Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerrättsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du eller denne namngav, som inte är transportör, tog emot de första varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du förse oss (Apomedical, 55 King Street, Fifth Floor, M2 4LQ Manchester, Storbritannien, [email protected], telefon: 4368184665606) med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) gällande ditt beslut att säga upp detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på ångerrättsdokument, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla tidsfristen för avbokning är det tillräckligt för dig att skicka ditt meddelande angående ditt utövande av ångerrätten innan uppsägningstiden löper ut.

Annulleringskonsekvenser

Om du säger upp detta avtal har vi gjort alla betalningar till dig som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att du valde en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans vi erbjuder) att återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i ursprungstransaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lämnat bevis för retur,

Du har varorna omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal med oss eller till Nationwide Healthcare Solutions Limited (172 Willows Lane, BL3 4BU Bolton, Greater Manchester, United Kingdom ) för att skicka tillbaka eller lämna tillbaka. Tidsfristen är fastställd om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har löpt ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för eventuella värdeförluster på varorna om denna värdeförlust beror på hanteringen av de varor som inte är nödvändiga för att kontrollera varornas funktioner, egenskaper och funktionalitet.

Ångerrätten gäller inte för följande avtal:

Mall för ångerrättsformulär

(Om du vill säga upp kontraktet fyller du i det här formuläret och skickar tillbaka det.)

– An Apomedical, 55 King Street, Fifth Floor, M2 4LQ Manchester, United Kingdom, [email protected]

– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*) - Beställningsdatum (*) / mottagningsdatum (*)

– Konsumentens namn (s)

– Konsumentens adress(s)

– Konsumentens underskrifter (endast för återkallande i pappersform)

– Datum(*) radera om ej tillämpligt.

Uttalande

Om du finansierar detta avtal med ett lån och senare återkallar det, är du inte längre bunden till låneavtalet, förutsatt att båda kontrakten utgör en ekonomisk enhet. Detta är särskilt att anta om vi är din långivare samtidigt eller om din långivare samarbetar med oss för att finansiera det. Om lånet redan har flyttats över till oss när annulleringen träder i kraft, kommer din långivare att ingå våra rättigheter och skyldigheter som följer av det finansierade avtalet i förhållande till dig om de rättsliga konsekvenserna av annulleringen eller returen. Det senare gäller inte om detta avtal handlar om förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, valuta eller derivat). Om du vill undvika en avtalsenlig skyldighet så mycket som möjligt, utnyttja din ångerrätt och säg även upp låneavtalet om du också har ångerrätt.

visa/ mastercard/ maestro/ trustly/ bank