Apomeds vilkår og betingelser

Part 1 - Generelt

Denne side (sammen med vores Fortrolighedspolitik, Cookies politik ) giver dig information om os og de juridiske vilkår og betingelser (“Vilkårene”) under hvilke vil tilbyder dig visse medicinske produkter (“Produkterne”) og serviceydelser (“Serviceydelserne”), fra vores website, som befinder sig på apomeds.com, (“sitet”).

Bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og/eller anden politik og/eller ethvert andet indhold inkluderet på det officielle website for Apomedical Ltd på engelsk skal have forrang overfor bestemmelserne i enhver anden oversættelse af de samme dokumenter, til et hvilket som helst sprog, der måtte forekomme.

Websitet letter din adgang til en online klinisk vurdering med det formål, at tredjeparter udsteder private recepter ("Recepterne") og at tredjeparts farmaceuter udleverer Produkterne til dig.

Disse betingelser regulerer også ejerskabet og brugen af enhver form for materiale, dokumentation og intellektuel ejendomsret, der tilhører os eller enhver af vores associerede virksomheder ("Materialet").

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, og vær sikker på, at du forstår dem. Inden du foretager en bestilling på Produkterne eller tilgår Serviceydelserne på websitet (en “Bestilling”), vil du blive bedt om at acceptere disse Vilkår. Hvis du nægter at acceptere disse Vilkår, vil du ikke have mulighed for at bestille Produkterne eller Serviceydelserne fra websitet.

De bestemmelser, der er beskrevet i del 1 af disse Vilkår, er generelt anvendelige i forbindelse med din brug af websitet. Hvis du via websitet ønsker at modtage enhver af eller alle receptydelser, apoteksydelser eller leveringsydelser, skal du også læse de yderligere vilkår og betingelser, som er beskrevet i del 2, som vedrører receptydelser, del 3, som vedrører apoteksydelser, og del 4 som vedrører leveringsydelser. Hver del er indeholdt i og udgør en del af disse Vilkår.

 1. Information om os

1.1 Vi er Apomedical Limited, et selskab registreret i England og Wales med selskabsnummer 11622278, og vores registrerede kontor er 5. sal, 55 King Street, Manchester, United Kingdom, M2 4LQ (“Selskabet”, “vi” eller “os”). Vores VAT nummer er 323699381. Vi er ansvarlige for websitets funktion.

1.2 Vi samarbejder med udvalgte tredjepartsleverandører (“Associerede”), herunder registrerede ordinatorer (“Ordinatorerne”), et registreret apotek (“Apotek”) og en pakke-kurér (“Kurér”), der er ansvarlige for henholdsvis ordinering, dispensering og, hvis relevant, levering af Produkterne og/eller Serviceydelserne via websitet i overensstemmelse med de yderligere vilkår og betingelser, der er beskrevet henholdsvis i del 2, 3, samt hvis du vælger at anvende en uafhængig kurér, der afhenter produkterne på dine vegne, også i del 4 af disse vilkår. Du bør gennemgå og acceptere disse vilkår og betingelser, før du foretager en bestilling på enhver form for Produkter eller Serviceydelser via denne website. Ved at vi gør Produkterne tilgængelige for dig på websiten anerkender du, at vi handler som agent for og på vegne af apoteket.

1.3 Det er ansvaret og forpligtelsen for:

1.3.1 Ordinatorerne at skrive og vurdere de kliniske spørgeskemaer, og at generere og udstede recepter;

1.3.2 Apoteket at modtage, dispensere, kontrollere og gøre Produkterne klar til afhentning (bemærk venligst, at hverken vi eller apotekerne leverer Produkterne til dig – se punkterne 1.3.3 og 12.2. På din opfordring er leverancen af Produkterne Kurérens ansvar, idet denne handler som din agent); og

1.3.3 Kuréren at afhente Produkterne fra Apoteket på dine vegne, hvis du har valgt denne afhentningsmulighed, og at levere disse Produkter til dig i henhold til dine leveringsinstruktioner.

