków, nie możesz korzystać z usług aptecznych.

 1. Informacje o nas

Jesteśmy Nationwide Healthcare Solutions Ltd t / a Pharmaease, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 07278785 i naszą siedzibą pod adresem 172 Willows Lane, Bolton, Wielka Brytania, BL3 4BU („Apteka”, „my” lub „nas””). Jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie usług aptecznych za pośrednictwem strony.

 1. Profesjonalne standardy

2.1 Usługi apteczne obejmują przyjmowanie, wydawanie, sprawdzanie i udostępnianie do odbioru produktów wydanych na podstawie recepty. Usługi apteczne są świadczone przez wykwalifikowanych farmaceutów, którzy są zatrudnieni przez aptekę, która prowadzi działalność z zarejestrowanej siedziby apteki pod numerem 9010200 zarejestrowanej siedziby General Pharmaceutical Council (GPhC) przy 172 Willows Lane, Bolton BL3 4BU Wielka Brytania.

2.2 Kierownik apteki w aptece to:

Rafiq Muhammed Awais Masood GPhC Number: 2065278.

2.3 Wszyscy zarejestrowani farmaceuci są związani kodeksami etyki zawodowej i postępowania. Możesz uzyskać dostęp do tych zasad etyki zawodowej, odwiedzając GPhC na stronie www.pharmacyregulation.org

 1. Nasze zobowiązanie wobec Ciebie

Każdy z naszych farmaceutów zobowiązuje się:

 • a. wziąć na siebie odpowiedzialność zawodową za każdego pacjenta korzystającego z usług aptecznych w takim samym zakresie, w jakim farmaceuta byłby odpowiedzialny za spotkanie z pacjentem twarzą w twarz;
 • b. zapewnienie profesjonalnej i przejrzystej usługi, która jest zgodna ze wszystkimi mającymi zastosowanie wytycznymi wydanymi przez GPhC;
 • c. wydawanie Produktów tylko wtedy, gdy według ich profesjonalnego osądu leży to w twoim najlepszym interesie, aby otrzymać Produkt, i odpowiednio, odmówić wydania Recepty, gdy uzna, że nie jest to w twoim najlepszym interesie, aby otrzymać Produkt bez dodatkowych konsultacji; i
 • d. do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony danych osobowych zgodnie z opisem w części 1 niniejszych Warunków oraz Polityką Prywatności i Plików Cookie.
 1. Twoje zobowiązania podczas korzystania z usług aptecznych

Jako pacjent zobowiązujesz się:

 • a. odpowiadać na wszystkie pytania zgodnie z prawdą i w pełni;
 • b. nie rejestrować się na stronie więcej niż raz;
 • c. nie rejestrować ani nie wypełniać kwestionariuszy klinicznych w imieniu osób trzecich;
 • d. przestrzegać instrukcji podanych dla każdego produktu. W przypadku braku pewności, jak zaaplikować jakikolwiek Produkt, skontaktujesz się z nami i nie będziesz używać Produktu, dopóki nie uzyskasz od nas wystarczających informacji i nie zrozumiesz prawidłowych instrukcji;
 • e. zaakceptować naszą decyzję, gdy nasi farmaceuci stwierdzą, że wydawanie recepty nie leży w twoim najlepszym interesie bez konsultacji osobistych;
 • f. powiadomić swojego lekarza o Produktach;
 • g. zapewnić, że nikt inny niż ty nie ma dostępu do żadnego z Twoich Produktów;
 • h. zapewnić, że jakiekolwiek Produkty nie będą używane po upływie ich daty ważności; i
 • i. poinformować nas za pośrednictwem strony, jeśli wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne któregokolwiek z Produktów lub jeśli uważasz, że jakikolwiek Produkt nie był skuteczny.
 1. Nasza odpowiedzialność wobec ciebie

UWAGI I OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

5.1 My (Nationwide Healthcare Solutions Ltd t / a Pharmaease) przyjmujemy na siebie pełną odpowiedzialność w najszerszym zakresie wymaganym przez prawo do świadczenia usług farmaceutycznych.

