Receptbelagda tjänster och behandlingar online inom EU – den rättsliga situationen!


Receptbelagda tjänster och behandlingar online inom EU

Det finns fler och fler online apotek och online hälsoplattformar på nätet. Många av dessa lovar att skicka receptbelagda läkemedel utan recept, särskilt när det gäller sexförbättrande medel och potensdroger. Men några av dessa är tvivelaktiga webbplatser som bör undvikas. Å andra sidan finns det också välrenommerade leverantörer på nätet som skriver ut ett recept och skickar recept direkt till din dörr, vilket är särskilt positivt för patienter med kroniska eller potensproblem eftersom det innebär mindre väntetid för att träffa läkare och på apoteket samt att slippa känna sig obekväm på läkarmottagningen.


Starta online diagnos


Men hur ser den rättsliga situationen ut exakt och vad måste en seriös leverantör uppvisa så att du kan känna dig säker när du beställer receptbelagda läkemedel på nätet?

Låt oss ta en närmare titt på rättsläget. Rättsläget kan beskrivas på följande sätt. EU-medborgare har rätt att få tillgång till hälso- och sjukvård i varje EU-land. Detta beror delvis på principen om frihet att tillhandahålla tjänster och arbeta i EU. I varje land inrättas så kallade nationella kontaktpunkter för att erbjuda information och stöd till patienter i gränsöverskridande hälsofrågor. En förteckning över dessa "nationella kontaktpunkter för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i andra EU-länder" finns här.


receptbelagda tjänster och beandlingar


Bland dessa kontaktpunkter i respektive medlemsstat hittar du till exempel vilken vårdgivare du kan kontakta och om han/hon har rätt att kvitta med det lokala sjukförsäkringsföretaget direkt, om han eller hon uteslutande arbetar med privata konton, vilka regler som gäller för skyddet av dina uppgifter och om du har rätt till din patientjournal eller vad du ska göra om du misstänker ett behandlingsfel. Där hittar du också information om det specifika ämnet, vad du bör hålla utkik efter, om du vill hämta ut ett recept som utfärdats i ett annat EU-land direkt i det land du befinner dig i. En användbar sammanfattning med ytterligare detaljer finns på Websidan EU Patienten. Kort sagt kan man säga att online behandling och recept, i Storbritannien till exempel, också är tillåtet för tyska patienter eller någon annan patient som är bosatt i EU. Det innebär att alla som bor i EU har rätt till sjukvård i andra EU-medlemsstater.


Detta leder till en annan fråga: Kan ett recept som utfärdats i en EU-stat lämnas in i en annan stat och hur ser den rättsliga situationen ut när det gäller nätrecept?

Detta reglerades i direktiv 2011/24/EG om patienters rätt till gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I artikel 11 i direktiv 2011/24/EU anges det att medlemsstaterna kan föreskriva eller kunna tillämpa de föreskrifter som utfärdats för ett läkemedel och som är godkända i den medlemsstaten i ett annat territorium i enlighet med lagstiftningen. För mer information vänligen klicka här.

På EU-nivå finns det alltså inga särskilda mallar för att skriva ut recept, men det bör innehålla följande information om det ska lösas in i ett annat land.

  • Patientens namn, förnamn och födelsedatum
  • Datum för utfärdande av receptet
  • Förskrivande läkares namn och efternamn samt avkrävande yrkeskvalifikationer och direkta kontaktuppgifter (e-post, telefon- eller faxnummer med internationell uppringningskod och företagsadress med uppgift om respektive medlemsstat)
  • Läkarens underskrift (skrift eller digital, beroende på slags recept). I förekommande fall ska det föreskrivna läkemedlets identitet.
  • Läkemedlets "vanliga namn" enligt EU-direktiven (2001/83/EG) (internationellt namn). Varumärket används endast i undantagsfall.
  • Administreringsväg (tablett, flytande, etc.)
  • Mängd
  • Styrka
  • Dos

Det är möjligt att leverera ett receptbelagt läkemedel baserat på ett online recept via postorder från ett EU-apotek till en patient som är bosatt i Tyskland eller någon annan stat i den europeiska nationen. Dessutom är frakt av läkemedel tillåten om normerna i det land från vilket läkemedlet kommer, är jämförbara med normerna i mottagarlandet. För närvarande gäller detta följande länder: Tyskland, Island, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket.

Kort sagt innebär detta att en tysk patient eller en patient i en EU-medlemsstat kan kontakta en läkare på nätet som är baserad i en annan medlemsstat. Denna läkare kan sedan ordinera ett receptbelagt läkemedel och detta recept kan sedan hämtas ut på ett apotek i Nederländerna, Sverige eller Storbritannien och om apoteket är godkänt för postorder, kan läkemedlet skickas till patienter i Tyskland eller Storbritannien. Jag hoppas att vi har kunnat klargöra den rättsliga situationen för receptbelagda läkemedel och dess frakt plus online recept i den här artikeln. Du kan tryggt beställa online mediciner via vår medicinska plattform Apomeds.com och får endast läkemedel som uppfyller brittisk standard. Du bör absolut avstå från att beställa receptbelagda läkemedel utan ett recept på nätet, eftersom detta är olagligt och kan innebära straff.


Starta online diagnos


Källa


Senast uppdaterad:11.06.2020


visa'mastercard'maestrotrustly'bank wire