 1. Kontakt til os

2.1 Vores rolle er at styre forholdet mellem dig og de Associerede parter. Hvis du af en eller anden grund har behov for at kontakte en af de Associerede parter, er den letteste måde at kontakte os direkte via email [email protected]. Inkludér venligst dit bestillingsnummer eller kontodata for at hjælpe os med at identificere dig.

2.2 Hvor der i disse Vilkår henvises til kommunikation, der foretages skriftligt, skal dette forstås som kommunikation foretaget af os eller enhver associeret part ved hjælp af enhver kommunikation, eller information, der leveres til dig via websitet eller med email til en email adresse, som du har leveret til os for kommunikation med dig. Bestemmelserne i dette punkt omfatter ikke behovene for servicering af enhver form af dokumenter i juridiske procedurer.

 1. Kommunikation og sikkerhed

3.1 Ved at acceptere disse betingelser, kommunikerer du med os elektronisk, og ved at gøre dette anses du for at acceptere at modtage elektronisk kommunikation fra os eller de associerede virksomheder. Elektronisk kommunikation inkluderer, men er ikke begrænset til, e-mails, meddelelser, offentliggørelse og informationsfelter eller anden information, leveret via websitet. Du accepterer, at enhver elektronisk kommunikation, der er foretaget fra os til dig, er tilstrækkelig til at imødekomme ethvert juridisk krav om, at denne kommunikation er fremsendt til dig skriftligt.

3.2 Hvis du vælger eller modtager en bruger-id kode, adgangskode eller enhver anden information som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke videregive dem til en tredjepart.

3.3 Vi har ret til, til enhver tid at deaktivere enhver bruger-id kode eller adgangskode, hvad enten den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores rationelle mening ikke har overholdt et af disse vilkår.

3.4 Hvis du har kendskab til eller mistanke om, at andre end dig kender din bruger-id kode eller adgangskode, skal du omgående underrette os på [email protected]

 1. Hvordan vi anvender dine personoplysninger

4.1 Anvendelsen af dine personoplysninger sker i henhold til vores Fortrolighedspolitik og Cookies politik. Sørg venligst for, at du har læst og forstået vores Fortrolighedspolitik og Cookies politik inden du foretager din bestilling.

4.2 Vi vil ikke anvende nogen af dine persondata til andre formål end dem anført i vores Fortrolighedspolitik og Cookies politik som beskrevet nedenfor.

4.3 Vi kan anvende de persondata du videregiver til os til at:

4.3.1 kontrollere din identitet;

4.3.2 muliggøre at Associerede virksomheder leverer dig Produkter og Serviceydelser;

4.3.3 gennemføre betalinger og refusion for Produkter;

4.3.4 udvide og forbedre kvaliteten af de Produkter og Serviceydelser, vi leverer;

4.3.5 opfylde forespørgsler foretaget af kontrolmyndigheder og/eller krævet i henhold til lov;

4.3.6 levere relevant information til dine normale leverandører af sundhedsrelaterede serviceydelser; og/eller

4.3.7 forebygge svindel og/eller andre relevante lovovertrædelser.

4.4 Vi anvender serviceydelser til at verificere identitet for at kontrollere dine data, som bliver tjekket i forhold til flere kilder, herunder valglister og kreditoplysningsagenturer. Ved at acceptere disse vilkår giver du os tilladelse til at gennemføre sådanne kontroller. Hvis vi ikke kan verificere din identitet ved anvendelse af disse kontroller, vil vi kontakte dig og anmode om yderligere bevis for din identitet.

4.5 Du afgiver samtykke til, at din personlige information, dit helbred og din nuværende medicin, inkluderet men ikke begrænset til den information du leverer som en del af den kliniske online vurdering, bliver vist til og udvekslet mellem os og vores medarbejdere og Associerede virksomheder, med henblik at levere dig Produkter og Serviceydelser.

 1. Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår eller websitet

5.1 Vi kan ændre disse Vilkår fra tid til anden.

5.2 Hver gang du ønsker at anvende websitet, beder vi dig tjekke disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår og betingelser, der gælder på det pågældende tidspunkt.