5.2 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w wyniku zaniedbania umowy lub w inny sposób), jeżeli:

 • a. nie dochodzi do naruszenia prawnego obowiązku zachowania ostrożności przez nas;
 • b. utrata lub uszkodzenie nie jest racjonalnie przewidywalnym wynikiem takiego naruszenia; lub
 • c. wszelkie straty, uszkodzenia lub zwiększone ryzyko strat lub szkód wynikają z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

5.3 W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • a. straty lub szkody spowodowane przez podanie niedokładnych lub niekompletnych informacji;
 • b. utrata dobrego samopoczucia emocjonalnego, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie zawstydzenie;
 • c. utrata dochodów lub oczekiwane zyski;
 • d. utrata możliwości;
 • e. utrata dobrej woli lub uszczerbek na reputacji;
 • f. straty poniesione przez strony trzecie; lub
 • g. wszelkie szkody pośrednie, wynikowe, specjalne lub przykładowe wynikające z korzystania z usługi, niezależnie od formy działania.

5.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

5.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa.

5.6 Nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie za to, że nie wydaliśmy Produktu, do którego realizacji jesteśmy prawnie zobowiązani, będzie ograniczona do ceny zapłaconej przez Ciebie za ten Produkt.

 1. Wiążąca umowa

Żadna prośba o wydanie recepty nie będzie dla nas wiążąca, dopóki nie potwierdzimy zamówienia. Nasze profesjonalne kodeksy postępowania i ograniczenia prawne mogą ograniczać liczbę Produktów, które możemy dostarczać do Ciebie i nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania ilości przekraczających odpowiednie dozwolone maksimum. Będziemy pobierać opłaty tylko za te, które dostarczamy. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich wniosków o wydanie recepty.

 1. Prawo do rezygnacji

Zaczniemy przetwarzać Twoją receptę po otrzymaniu. Jeśli chcesz anulować prośbę o wydanie recepty, niezwłocznie poinformuj nas o tym za pośrednictwem strony. Jeśli rozpoczęliśmy już świadczenie usługi apteki, nie będziesz mieć prawa do anulowania zamówienia.

 1. Weryfikacja recepty

Po otrzymaniu recepty zweryfikujemy ją na podstawie informacji podanych w witrynie w momencie składania zamówienia. W przypadku, gdy informacje nie są zgodne z oryginalnym Zamówieniem, możemy spróbować skontaktować się z Tobą, korzystając z informacji podanych podczas rejestracji w witrynie.

 1. Niedostępność / przydatność produktów

Jeśli którykolwiek z elementów na Twojej Recepcie jest niedostępny lub nie nadaje się do wydawania za pośrednictwem Usługi Apteki, postaramy się skontaktować z Tobą przy użyciu informacji z rejestracji.

 1. Powiadomienie o błędach

Należy dokładnie i szybko sprawdzić przedmioty na Recepcie, które zostały nam wydane po otrzymaniu. Jeśli uważasz, że mógł wystąpić błąd dozowania, niezwłocznie poinformuj nas o tym za pośrednictwem strony i nie powinieneś brać ani używać żadnego z tych przedmiotów.

 1. Ostrzeżenie

Musisz sprawdzić wszystkie wydane ci produkty i nie powinieneś brać żadnych Produktów, które wydają się być naruszone lub które mogły zostać wydane przez pomyłkę. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może poważnie zaszkodzić zdrowiu.

 1. Płatność i zwroty

12.1 Podając dane karty płatniczej, potwierdzasz, że jesteś upoważniony do korzystania z karty i upoważniasz firmę Apomedical Limited jako naszego agenta lub jej dostawcę usług płatniczych do przyjęcia pełnej płatności za pozycje w zamówieniu, koszty wysyłki i pakowania oraz wszelkie inne opłaty, które stają się wymagalne na podstawie niniejszych warunków. W stosownych przypadkach zwroty będą dokonywane wyłącznie przy użyciu karty pierwotnie użytej do płatności.

