Apomeds NL B.V. - Politik om databeskyttelse

1. Generelt

Apomeds NL B.V. ("vi", "os" eller "Apomeds") forpligter sig til at beskytte og respektere dit privatliv.  

Denne politik (sammen med oplysningerne om cookies) beskriver det grundlag, på hvilket vi behandler de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os. Læs venligst denne politik omhyggeligt for at forstå vores juridiske bestemmelser og synspunkter vedrørende dine personoplysninger og behandlingen af dem. Ved at besøge www.apomeds.com ("vores hjemmeside") accepterer du de bestemmelser, der er beskrevet i denne politik, og accepterer dem.  

Apomeds er glad for din interesse for vores hjemmeside. Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Behandlingen af dine personoplysninger finder kun sted i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser i databeskyttelseslovgivningen, især EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR, også kendt som "DSGVO"). Med denne databeskyttelsespolitik informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder som registreret i henhold til GDPR.

Vi gør dig opmærksom på, at links fra vores hjemmeside kan føre til eksterne hjemmesider, som ikke er omfattet af denne politik. Vi anbefaler derfor, at du selv kontrollerer disse eksterne hjemmesiders databeskyttelsespolitikker, før du giver dine personlige oplysninger.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet, funktionaliteten eller databeskyttelsesbestemmelserne på sådanne eksterne hjemmesider.

2. Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse og den databeskyttelsesansvarlige

Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse er Apomeds NL B.V., en virksomhed registreret i Holland med registreringsnummer 11622278 og registreret adresse:

Apomeds NL B.V.

James Cookstraat 49

7825 AX EMMEN

Holland

e-mail: contact@apomeds.com 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på ovenstående adresse eller via e-mail på datenschutz@apomeds.com.

3. Behandlingen af dine personoplysninger og retsgrundlaget

Besøg på hjemmesiden til informationsformål

Hvis du udelukkende besøger vores hjemmeside til informationsformål, behøver du ikke registrere dine persondataoplysninger. Det betyder, at du kan besøge vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er. 

Vi indsamler og behandler kun adgangsdata som din internetbrowser automatisk giver os for at gøre hjemmesiden tilgængelig for dig. Dette indebærer tekniske oplysninger som f.eks. den IP-adresse (Internet Protocol), som computeren er forbundet til internettet med, registreringsoplysninger, browsertype og -version, tidszonekonfiguration, browser plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform samt oplysninger om dit besøg, herunder den fulde URL (Uniform Resource Locator), klik på felter på vores hjemmeside (herunder dato og klokkeslæt), produktoplysninger, som du har set eller søgt efter på vores hjemmeside, svartider, eventuelle downloadfejl, tidspunktet for offentliggørelse af bestemte sider, oplysninger om interaktion på hjemmesiden (f.eks. rulning, mouseover og klik), metoder til søgning på hjemmesiden og telefonnumre, der er anvendes ved brug af vores kundeservice.

Grundlaget for behandlingen af oplysningerne er varetagelsen af vores legitime interesser, som navnlig består i at præsentere dig for vores hjemmeside, der er optimeret til din browser, og som muliggør din kommunikation mellem vores server og din terminal (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Desuden analyseres disse data til interne statistiske formål og til forbedring af vores produkt- og serviceudbud (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1 og litra f), hvorefter de slettes. Yderligere oplysninger kan findes under "Anvendelse af cookies" og "Cookie-indstillinger".

 

Personlige data, som vi registrer  

By e-mail, phone, livechat

Ved at klikke på "e-mail" har du mulighed for at komme i kontakt med os.  De oplysninger, som vi beder dig oplyse vedrører, dit navn, din adresse, din e-mailadresse og i nogle tilfælde dit telefonnummer samt yderligere personoplysninger, som du giver os i forbindelse med e-mailen. Disse data indsamles og behandles udelukkende med henblik på behandling af både korrespondancen med dig og din anmodning (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra b og litra f) og slettes efterfølgende, forudsat at ingen lovbestemt opbevaringspligt forhindrer dette.

Du har også mulighed for at kontakte os pr. telefon. De personoplysninger, som du giver os under telefonsamtalen, kan omfatte dit navn, din adresse, din e-mailadresse og i nogle tilfælde dit telefonnummer samt yderligere personoplysninger, som du meddeler os. Disse data indsamles og behandles udelukkende til brug for kommunikationen med dig og til behandling af din anmodning (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra b og litra f) og slettes efterfølgende, forudsat at ingen lovbestemt opbevaringspligt forhindrer dette.