5.3 Vi kan fra tid til anden ændre på disse Vilkår i det omfang de er relevante for din bestilling, for at tage højde for følgende forhold:

5.3.1 ændringer i relevant lovgivning og myndighedskrav; eller

5.3.2 i tilfælde hvor vi efter egen beslutning finder det nødvendigt eller ønskværdigt.

5.4 Uagtet punkt 5.1, hvis vi ændrer disse Vilkår, som har betydning for din bestilling, vil vi bestræbe os på (men uden forpligtelse) at kontakte dig og informere om ændringerne.

5.5 Vi kan også fra tid til anden opdatere og ændre websitet for at reflektere ændringer på Produkterne og Serviceydelserne, vores brugeres behov og vores forretningsmål.

 1. Links

6.1 Links til tredjeparts websites på sitet er udelukkende gjort tilgængelige for din bekvemmelighed. Hvis du anvender disse links, forlader du websitet. Vi har ikke gennemgået disse tredjeparts websites, kontrollerer dem ikke, og er ikke ansvarlige for disse websites, deres indhold eller tilgængelighed. Vi repræsenterer eller anbefaler dem derfor ikke, og heller ikke materiale, der kan findes dér, eller enhver form for resultater der kan opnås ved at anvende dem. Hvis du beslutter at tilgå enhver af tredjeparts websites, der er linket på denne site, er dette helt for din egen risiko.

6.2 Du kan linke til vores startside under forudsætning at, at du gør dette på en måde, der er fair og lovlig, og som ikke skader vores omdømme eller udnytter dette.

6.3 Du må ikke linke på en sådan måde, at det antyder nogen form for samarbejde, godkendelse eller anbefaling fra vores side, hvor en sådan ikke findes.

6.4 Du må ikke etablere et link til websitet på en anden website, hvis du ikke er dets ejer.

6.5 Websitet må ikke indrammes/kopieres på nogen anden side, og du må heller ikke linke til nogen anden del af websitet end startsiden.

6.6 Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække tilladelsen til linkning uden varsel.

6.7 Hvis du ønsker at linke eller gøre brug af indhold på websitet ud over hvad er beskrevet ovenfor, kontakt venligst [email protected]

 1. Din annullering

7.1 Du kan til enhver tid annullere en Bestilling med omgående virkning ved at informere os skriftligt, hvis:

7.1.1 vi bryder disse Vilkår i væsentlig grad, og vi har været ude af stand til at afhjælpe dette brud mindst 14 (fjorten) dage fra den dag, hvor du har informeret os skriftligt om bruddet;

7.1.2 vores ydeevne under disse Vilkår er påvirket af en “Hændelse udenfor vores kontrol” under punkt 17;

7.1.3 vi påbegynder likvidation eller der udpeges en bobestyrer eller administrator for vores aktiver; eller

7.1.4 på ethvert tidspunkt inden vores Serviceydelse påbegyndes.

 1. Refusioner - Begrænsninger

8.1 Du er ikke berettiget til en refusion som følge af:

8.1.1 manglende tilgængelighed til en konkret Associeret, hvis sitet fungerer og en alternativ Associeret er tilgængelig;

8.1.2 din manglende afhentning af et Produkt fra Apoteket i henhold til punkt 12.2;

8.1.3 en midlertidig afbrydelse af Servicen; eller

8.1.4 enhver afbrydelse af Servicen, som ikke skyldes vores fejl.

8.2 Ved at acceptere disse Vilkår accepterer du, at Ordinatorerne kan have forskellige kliniske opfattelser, og at under forudsætning af, at en klinisk online vurdering er gennemgået af en Ordinator i god tro, har du ikke ret til en refusion i relation til enhver leveret Serviceydelse.

8.3 Du har ikke ret til en refusion i relation til enhver Serviceydelse, hvis leveringen af denne Serviceydelse er begrænset på grund af:

8.3.1 utilstrækkelig eller svingende netværksforbindelse;

8.3.2 en svigagtig handling eller omgåelse på din side; eller

8.3.3 hvis der ikke er nogen fejl på vores side.