12.2 Ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. Umożliwia ubieganie się o zwrot wadliwych towarów w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania. W niektórych przypadkach możemy zaoferować bezpłatną wymianę produktu: jeśli pierwszy dostarczany przez nas element zamienny również okaże się wadliwy, możesz w tym momencie ubiegać się o zwrot, który obejmuje cenę zapłaconą za Produkt plus wszelkie przesyłki pocztowe opłaty. Jeśli uważasz, że którykolwiek z zamówionych przez Ciebie Produktów jest uszkodzony lub wadliwy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony.

12.3 Zwrot zostanie przetworzony, gdy otrzymamy zwrócone produkty, z zastrzeżeniem klauzuli 12.5. Zwroty środków zostaną zaksięgowane na oryginalnej karcie, którą zapłaciłeś, i zajmie to 5-7 dni roboczych, w zależności od dostawcy karty.

12.4 Zwrócimy wszystkie standardowe opłaty pocztowe za zamówienia zwrócone w całości. Niestety nie zwracamy kosztów wysyłki przy zwrocie zamówień częściowych.

12.5 Niestety, nie możesz zwrócić Produktów ani niczego, co ma zepsute uszczelnienie higieniczne. Masz prawo do racjonalnej kontroli swoich produktów, tak jak w sklepie, ale nie możesz zwrócić przedmiotów, których użyłeś, chyba że oddajesz je, ponieważ są uszkodzone lub wadliwe.

Część 4 - Warunki świadczenia usług dostawy

Ta sekcja ma znaczenie tylko wtedy, gdy zdecydujesz się zatrudnić niezależnego dostawcę, który odbierze produkty w twoim imieniu

Usługi dostawy są świadczone przez firmy i podmioty wyspecjalizowane w tej dziedzinie. Twoja umowa przewozu i inne powiązane usługi są zawarte z firmą lub spółką zależną lub stowarzyszoną firmy, która przyjmuje od ciebie przesyłkę do przewozu. Zgadzasz się, że takie firmy mogą zlecić podwykonawstwo całości lub części umowy przewozu lub innych usług z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych oraz warunków firm i podwykonawców, w stosownych przypadkach. W momencie przekazania przewoźnikowi przesyłki akceptujesz warunki takiego przewoźnika w imieniu własnym i / lub każdego innego, kto jest zainteresowany przesyłką lub wykonywaniem innych usług. Warunki obejmują również i mogą być przywołane przez każdego, kto wykorzystał podwykonawcę, do odbioru, transportu, dostarczenia przesyłki lub wykonania innych usług. Gdy przekażesz przewoźnikowi przesyłkę z instrukcjami ustnymi lub pisemnymi, które są sprzeczne z warunkami, żadna strona zaangażowana w świadczenie Usług Dostawy nie będzie związana takimi instrukcjami. Korzystając z usług dostawy, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się być prawnie związany dodatkowymi warunkami określonymi w niniejszej części 4 niniejszych warunków.

Jeśli nie wyrażasz zgody na dodatkowe warunki określone w niniejszej części 4 niniejszych warunków, nie możesz korzystać z usług dostawy.

 1. Definicje

W niniejszych Warunkach, w których stosowane są następujące terminy, mają one następujące znaczenie:

 • „Przesyłka” oznacza każdy przedmiot (przedmioty), które są, mogą być lub mają być odebrane przez nas z apteki, abyśmy mogli je przewieźć i dostarczyć do dowolnego odbiorcy pod dowolnym innym adresem.
 • „Uszkodzona przesyłka” oznacza przesyłkę, która nie jest już w stanie, w jakim została przez nas odebrana, lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • „Punkt odbioru” oznacza adres apteki, pod którym odbierana jest przesyłka.
 • „Punkt dostawy” oznacza adres, na który dostarczana jest każda Przesyłka.
 • „Wyjątkowe ryzyko” oznacza:

(i) wojna, inwazja, akt obcego wroga, działania wojenne (bez względu na to, czy wojna zostanie ogłoszona, czy nie), wojna domowa, bunt, rewolucja, powstanie lub władza wojskowa lub przywłaszczona; i / lub

(ii) promieniowanie jonizujące lub zanieczyszczenie radioaktywnością z dowolnego paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego; i / lub

(iii) radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne właściwości dowolnego wybuchowego zespołu jądrowego lub jego elementu jądrowego; i / lub

(iv) fale ciśnienia powodowane przez samoloty i inne urządzenia powietrzne poruszające się z prędkością dźwięku lub większą; i / lub

(v) brak, awaria lub nieadekwatność opakowania lub opakowania użytego do przesyłki.

„Zamówienie serwisowe” oznacza podsumowanie zamówienia wyświetlane podczas procesu zamawiania, które jest potwierdzone w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która jest wysyłana po przyjęciu zamówienia.

 1. Nasze obowiązki

2.1 Zorganizujemy dla Ciebie usługę dostawy w zamian za zapłatę przez nas ceny określonej w zamówieniu usługi i zgodnie z niniejszymi warunkami.

2.2 Będziemy mieć prawo do wprowadzania zmian w usłudze dostawy, które są konieczne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub wymogami bezpieczeństwa lub które nie mają istotnego wpływu na charakter lub jakość usługi dostawy i powiadomimy cię o wszelkich takich zmianach.

2.3 Gwarantujemy, że Usługa Dostawy będzie świadczona z należytą starannością i umiejętnościami.

2.4 Jeśli Usługa Dostawy nie jest wykonywana z należytą starannością i umiejętnościami, możesz zażądać od nas powtórzenia lub naprawy Usługi Dostawy lub, jeśli nie jest to możliwe lub nie zostanie wykonane w rozsądnym terminie, uzyskania od nas rozsądnej obniżki ceny.

 1. Odbiór i dostawy

3.1 Podejmiemy jedną próbę dostarczenia Przesyłki w normalnych godzinach pracy. Jeśli nie możemy uzyskać potwierdzenia dostawy w Punkcie Dostawy, zwrócimy Przesyłkę do naszej siedziby i pozostawimy odbiorcy Przesyłki prośbę o skontaktowanie się z nami w celu dokonania alternatywnych uzgodnień dotyczących dostawy do Punktu Dostawy. Jeśli nie skontaktujesz się z nami w celu umówienia się na alternatywną dostawę w ciągu 3 (trzech) dni, zwrócimy przesyłkę do apteki na Twój koszt.

3.2 Jeśli uznamy, że Przesyłka stała się Przesyłką Uszkodzoną i nie może zostać dostarczona, ponieważ jest lub naszym zdaniem uzasadniona może być niebezpieczna lub niebezpieczna, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Uszkodzonej Przesyłki.

 1. Nasza odpowiedzialność

UWAGI i OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI..

4.1 Odpowiedzialność za usługi dostawy są określone i regulowane przez odpowiednie krajowe i międzynarodowe konwencje transportowe oraz warunki przewoźnika.

4.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za mające wpływ na Twoje prawa wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z 2015 r.

4.3 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za:

(a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem; lub

(b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

4.4 Jako odpowiedzialny biznes wykonamy usługę dostawy w sposób profesjonalny, z odpowiednim poziomem umiejętności i staranności. Jednak uszkodzenie przesyłki może wystąpić w wyniku złego obchodzenia się z nią i w takich okolicznościach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona zgodnie z niniejszymi Warunkami. Uzasadnienie tego ograniczenia naszej odpowiedzialności jest następujące:

(a) Wartość Przesyłki i kwota potencjalnej straty, która mogłaby powstać w przypadku uszkodzenia lub zagubienia Przesyłki, nie jest czymś, co możemy łatwo ustalić i jest znana tylko Tobie.;