Du har også mulighed for at komme i kontakt med os via livechat. Ved brug af livechatten kan de data, som du giver os, omfatte dit navn, din adresse, din e-mailadresse og i nogle tilfælde dit telefonnummer samt yderligere personlige data. Disse data indsamles og behandles udelukkende til både kommunikation med dig og til behandling af din anmodning (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra b og litra f) og slettes efterfølgende, forudsat at ingen lovbestemt opbevaringspligt forhindrer dette.

 

Registrering af en Apomeds-konto

Når du registrerer en Apomeds-konto, behandler vi dit navn, din e-mailadresse og adgangskoden, som du har valgt for at oprette en kundekonto (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra b og litra f). Ved bestillinger kræves desuden fødselsdato og de oplysninger, der er nødvendige for fakturering.

Hvis du opretter en Apomeds-konto, gemmer vi disse data, så længe du er registreret hos os. Derudover opbevares dataene efterfølgende, hvis der er en lovbestemt opbevaringspligt til dette.

Efter registrering og brug af din Apomeds-konto behandler vi de data, som du frivilligt giver os i din brugerkonto, hvilket er en del af processen med at oprette din kundekonto (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra b og litra f). Vi gemmer disse data, så længe du er registreret hos os, forudsat at du ikke selv sletter dataene i kundekontoen. Derudover behandler vi data, der er nødvendige for at udføre vores hjemmesidetjenester eller de Apomeds-kontotjenester, som du ønsker at benytte (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra b og litra f). Denne kategori kan lejlighedsvis omfatte særlige typer af personoplysninger såsom sundhedsoplysninger (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og litra a) og betalingsoplysninger (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra b og litra f).

 

Identifikationsdata

For at kunne bruge onlineapoteket og/eller lægetjenesterne skal der foretages en personlig identifikationsproces. Dette er også en fordel for dig, da det forhindrer svindel og andre uautoriserede kontrakter. Denne proces anvender tre parametre (dit navn, din adresse og din fødselsdato), som sammenlignes med databaser. Vi bruger din fødselsdato som bevis for din alder - samt dit navn og adresse - med henblik på en entydig personlig identifikation. Vi modtager en bekræftelse på, at de allerede indsamlede data om dig er korrekte. Desuden kan en personlig identifikationsproces omfatte en billedidentifikationsproces.  

Formål: Udførelse af en personlig identifikation for at kunne bruge online apoteks- og lægetjenesterne.  

Retsgrundlag: Vi har en grundlæggende legitim interesse (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) i at sikre, at onlineapoteket og lægetjenesten kun kan bruges af de personer, hvis identitet er blevet bekræftet. Dette er også i din interesse som kunde, da det betyder, at svindel og indgåelse af andre uautoriserede kontrakter kan forhindres. Anvendelsen af billedidentifikationsprocessen er blot en anden måde at identificere en person på. Din identifikation og en anvendelse af billedidentifikationsprocessen finder kun sted med dit samtykke i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.  

Dataenes art: Navn, adresse og fødselsdato bruges med dit samtykke af vores eksterne tjenesteudbyder FRESCODATA LLC/ID Merit til personlig identifikation. Hvis du anvender fotoidentifikationsprocessen, vil dit ansigtsfoto og dit identitetsdokument (forsiden og bagsiden af dit identitetskort eller forsiden af dit pas) sammen med dit samtykke blive anvendt af vores eksterne tjenesteudbyder FRESCODATA LLC/ID Merit til personlig identifikation.  

Yderligere oplysninger: Mere detaljerede oplysninger om vores eksterne tjenesteudbyders databeskyttelse som led i fotoidentifikationsprocessen hos FRESCODATA LLC/ID Merit, 5838 Edison Pl Suite 210, Carlsbad CA 92008, USA, kan findes her: https://www.idmerit.com/gdpr-compliance/.  

 

Data om recepter

Hvis du giver os en lægeordination i papirform eller i en korrekt meddelt elektronisk form, indsamler, behandler og opbevarer vi i forbindelse med behandlingen og leveringen af medicinen både personoplysninger og helbredsoplysninger om dig under og efter leveringen af den ordinerede medicin. 

