Apomedical Limited - Zasady użytkowania strony

www.apomeds.com/pl („nasza strona”) to strona obsługiwana przez Apomedical Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii (numer firmy 11622278) z siedzibą pod adresem Fifth Floor, 55 King Street, Manchester, Wielka Brytania, M2 4LQ.

Niniejsze zasady użytkowania strony określają warunki na podstawie, których możesz uzyskać dostęp do naszej witryny. Niniejsze zasady użytkowania strony dotyczą wszystkich osób, które korzystają z naszej witryny lub ją odwiedzają. Korzystanie z naszej strony oznacza, że akceptujesz i będziesz przestrzegać naszych Zasad i warunków

Zabronione zastosowania

Możesz korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie możesz z niej korzystać:

• w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo lub regulacje (lokalne, krajowe lub międzynarodowe);

• w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem;

• w celu wyrządzenia krzywdy osobom małoletnim lub usiłowanie wyrządzenia krzywdy w jakikolwiek sposób;

• do wysyłania, świadomego otrzymywania, pobierania, przesyłania, używania lub ponownego wykorzystywania wszelkich materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami treści;

• do przesyłania lub zamawiania wysyłania wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnych marketingu (spam); lub

• świadomie przesyłać wszelkie dane, wysyłać lub przesyłać wszelkie materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, reklamowe lub inne szkodliwe programy lub porównywalny kod komputerowy, który ma negatywnie wpływać na działanie komputera oprogramowanie lub sprzęt.

Oprócz powyższego zgadzasz się również na:

• nie wolno powielać, kopiować ani odsprzedawać żadnej części naszej witryny z naruszeniem ich Zasad i Warunków; i

• nie uzyskiwać dostępu bez pozwolenia, nie ingerować, powodować uszkodzeń lub zakłóceń w:

· dowolnej części naszej strony

· dowolnej sieci lub sprzęcie, w którym przechowywana jest nasza strona

· wszelkim oprogramowaniu używanym do udostępniania naszej strony; lub

· każdej sieci, sprzęcie lub oprogramowaniu będącym własnością i / lub używane przez jakąkolwiek stronę trzecią.

Usługi interaktywne

Możemy od czasu do czasu wprowadzać do naszej witryny usługi interaktywne („usługi interaktywne”), w tym między innymi pokoje rozmów (czaty) i tablice ogłoszeń lub inne sposoby bezpośredniego kontaktu z lekarzami i farmaceutami.

Jeśli takie usługi interaktywne są świadczone, zapewnimy Ci jasne informacje na temat rodzaju oferowanej usługi, jeśli jest ona moderowana, a jeśli tak, to jakiej formy moderacji używa się (w tym czy taka moderacja ma charakter ludzki czy techniczny).

Dołożymy wszelkich starań, aby móc ocenić wszelkie potencjalne ryzyka dla użytkowników (w szczególności dla dzieci) osób trzecich, gdy korzystają one z usług interaktywnych świadczonych w naszej witrynie. Na podstawie indywidualnych przypadków podejmiemy decyzję, jaką należy zastosować moderację odpowiedniej usługi interaktywnej (w tym jakiego rodzaju moderacji należy użyć) w świetle prawdopodobnego ryzyka. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakichkolwiek usług interaktywnych, które świadczymy na naszej stronie, i wyraźnie wykluczamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z dowolnej usługi interaktywnej przez użytkownika z naruszeniem naszych treści standardy, niezależnie od tego, czy usługa interaktywna jest moderowana.

Korzystanie z naszych usług interaktywnych przez osobę małoletnią jest uzależnione od zgody ich rodzica lub opiekuna. Doradzamy rodzicom, którzy wyrażają zgodę na korzystanie z interaktywnego serwisu przez ich dziecko, żeby komunikowali się ze swoimi dziećmi na temat bezpieczeństwa online, ponieważ moderacja nie jest w pełni gwarantowana. Osoby niepełnoletnie korzystające z dowolnej usługi interaktywnej powinny zostać poinformowane o potencjalnym ryzyku dla nich.

W przypadku moderowania usługi interaktywnej zazwyczaj zapewniamy możliwość skontaktowania się z moderatorem w razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności.

Standardy treści

Te standardy treści mają zastosowanie do wszystkich materiałów, które wnosisz do naszej witryny („Materiały”) oraz do wszelkich powiązanych z nią usług interaktywnych.