(b) Potencjalna kwota straty, która może być spowodowana lub rzekomo spowodowana przez Ciebie, prawdopodobnie będzie nieproporcjonalna do kwoty, którą możemy zasadnie oczekiwać, że obciążymy Cię za świadczenie Usługi dostawy;

(c) Nie jesteśmy w stanie uzyskać ochrony, która zapewniłaby nieograniczoną rekompensatę za naszą pełną potencjalną odpowiedzialność wobec wszystkich naszych klientów, a nawet gdyby tak było, taka ochrona byłaby znacznie tańsza, gdybyś ją wykupił (zamiast nas z tytułu takiej ochrony i przekazania Ci kosztów) i na tej podstawie rozsądniej jest wykupić taką ochronę od niezależnej strony trzeciej;

(d) Chcemy, aby koszty świadczenia Usługi dla Ciebie były jak najniższe;

(e) W związku z powyższym chcemy ograniczyć naszą odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty wyrządzone tobie do poziomu, który uważamy za uzasadniony w stosunku do naszych niskich opłat za świadczenie Usług Dostawy;

(f) W niniejszych Warunkach „szkoda wyrządzona Tobie” oznacza jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Ciebie (w tym utratę lub uszkodzenie Przesyłki i każdą inną stratę, niezależnie od tego, czy jesteś znany Tobie, nam, ani w żadnym z naszych rozważań na czas przyjęcia zamówienia), jednak pojawia się, ale tylko tak długo, jak jest to spowodowane naszym zaniedbaniem, naruszeniem obowiązku lub innym niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem (w tym umyślnie bezprawnym działaniem lub zaniechaniem) oraz jakimkolwiek naruszeniem niniejszych warunków lub wszelkie warunki wynikające z ustawy (w stosownych przypadkach);

(g) Badamy wszystkie otrzymane przez nas roszczenia w sposób sprawiedliwy i szybki. Dochodzenia te są dokładniejsze i łatwiejsze do przeprowadzenia wkrótce po rzekomym poniesieniu straty lub szkody.

Zakres naszej odpowiedzialności

4.5 Będziemy ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wyrządzone tobie, jeśli są one spowodowane przez nasze zaniedbanie, naruszenie obowiązku lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie i tylko z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym punkcie

4.6 W żadnym wypadku nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty (w tym między innymi utratę zysków lub utratę wartości firmy) ani za jakiekolwiek inne specjalne lub pośrednie straty, koszty, szkody lub roszczenia, które nie powstają naturalnie w wyniku naszego zaniedbania, naruszenia obowiązku lub innego bezprawnego działania lub zaniechania.

4.7 Nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez nasze zaniedbanie, naruszenie obowiązku lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie, które naprawiłeś, lub które zaplanowałeś, chyba że uzgodnimy, że prace naprawcze należy przeprowadzić i że zatwierdzony przez nas warsztat przeprowadzi tę pracę;

Ograniczenie kwoty naszej odpowiedzialności

4.8 Jeśli z jakiegokolwiek powodu jesteśmy odpowiedzialni wobec ciebie, będziemy odpowiedzialni jedynie za zwrot kosztów zapłaconych za usługę dostawy, chyba że kupiłeś od nas ubezpieczenie od odszkodowania za przesyłkę. W przypadku zakupu od nas ochrony odszkodowawczej za naszą Przesyłkę, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie jest ograniczona do wartości wyjętej ochrony odszkodowawczej lub rzeczywistej wartości Przesyłki w dniu utraty (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza). Jeśli nie wykupisz ochrony odszkodowawczej, potwierdzasz, że akceptujesz ryzyko, że tego nie zrobisz.

4.9 Jeżeli roszczenie powstaje w wyniku uszkodzenia całości lub części przesyłki i jeśli rozstrzygniemy roszczenie do kwoty równej lub większej niż wartość przesyłki, będziemy uprawnieni do roszczenia o przejęcie własność przesyłki i i dysponowania nią w zakresie, który uznamy za stosowny. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości będziemy ponosić koszty zwrotu przesyłki.