Receptdata omfatter data, som vi indsamler og gemmer i uændret form fra den udleverede papirrecept eller den fremsendte e-recept. Disse data er dit navn, køn, adresse, fødselsdato samt (i nogle tilfælde) de personlige data, som den ordinerende læge har oplyst (herunder om recepten), og som på grund af deres forbindelse med den indsendte eller meddelte recept til dig samtidig er personoplysninger og helbredsoplysninger om dig. Om nødvendigt indsamler og gemmer vi apotekets navn og adresse, initialerne på den person, der leverer den, leveringsdatoen, prisen og PZN (lægemiddelregistreringsnummer) for medicinen.

Receptoplysningerne behandles til følgende formål og med følgende retsgrundlag: til korrekt opfyldelse af vores lovbestemte dispensationsrelaterede forpligtelser og også til varetagelse af vores økonomiske og andre legitime interesser på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, c og f, i GDPR og artikel 9, stk. 2, litra h, i GDPR, samt til korrekt gennemførelse af alle leveringsprocesser og til varetagelse af vores legitime økonomiske og andre interesser på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, c og f, i GDPR og artikel 9, stk. 2, litra h, i GDPR. 

Yderligere modtagere af disse data som led i afviklingen af din ordre er logistik- og betalingstjenesteudbydere.

Varigheden af behandlingen afhænger af faktorer som f.eks. formålet med opfyldelsen af kontrakten samt de relaterede yderligere lovmæssige krav vedrørende opbevaring af data og bevisførelse.

Hvis vi efter modtagelsen af din bestilling konstaterer, at et bestemt lægemiddel ikke kan leveres på det aktuelle tidspunkt, vil vi informere dig herom og kan eventuelt oplyse dig om, at produktet kan leveres via Apons. eu, en portal tilhørende medicinalvirksomheden Apotheek Bad Nieuweschans B.V., Verlengde Hoofdstraat 1D, 9693 AB Bad Nieuweschans, Holland.


Nyhedsbrev

Vi tilbyder at sende dig et nyhedsbrev, så Apomeds regelmæssigt kan give dig oplysninger om vores virksomhed og særlige tilbud. Din tilmelding til nyhedsbrevet betyder, at vi behandler de data, som du har afgivet under tilmeldingsprocessen, herunder e-mailadresse og andre frivillige oplysninger. For at forhindre misbrug af dine oplysninger, så sender vi dig efter din tilmelding en e-mail, hvori vi beder dig om at bekræfte din tilmelding. Din registrering bliver logget for at kunne dokumentere registreringsprocessen. Dette vedrører både tidspunktet for registrering og bekræftelse samt din IP-adresse.

Retsgrundlaget for udsendelse af nyhedsbreve er dit samtykke i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Databehandlingen i forbindelse med fremsendelsen af bekræftelsesmailen for din registrering og den tilhørende datalogning finder sted i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, i kraft af vores legitime interesse i at have bevis for din korrekte registrering.


Oplysninger om dig, som vi modtager fra andre kilder

Det er oplysninger, som vi kan modtage om dig, når vi bruger en anden hjemmeside, som vi driver, eller når vi bruger en anden tjeneste, som vi tilbyder. I så fald har vi informeret dig om indsamlingen af disse data, hvis vi har til hensigt at bruge dem internt og i fællesskab ved at kombinere dem med de data, som vi har indsamlet på vores hjemmeside. Vi har også informeret dig om det formål, som vi deler og kombinerer dine data til. Vi arbejder tæt sammen med udvalgte tredjeparter (f.eks. vores forretningspartnere, underleverandører inden for teknik, betalingstransaktioner og levering, reklamenetværk, analyseleverandører, leverandører af søgeinformationer og kreditvurderingsbureauer). Vi vil informere dig, hvis vi modtager oplysninger om dig fra disse udvalgte tredjeparter, samt det formål, som vi anvender oplysningerne til.  


De parter, som vi skal dele dine oplysninger med 

Udveksling af oplysninger inden for vores virksomhed og med vores partnere:

Vi behandler de oplysninger, som du giver til vores medarbejdere, så vi kan tilbyde dig vores produkter og tjenester.  

Vi kan videregive de oplysninger, som du giver til os, til andre samarbejdsvirksomheder og til andre hjemmesider, som vi driver.