Musisz przestrzegać ducha i litery poniższych norm, które dotyczą całości Materiału, a także każdej jego części.

Ustalimy, według naszego wyłącznego uznania czy Materiał na naszej stronie narusza standardy treści.

Materiał musi:

• być dokładny (tam, gdzie podano fakty. Należy zauważyć, że ma to szczególne znaczenie, gdy Twój Materiał zawiera odpowiedź na kwestionariusz kliniczny);

• być szczery (jeśli wyrażane są opinie); i

• postępować zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii oraz prawem obowiązującym w każdym kraju, z którego wysłano Materiał.

Materiał nie może:

• zawierać żadnych materiałów zniesławiających dowolne osoby;

• zawierać materiałów obraźliwych, obscenicznych, nienawistnych;

• promować przemoc;

• promować materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym;

• promować, popierać ani wspierać jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub jakichkolwiek nielegalnych działań, takich jak (przykładowo) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe używanie komputera;

• promować dyskryminację ze względu na jakąkolwiek cechę (rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek);

• naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych innych osób;

• być w stanie oszukać dowolną osobę (należy zauważyć, że ma to szczególne znaczenie, gdy Twój Materiał zawiera odpowiedź na kwestionariusz kliniczny);

• być niezgodny z jakimkolwiek obowiązkiem prawnym należnym wobec strony trzeciej, takim jak obowiązek umowny lub jakikolwiek inny

obowiązek zaufania;

• być pogardą dla wymiaru sprawiedliwości;

• sprawiać wrażenie, że pochodzi od nas, jeśli tak nie jest;

• grozić bezpośrednio osobie, nadużywać lub naruszać prywatności innej osoby lub powodować irytację, niedogodność lub niepotrzebny niepokój;

• w swoim zamiarze będzie nękać, denerwować lub zawstydzać każdą inną osobę;

• być wykorzystywany do podszywania się pod jakąkolwiek osobę (osoby) lub do fałszywego przedstawiania tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą (osobami) (należy zauważyć, że ma to szczególne znaczenie, gdy Twój Materiał zawiera odpowiedź na kwestionariusz kliniczny);

• zawierać jakiekolwiek oświadczenie lub materiał, który znasz lub o nim wiesz (lub masz uzasadnione podstawy, by wierzyć), że inni użytkownicy strony, dla których oświadczenie jest (lub ma być) opublikowane, mogą zrozumieć je jako zachętę (bezpośrednią lub pośrednią) do nakłaniania do popełnienia, przygotowania lub podżegania do aktu terrorystycznego;

zawierać żadnych reklam ani promowania jakichkolwiek usług ani linków do innych stron; lub

Zawieszenie i wypowiedzenie

Według własnego uznania ustalimy, czy doszło do naruszenia zasady użytkowania strony podczas korzystania z naszej witryny. Gdy stwierdzimy, że doszło do naruszenia tej zasady, możemy podjąć wszelkie działania, które uznamy za właściwe.

Złamanie niniejszych reguł lub Zasad Użytkowania Strony stanowi istotne naruszenie i może skutkować podjęciem każdego (lub wszystkich) działań i kroków:

• natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie prawa do korzystania z naszej strony;

• natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie dowolnego Materiału przesłanego przez ciebie na naszą stronę;

• wydanie ostrzeżenia;

• postępowanie sądowe przeciwko Tobie w sprawie zwrotu wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnione koszty administracyjne i prawne) w wyniku naruszenia;

wszelkie dalsze działania prawne przeciwko tobie; i / lub

• ujawnienie wszelkich takich informacji organom ścigania, jeśli uznamy, że jest to konieczne lub wymagane przez prawo.

Wykluczamy naszą odpowiedzialność za działania podjęte w związku z naruszeniem zasad korzystania ze strony. Działania opisane w niniejszej polityce są ograniczone, ale możemy podjąć każdy inny krok, który uznamy za odpowiedni i stosowny.

Zmiany w polityce użytkowania strony

Od czasu do czasu możemy zmieniać politykę. Za każdym razem, gdy chcesz korzystać z naszej witryny, sprawdź tę politykę, aby upewnić się, że znasz aktualne warunki obowiązujące w danym czasie.

Ta polityka została ostatnio zaktualizowana 12 grudnia 2018 r.

visa'mastercard'maestroPayPal'trustly'bank wire