Przepisy szczególne

4.10(a) W żadnym wypadku nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku jakiegokolwiek z wyjątkowych ryzyk.

(b) Jeżeli w dowolnym momencie uniemożliwimy lub opóźnimy rozpoczęcie, wykonanie lub ukończenie którejkolwiek z Usług Dostaw z powodu strajku, blokady, sporu pracowniczego, warunków pogodowych, zatorów komunikacyjnych, awarii mechanicznej lub przeszkód w jakichkolwiek publicznych lub prywatnych drogach, autostradach lub wystąpi jakakolwiek inna przyczyna, na którą nie mamy wpływu, nie będziesz mieć roszczeń odszkodowawczych przeciwko nam z tytułu strat, które możesz ponieść w wyniku. Jeżeli opóźnienie spowodowane jest awarią mechaniczną jednego z naszych pojazdów, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić pojazd zastępczy z minimalnym możliwym opóźnieniem.

Zobowiązania stron

4.11 Jeżeli nasze wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków jest uniemożliwione lub opóźnione przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie przez Ciebie lub niewykonanie przez Ciebie jakiegokolwiek odpowiedniego zobowiązania („Zobowiązania stron”):

(a) będziemy (bez ograniczania naszych innych praw lub środków naprawczych) mieć prawo do zawieszenia świadczenia Usług Dostarczania do czasu usunięcia przez Ciebie Twojego niewywiązania się z zobowiązań oraz będziemy mieli prawo polegać na Twoim niewywiązaniu się z obowiązków, jeżeli Twoje Niewykonanie uniemożliwi lub opóźni nasze działanie któregokolwiek z naszych zobowiązań;

(b) nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty, które możesz ponieść, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania lub opóźnienia w realizacji któregokolwiek z naszych zobowiązań; i

(c) zwrócisz nam na pisemne żądanie wszelkie koszty lub straty poniesione przez nas lub poniesione bezpośrednio lub pośrednio z Twojego niewywiązania się.

 1. Przewóz międzynarodowy

5.1 Jeżeli zostaniemy poproszeni o odbiór lub dostawę Przesyłki do kraju spoza Zjednoczonego Królestwa, nasze warunki odpowiedzialności (z zastrzeżeniem punktu 4.3) będą podlegać odpowiednim postanowieniom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu Towarowy transport drogowy zgodnie z ustawą o przewozie drogowym towarów z 1965 r. (Ze zmianami) („Przepisy CMR”), w szczególności w art. 17 i późniejszych, a postanowienia te uznaje się za włączone do niniejszych Warunków i będą obowiązywać zamiast niespójnych warunków w niniejszych Warunkach. Możemy dostarczyć kopię tych postanowień na żądanie, ale nawet jeśli nie będą one wymagane, uznajemy je za przeczytane, zrozumiałe i zaakceptowane oraz włączone do niniejszych warunków.

5.2 Jeżeli przewóz jakiejkolwiek Przesyłki odbywa się transportem lotniczym i wiąże się z zatrzymaniem w kraju innym niż kraj wyjścia, wówczas konwencja montrealska ze zmianami będzie miała ogólne zastosowanie do takiej części przewozu, która ma miejsce drogą powietrzną, a w szczególności do naszej maksymalna odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie takiej przesyłki podczas podróży lotniczej jest ograniczona do kwoty określonej w konwencji montrealskiej (a mianowicie 1 870 GBP za tonę masy brutto (tj. łącznie z każdym opakowaniem) przesyłki) .