 1. Annullering fra vores side

9.1 Vi kan fra tid til anden være nødt til at annullere en Bestilling inden leveringen af de relevante Produkter eller Serviceydelser er påbegyndt, på grund af en af de følgende årsager:

9.1.1 en hændelse udenfor vores kontrol; eller

9.1.2 manglende tilgængelighed af en Associeret eller et Materiale uden hvilke/t vi er ude af stand til at levere Produktet eller Serviceydelsen.

9.2 I tilfælde hvor et Produkt eller en Serviceydelse bliver utilgængelig i henhold til punkt 9.1, vil vi informere dig skriftligt, så snart dette er praktisk muligt.

9.3 Hvis vi annullerer en Bestilling i henhold til punkt 9.1, og du har forudbetalt, men Produktet eller Serviceydelsen endnu ikke er leveret til dig, vil vi yde fuld refusion.

9.4 Vi kan med omgående virkning annullere din Bestilling på ethvert tidspunkt ved at give dig skriftlig information herom, hvis:

9.4.1 du ikke betaler os, når du er pligtig til dette; eller

9.4.2 du på anden måde har brudt disse Vilkår, og du ikke ophører med dette indenfor 7 (syv) dage efter, at vi skriftligt har opfordret dig hertil, eller hurtigere hvis dette er rimeligt forlangt.

9.5 Fra tid til anden vil vi anmode om visse informationer fra dig, der kan være fortrolige og/eller omfattet af bestemmelserne om databeskyttelse, for eksempel detaljer vedrørende medicinske forhold. Hvis du ikke leverer disse informationer til os, eller hvis du leverer ukomplette eller urigtige informationer, kan vi ophøre med at levere Serviceydelserne eller Produkterne, ved at give en skriftlig besked. Vi er ikke ansvarlige for nogen form for forsinkelse eller manglende ydelse, hvis du ikke har leveret disse informationer til os, og vi er ikke pligtige til at yde nogen refusion i sådanne tilfælde.

 1. Uacceptabel Brug

10.1 Vi forbeholder os ret til at nægte dig adgang til websitet eller til at afbryde leveringen af Produkterne og/eller adgangen til Serviceydelserne, herunder fjernelse af din konto og dine data omgående efter notifikation, i tilfælde hvor vi fastslår, at du i væsentlig grad har overtrådt vilkårene i vores Politik for acceptabel brug eller har udøvet misbrug eller har opført dig på en upassende måde overfor en Associeret eller en medarbejder eller agent for Selskabet, herunder:

10.1.1 brug af grimt sprog, trusler, upassende, krænkende, stødende opførsel og bemærkninger;

10.1.2 udvisning af enhver form for opførsel anset for at være tidsspilde; eller

10.1.3 anvendelse af Serviceydelserne eller bestilling af Produkterne i overdreven grad, i henhold til vores rimelige vurdering.

 1. Vi kan suspendere eller trække websitet tilbage

11.1 Denne website er tilgængeligt for dig uden beregning.

11.2 Vi garanterer ikke at websitet eller enhver form for Materiale på dette altid vil være tilgængeligt, eller at det aldrig vil blive afbrudt. Vi kan suspendere, tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden til en del af eller hele websitet af forretnings- eller operationelle årsager. Vi vil forsøge at give en rimelig varsel før enhver suspendering eller tilbagetrækning.

11.3 Du er også ansvarlig for at tilsikre, at alle personer, der tilgår websitet gennem din internetforbindelse, kender til disse vilkår og andre relevante vilkår og betingelser, herunder dem, der gælder for vores Associerede i del 2, 3 og 4 i disse Vilkår, og overholder dem.

 1. Forsendelse af Produkter

12.1 Vær venligst opmærksom på, at hverken vi eller Apoteket er ansvarlig for levering af Produkterne til dig.

12.2 Under Apotekets vilkår og betingelser i Del 3 vil Produkterne enten blive gjort tilgængelige for dig til afhentning fra Apoteket, eller du vil blive tilbudt en mulighed for at arrangere, at Kurérfirmaet afhenter Produkterne fra Apoteket på dine vegne, og du mellem dig selv og Kurérfirmaet arrangerer leveringen af Produkterne til en adresse efter dit valg, i henhold til vilkårene og betingelserne i Del 4 i disse Vilkår.