Udveksling af oplysninger med tredjeparter

Vi kan videregive dine oplysninger til udvalgte tredjepartsleverandører, herunder: 

 • Annoncører og reklamenetværk, som har brug for oplysningerne for at vælge passende reklamer, som du og andre kan se. Vi videregiver ikke oplysninger om identificerbare personer til vores annoncører, men har ret til at give dem kollektive oplysninger om brugerne af vores hjemmeside. Vi kan bruge de personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig, til at opfylde vores kunders specifikationer, idet vi viser deres reklamer til denne målgruppe.
 • søgemaskineudbydere og analytikere, som hjælper os med at forbedre, udvikle og optimere vores hjemmeside, og
 • kreditvurderingsbureauer til vurdering af din kreditværdighed, hvis dette er en betingelse for, at vi kan indgå en kontrakt med dig. 

Når vi leverer tjenesten via vores hjemmeside, kommunikerer vi med følgende tredjeparter: 

 • tilknyttede virksomheder og samarbejdspartnere;
 • For at kunne tilbyde dig betalingstjenesterne fra Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, kan vi som en del af betalingsprocessen videregive dine personoplysninger (kontakt- og ordreoplysninger) til Klarna. Hermed kan Klarna kontrollere, om du kan komme i betragtning til Klarnas betalingsmetoder, og hvis du kommer i betragtning, vil Klarna skræddersy sine betalingsmetoder til dig. Dine meddelte personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Klarnas databeskyttelseserklæring. Yderligere oplysninger om Klarnas databeskyttelsesbestemmelser kan findes på www.klarna.com/de/dataschutz/; 
 • tredjepartsleverandører som vi anvender til din fordel, når vi leverer vores produkter og/eller tjenester, herunder udbydere af betalingstjenester og forsendelsestjenesteudbydere. Bemærk venligst, at for betalingsmetoder, der udføres ved hjælp af metoden "betal senere" (Paylater), gælder desuden følgende databeskyttelsesbestemmelser, herunder PaysafePaylater-databeskyttelsesbestemmelserne: https://www.paysafe.com/de-de/paysafegroup/comprehensive-privacy-policy;
 • andre tredjepartsleverandører, der hjælper os med at udføre vores forretning, herunder online marketingbureauer eller hjemmeside hosting udbydere;
 • Trusted Shops - Trustbadge-godkendelsesmærke

Trusted Shops' "Trustbadge"-godkendelsesmærke er en del af dette websted for at vise dette Trustbadge og eventuelle kollektive vurderinger og for at tilbyde Trusted Shops-produkterne til køberne efter afgivelse af en ordre.

Dette tjener til at sikre vores overordnede legitime interesse - som en del af en interesseafvejning – i forbindelse med markedsføringen, ved at gøre købet sikker og muligt i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra f. Trustbadget og de tjenester, der erhverves på denne måde, er en tjeneste, der tilbydes af Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland. Trustbadge leveres af en CDN-udbyder (Content Delivery Network) som led i en ordrehåndteringsproces. Trusted Shops GmbH anvender også tjenesteudbydere fra USA. Der sikrer et passende databeskyttelsesniveau. Yderligere oplysninger om Trusted Shops GmbH's databeskyttelse kan findes her: https://www.trustedshops.co.uk/imprint/#user-privacy-policy

Ved opkald til Trustbadge gemmer hjemmesideserveren automatisk en serverlogfil, som også indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for opkaldet, den overførte datamængde og den forespørgende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. De enkelte adgangsdata gemmes i en sikkerhedsdatabase med henblik på analyse af eventuelle sikkerhedsproblemer. Logfilerne slettes automatisk senest 90 dage efter, at de er blevet oprettet.

Yderligere personlige data meddeles Trusted Shops GmbH, hvis du - efter at have gennemført en ordre - beslutter dig for at vælge Trusted Shops-produkter eller allerede har registreret dig for at bruge dem. I så fald gælder den kontraktmæssige aftale, der er indgået mellem dig og Trusted Shops. 

Dette er nødvendigt for at opfylde vores og Trusted Shops' overordnede legitime interesse i at levere køberbeskyttelse og transaktionsvurderingstjenester - som i hvert enkelt tilfælde er knyttet til den specifikke ordre - i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra f. Yderligere oplysninger om indsigelsesprocesser og andre forhold kan findes i Trusted Shops databeskyttelseserklæring (se ovenfor), som også er knyttet til Trustbadget.