5.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek lokalne opłaty celne, podatki lub cła przywozowe lub jakiekolwiek podobne opłaty poniesione w związku z naszym przewozem i / lub dostawą jakiejkolwiek Przesyłki i musisz upewnić się, czy którekolwiek z tych opłat staną się należne, a jeśli tak, w jakiej wysokości, przed zrealizowaniem u nas zamówienia. Jeśli jakiekolwiek takie opłaty staną się należne w wyniku naszego przewozu i / lub dostarczenia Przesyłki w Twoim imieniu i zostaną naliczone nam przez dowolny właściwy organ, zgadzasz się zwrócić nam pełną kwotę w ciągu 7 (siedmiu) dni od naszego żądania.

 1. Roszczenia i zwroty

6.1 W żadnym wypadku nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, chyba że powiadomisz nas za pośrednictwem witryny w:

(a) 14 (czternaście) dni od dostarczenia Przesyłki w przypadku uszkodzenia całości lub części Przesyłki lub utraty części Przesyłki; i

(b) we wszystkich innych przypadkach (w tym między innymi utratę całej Przesyłki) w ciągu 28 (dwadzieścia osiem) dni od daty odebrania Przesyłki przez nas.

6.2 Zwroty środków mogą być udzielane według naszego uznania i zgodnie z definicjami usług udostępnionymi użytkownikowi w momencie płatności.

6.3 Jeśli zwrot jest prawidłowy, zostanie on zwrócony metodą płatności pierwotnie użytej do realizacji transakcji lub na konto z przedpłatą u nas.

6.4 Zwroty środków mogą być przetwarzane wyłącznie przez kontrahenta, który zrealizował zamówienie.

6.5 Zwroty kosztów nie będą oferowane.

6.6 O zwrot środków należy wystąpić w ciągu 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty złożenia zamówienia.

 1. Twoja rekompensata

Zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami lub zobowiązaniami, które możemy ponieść z powodu utraty lub niemożności dostarczenia Przesyłki spowodowanej przez wadliwe lub niejednoznaczne oznaczenie takiej Przesyłki w wyniku informacji przesłanych do witryny.

8. Płatność

8.1 Użytkownik poniesie wszelkie opłaty związane z świadczoną przez nas Usługą dostawy zgodnie z warunkami płatności określonymi w Zleceniu serwisowym.

8.2 Jeśli świadczenie jakiejkolwiek Usługi dostawy oznacza, że musimy dostarczyć Przesyłkę w dzień świąteczny lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, jesteśmy uprawnieni do uzasadnionej dodatkowej opłaty za wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez nas.

8.3 Wszystkie podane opłaty, czy to na fakturze, czy w zamówieniu serwisowym, nie zawierają żadnego obowiązującego podatku od wartości dodanej, który zostanie doliczony do całkowitej kwoty należnej do spłaty przez ciebie.

 1. Twoje obowiązki

9.1 Zgadzasz się na:

(a) upewnienie się, że informacje podane w harmonogramie zamówień są kompletne i dokładne;

(b) współpracować z nami we wszystkich sprawach związanych z naszym świadczeniem Usługi dostawy;

(c) zapewnić nam dostęp do pomieszczeń, pomieszczeń biurowych i innych obiektów, które są zasadnie wymagane przez nas, jeśli którekolwiek z nich mają być Punktem Dostawy i zapewniasz, że pomieszczenia są wolne od niebezpiecznych materiałów i nie stanowią ryzyka utraty zdrowia i nie stanowią niebezpieczeństwa dla nas; i

(d) dostarczać nam takich informacji i materiałów, jakich możemy racjonalnie wymagać w celu świadczenia Usługi dostawy i zapewnić, że takie informacje są dokładne we wszystkich istotnych aspektach.

9.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie Przesyłki będą przyjmowane w Punkcie Dostawy i że odbiorca przekaże naszemu kierowcy odpowiedni paragon i zgadzasz się, że ten paragon będzie rozstrzygającym dowodem dostarczenia przez nas Przesyłki. Niniejszy punkt 9.2 nie ma zastosowania, jeśli takie potwierdzenie zostało uzyskane w wyniku oszustwa, zmowy lub nieuczciwości naszego kierowcy.

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2019

visa'mastercard'maestroPayPal'trustly'bank wire