 • Tredjepartsudbydere, som du har godkendt, f.eks. hjemmesider for sociale medier, som du vælger i forbindelse med at knytte din konto med betalingstjenesteudbydere (herunder tredjepartsudbyderes);
 • Kreditoplysningsbureauer;
 • vores forsikringsselskaber
 • vores banker.

Formål og retsgrundlag: Apomeds har brug for adgang til visse tjenester og funktioner fra andre virksomheder, som Apomeds ikke selv kan tilbyde. Apomeds har en legitim interesse i at kunne få adgang til disse tjenester og funktionaliteter (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vi garanterer, at databehandlingen for at forfølge denne interesse er nødvendig, og at vores interesse går forud for din ret til ikke at få dine data behandlet til dette formål.

Hvis du bestiller medicin, giver vi en forsendelsesudbyder mandat som ordrebehandler, nemlig enten Experience Logistics Group Limited, 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, England eller DHL. Vi giver den pågældende forsendelsesudbyder de data, der er nødvendige for leveringen (retsgrundlag: artikel 6, stk. 1, litra b GDPR). Hvis disse data ikke blev givet til denne leverandør, ville det ikke være muligt at levere de varer, du har bestilt.

 • Retshåndhævende myndigheder i forbindelse med undersøgelser for at forhindre ulovlige aktiviteter;
 • Relevante tilsynsmyndigheder og andre myndigheder.

 

Afhængigt af den pågældende myndighed og det pågældende formål er retsgrundlaget pligten til at opfylde lovlige forpligtelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, opfyldelse af kontrakten med dig, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b GDPR eller Apomeds' legitime interesse i at beskytte sig mod kriminalitet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Der er visse særlige omstændigheder, hvor vi kan videregive dine oplysninger til andre tredjeparter. Dette sker, når vi går videre på grundlag af denne videregivelse af oplysninger: 

 • er enten foreskrevet ved lov eller påkrævet for at overholde en retssag, en retskendelse eller en myndighedsprocedure;
 • er nødvendigt for at beskytte vores medarbejderes sikkerhed, vores ejendom eller offentligheden generelt;
 • er nødvendig for at forebygge eller afdække kriminelle aktiviteter og omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder eller organisationer for at beskytte mod svig og reducere kreditrisikoen, og/eller

 

Bemærk: Afhængigt af det pågældende formål er retsgrundlaget for dette pligten til at opfylde lovlige forpligtelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, opfyldelsen af kontrakten med dig, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller Apomeds' legitime interesse i at beskytte sig mod kriminalitet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 • er forholdsmæssig i forbindelse med en fusion eller et salg af en virksomhed og/eller aktiver. 

I dette tilfælde videregiver vi dine oplysninger til den potentielle sælger eller køber. Formål og retsgrundlag er opfyldelse af kontrakten med dig, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

4. Brug af cookies

Vi bruger cookies til at skelne mellem dig og andre brugere af vores hjemmeside. Dette hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du bruger vores hjemmeside, og samtidig bidrager til at forbedre hjemmesiden. Du kan finde yderligere oplysninger om anvendelsen af cookies på vores hjemmeside under "Cookies-indstillinger. 

 

Vi anvender følgende forskellige typer cookies:

Teknisk nødvendige cookies

Cookies, der er nødvendige af tekniske årsager, leverer funktionalitet, hvis fravær ville betyde, at du ikke kunne bruge vores hjemmeside på den tilsigtede måde. Disse cookies anvendes udelukkende af os. Det betyder, at alle oplysninger, der er gemt i disse cookies, sendes tilbage til vores hjemmeside. Absolut nødvendige cookies tjener f.eks. til at sikre, at du forbliver registreret, når du - som registreret bruger - får adgang til forskellige sider på vores hjemmeside. Dette betyder ligeledes, at du ikke skal indtaste dine registreringsoplysninger hver gang du logger på siden.

Brugen af teknisk nødvendige cookies på vores hjemmeside er mulig - og også tilladt - uden dit samtykke. Du har dog til enhver tid mulighed for at gennemføre en generel deaktivering af cookies i din browser, selv om dette kan føre til begrænsninger i funktionaliteten, når du bruger Apomeds' hjemmeside. Retsgrundlag for brugen af de teknisk nødvendige cookies er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller artikel 6, stk. 1, litra f.

Følgende teknisk nødvendige cookies anvendes på Apomeds' hjemmeside:

Navnet på cookien: x-jwt-token. Gør det muligt for brugeren at logge ind og tillader, at dette login bevares i et bestemt tidsrum. Varighed: i løbet af browsersessionen. 

Navnet på cookien: isCookiePolicyAccepted. Denne cookie anvendes, når brugeren accepterer cookiereglerne. Varighed: i løbet af browsersessionen.

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies gør det muligt for vores hjemmeside at gemme oplysninger, som du allerede har givet os (f.eks. registreret navn, valg af sprog eller din placering), og at bruge disse oplysninger til at give dig en bedre funktionalitet på hjemmesiden. Cookies indsamler og gemmer kun data på en sådan måde, at din brugeradfærd på andre hjemmesider ikke kan spores.

Retsgrundlaget for brugen af funktionelle cookies er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, sammenholdt med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til fremtidig anvendelse af funktionelle cookies.

Apomeds' hjemmeside anvender følgende funktionelle cookies:

Navnet på cookien: __cflb. Cloudflare-cookien fordeler den indgående netværkstrafik på serverne for at optimere hjemmesidens ydeevne for brugerne. Varighed: 23 timer.

 

Cookies til markedsførings- og sporingsformål

Markedsførings- og sporingscookies indsamler samlede oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bruges for at forbedre dets attraktivitet, indhold og funktionalitet. Disse cookies hjælper os med at fastslå, hvilke sider der besøges og hvor ofte, og hvilke hjemmesider og indhold brugerne er særligt interesserede i. Vi indsamler især data om antallet af gange, en side tilgås, antallet af tilkaldte sider, tidsintervallet der bruges på vores hjemmeside, rækkefølgen af besøgte sider, de søgetermer, der førte dig til os, det land, den region og - i nogle tilfælde - den by, hvorfra adgangen fandt sted, samt brugen af mobile terminalenheder, der tilgår vores hjemmeside.

Desuden indsamler vi data om computermusens bevægelser, "klik" og rulning for at forstå, hvilke særlige områder af vores websted der interesserer brugerne. Disse cookies gemmer ingen oplysninger, der gør det muligt at identificere brugerne. De indsamlede oplysninger er aggregerede og giver os ikke mulighed for direkte at fastslå din identitet. De tjener kun til at generere statistik, som vi bruger til at skræddersy hjemmesidens indhold til vores brugeres behov på en mere målrettet måde, til at forbedre brugeroplevelsen og til at optimere vores produkt- og serviceudbud.

Retsgrundlaget for brugen af disse cookies er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR sammenholdt med dit samtykke - og i nogle tilfælde artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke her til fremtidig anvendelse af funktionelle cookies. Hvis du gør det, kan det dog forringe de måder, hvorpå du kan bruge vores hjemmeside. Du kan finde navnet på hver udbyders cookie og dens individuelle formål og varighed i Cookie-indstillingerne.

På Apomeds' websted anvendes følgende markedsførings- og sporingscookies:

 

Google Analytics

Apomeds' websted anvender cookies fra Google Analytics, en analysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Til dette formål placerer Google cookies på din enhed. Disse cookies gør det muligt at analysere brugen af Apomeds' hjemmeside. De oplysninger, der indsamles på denne måde, kan blive videregivet til en af Googles servere i USA, hvor dataene vil blive indsamlet og kan omfatte din din IP-adresse. Google Analytics gemmer kun IP-adresser i anonymiseret form. Google bruger de indsamlede oplysninger til at analysere brugen af hjemmesiden og til at udarbejde rapporter.

Apomeds bruger også Google Analytics Cross-Site-Tracking for trafik, der krydser domæne relateret til Health & Go-hjemmesiden (healthandgo.com) for at generere og evaluere analyser om brugeradfærd, sortimenter, terminaludstyr m.m. Cross-site tracking viser f.eks., hvordan man overgå fra den ene hjemmeside til den anden.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod fremtidig dataindsamling og datalagring af Google Analytics (se ovenfor). Derudover har du mulighed for at installere et browser-plugin, der er udgivet af Google. Dette plug-in er tilgængeligt for en række browserversioner og kan downloades på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  Yderligere oplysninger om Googles brugsbetingelser og databeskyttelse kan findes på: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/dk/.

 

Facebook

Apomeds' hjemmeside anvender cookies fra Facebook, Inc. 4 Grand Canal Square, Grand Canal, Dublin 2, Dublin, Dublin, D02x525, Irland. Formålet med databehandlingen er at vælge personlige reklamer til visning. Yderligere oplysninger om Facebooks databeskyttelse kan findes på https://www.facebook.com/privacy/policy/.

 

Hotjar

Apomeds' hjemmeside anvender cookies fra Hotjar. Den virksomhed, der behandler dataene er Hotjar Ltd., St Julians Business Centre, 3, 5th Floor, Dragonara Road, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta. Yderligere oplysninger om Hotjars databeskyttelse kan findes på https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

 

Microsoft Bing

Apomeds' hjemmeside anvender cookies fra Microsoft Bing. Den virksomhed, der behandler dataene, er Microsoft Advertising / Bing Ads, 1 Microsoft Way, Redmond WA 98052, USA. Yderligere oplysninger om Microsofts databeskyttelse kan findes på https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

VWO

Apomeds' hjemmeside anvender cookies fra VWO. Den virksomhed, der behandler dataene, er Wingify Software Private Limited, 1104, 11th Floor, KLJ Tower North B-5, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi, 110034 Indien. Yderligere oplysninger om VWO's databeskyttelse kan findes på https://vwo.com/privacy-policy/

 

Outbrain

Apomeds’ hjemmeside anvender cookies fra Outbrain. Den virksomhed, der behandler dataene, er Outbrain UK Ltd, 175 High Holborn, London WC1V 7AA, England. Yderligere oplysninger om Outbrains databeskyttelse kan findes på https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

 

Taboola

Apomeds' websted anvender cookies fra Taboola. Den virksomhed, der behandler dataene, er Taboola Inc. 1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, USA. Yderligere oplysninger om Taboolas databeskyttelse kan findes på https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

 

ActiveCampaign

Apomeds' hjemmeside anvender cookies fra ActiveCampaign. Den virksomhed, der behandler dataene, er ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court, Hardcourt Road, Dublin, 2, Irland. Yderligere oplysninger om ActiveCampaigns databeskyttelse kan findes på https://www.activecampaign.com/en/security og https://www.activecampaign.com/legal/gdpr-updates/privacy-shield.

 

5. Opbevaringsperioden for dine personlige oplysninger

Vi gemmer og opbevarer dine personoplysninger, men kun så længe vi har brug for dem til de respektive formål, som de blev indsamlet til. Når vi tilbyder dig en tjeneste, opbevarer vi alle de oplysninger, som du giver os, og gør det så længe vi fortsætter med at leverer vores tjenester til dig. 

Hvor vi opbevarer dine personoplysninger

Dine personoplysninger som vi indsamler, overføres til et sted inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og opbevares der. De behandles også af medarbejdere, der arbejder inden for EØS, og som arbejder enten for os eller for en af vores leverandører. De omfatter medarbejdere, der er ansvarlige for aktiviteter som f.eks. at udføre din ordre, behandle dine betalingsoplysninger og yde supporttjenester for dig. Meddelelsen af dine personoplysninger til vores hjemmeside betyder, at du giver dit samtykke til denne overførsel, opbevaring eller behandling. Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at de personlige data, der leveres til os, opbevares sikkert og behandles i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik. 

Alle personlige oplysninger, som du giver os, gemmes på vores sikre servere. Alle betalingsprocesser er krypteret ved hjælp af SSL-teknologi. Når vi giver dig en adgangskode (eller hvis du har genereret et kodeord), som du kan bruge til at registrere dig på dele af vores hjemmeside, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig og sikker. Du må ikke fortælle din adgangskode til nogen. 

Overførsel af oplysninger via internettet er ikke ubetinget sikkert. Selv om vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine personlige oplysninger, der kommunikeres til vores hjemmeside. Denne videregivelse af dine personlige oplysninger sker på din egen risiko. Så snart vi har modtaget dine personlige oplysninger, anvender vi strenge procedurer, foranstaltninger og sikkerhedsfunktioner for at forhindre uautoriseret adgang til dem.

 

6. Dine rettigheder som registreret

Som [kvinde/mand] registreret har du ret til følgende rettigheder i henhold til Databeskyttelsesforordningen (den generelle forordning om databeskyttelse):

- du har ret til at modtage en vederlagsfri rapport om dine behandlede personoplysninger og til at modtage en kopi af både disse oplysninger og en rapport om f.eks. deres oprindelse, modtagere og formålet med databehandlingen samt om varigheden af opbevaringen af oplysningerne (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 15).

- du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige data rettet (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 16) eller få dem slettet (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 17) eller få behandlingen af disse data begrænset (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 18).

- du har ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling, der finder sted i den dataansvarliges legitime interesse (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, side 1, litra f), og du kan fremlægge grunde, der forhindrer behandlingen (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 21).

- du har ret til at kræve en overførsel - enten til dig selv eller til en anden dataansvarlig - af de oplysninger, du har givet (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 20).

- hvis du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke til fremtidig behandling. Dette påvirker ikke lovligheden af den databehandling, der finder sted før tilbagetrækningen. Du har også ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke ønsker, at vi anvender dine personoplysninger til direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring fra os, skal du enten kontakte os eller bruge de links, der er indeholdt i vores markedsføringskommunikation, og vi vil straks ophøre med vores direkte markedsføring til dig. 

Du kan kontakte os på følgende måder og dermed til enhver tid gøre dine databeskyttelsesrettigheder gældende:

- Med posten: Apomeds NL B.V., James Cookstraat 49, 7825 AX Emmen, Holland.

- Via e-mail: support@apomeds.com

- Pr. telefon: (+43) (0)681-84665606 fra mandag til fredag, kl. 8.00-16.00 CET. 

Du har også ret til at indgive en klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for Apomeds, hvis du er af den opfattelse, at dine personoplysninger ikke behandles lovligt.

Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for Apomeds, er:

- AP (Autoriteit Persoonsgegevens/den hollandske databeskyttelsesmyndighed), PO Box 93374, 2509 AJ Haag, Holland, som er den myndighed, der overvåger databeskyttelseslovgivningen (herunder Databeskyttelsesforordningen) i Hollad. Du kan indgive en klage ved at besøge myndighedens websted på https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us.

 

7. Samarbejde mellem Apomeds NL B.V. og Apomedical IL

Apomeds og Apomedical IL Ltd., Abba Even 12 Herzliya, Israel , arbejder tæt sammen. På grund af det tætte samarbejde mellem de to virksomheder er der indgået virksomhedsaftaler, som omfatter en aftale i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel, der danner en juridisk ramme for overførsel af data og for den behandling, der skal udføres af integrerede teams (retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Samarbejdet vedrører også din brug af Health & Go-tjenesterne. Hvis du klikker på knappen på vores hjemmeside, der videresender dig til Health & Go for telemedicinske tjenester leveret af læger, vil du blive ført til Health & Go's hjemmeside. Health & Go er selv ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på hjemmeside. Vi behandler først dine bestillingsdata eller receptdata, når du har valgt knappen ”bestil fra Apomeds" blandt valgmulighederne på Health & Go's hjemmeside og klikket på den. Hvis online-diagnosen fører til udstedelse af en recept, og du bestiller medicin hos os, vil Apomeds kontrollere recepten og bruge dine data til de formål, der er anført ovenfor i Databeskyttelsesforordningens artikel 3, herunder behandling af dine personoplysninger og retsgrundlaget.

 

8. Ændringer af vores databeskyttelsespolitik

Apomeds forbeholder sig retten til at ændre denne databeskyttelsespolitik efter eget skøn og til enhver tid i overensstemmelse med de juridiske krav. Det kan f.eks. være nødvendigt at gøre for at overholde nye lovmæssige krav eller for at inkludere nye tjenester på vores hjemmeside.

Alle fremtidige ændringer, som vi foretager i vores databeskyttelsespolitik, vil blive offentliggjort på hjemmesiden og kan blive meddelt til dig pr. e-mail.

Du bedes regelmæssigt kontrollere, om der skal foretages ændringer i vores databeskyttelsespolitik. 

 

9. Seneste version af databeskyttelsespolitikken

Denne politik blev senest opdateret den 17 juli 2022.

 

+49-800-2040640 International Email