 1. Visning og tilgængelighed af Produkter

13.1 Selv om vi gør os rimelige anstrengelser for at opdatere informationerne på websitet, herunder beskrivelserne af ethvert Produkt og enhver Serviceydelse, giver vi ingen garantier, hverken udtrykte eller underforståede for, at indholdet på websitet er korrekt, fuldstændigt eller opdateret.

13.2 Billederne af Produkterne på websitet tjener kun til illustration.

13.3 Produkterne kan afvige fra billederne på websitet, og vi påtager os intet ansvar for din eventuelle tillid til korrektheden af billederne anvendt på websitet.

13.4 Indpakningen af Produkterne kan ændres fra tid til anden i forhold til billederne vist på websitet.

13.5 Alle Produkter der vises på sitet er til enhver tid med forbehold for tilgængelighed. Hvis Produktet, du har bestilt, ikke er tilgængeligt, vil vi informere dig så hurtigt som muligt, og vi vil straks refundere din betaling.

 1. Produkternes Pris

14.1 Produkternes pris vil være som oplyst på sitet på tidspunktet for afgivelsen af din Bestilling, og inkluderer alle gebyrer, der skal betales til Ordinatoren, Apoteket, og hvor en sådan mulighed er valgt Kurérfirmaet. Vi gør os alle rimelige anstrengelser for at sikre, at prisen på Produkterne er korrekt på det tidspunkt, hvor den relevante information er indtastet på websitet.

14.2 Produkternes priser kan ændre sig fra tid til anden, men ændringer vil ikke påvirke Bestillinger, du har afgivet inden ændringen

14.3 Prisen på et Produkt indeholder moms (hvor relevant) med den til enhver tid gældende sats i UK.

14.4 Websitet indeholder et stort antal Produkter. Det er altid muligt at visse Produkter, på trods af vores anstrengelser, kan være fejlagtigt prissat. Vi vil normalt tjekke vores priser som en del af vores afsendelses procedurer, sådan at:

14.4.1 hvor Produktets korrekte pris er lavere end prisen anført på websitet, vil vi beregne det lavere beløb, når vi leverer dig disse Produkter. Hvis fejlen i prissætningen imidlertid er åbenlys og ikke til at tage fejl af, og du rimeligt kunne have konstateret, at dette var en fejlagtig pris, er vi ikke forpligtet til at levere disse Produkter til dig til den fejlagtige (lavere) pris; og

14.4.2 hvis Produktets korrekte pris er højere end den pris, vi har oplyst på websitet, vil vi informere dig hurtigst muligt om denne fejl, og vi vil give dig muligheden for at fortsætte din bestilling af Produktet til den korrekte pris, eller at annullere din Bestilling. Vi vil ikke behandle din Bestilling, før vi har modtaget dine instruktioner.

 1. Gennemførelse af betaling

15.1 Betaling for alle produktomkostninger, skal ske på samme tidspunkt som bestillingen. Når vi har produkterne klar til dig på vores side, anerkender du, at vi handler som agent for- og på vegne af Apoteket, og er autoriseret til at indgå kontrakter for salg af produkter og opkræve betaling for netop samme og på dets vegne.

15.2 Betaling af produkter kan gøres ved PayPal, bankoverførsel og kredit- og debitkort, mens vores kunder i Tyskland og Schweiz kan benytte funktionen 'betal senere ved faktura'

15.3 For betalingsmetoden 'betal senere med faktura', følgende vilkår og betingelser gælder, men kun med hensyn til de vilkår og betingelser for selve betalingen og ikke for det fulde engagement mellem dig og virksomheden.

15.4 Du er ansvarlig for at give korrekt debit- eller kreditkortoplysninger. Vi forbeholder os retten til ikke at levere produkter til dig, hvis dine betalingsoplysninger er udløbet eller er invalide. I sådanne tilfælde, vil vi forsøge at kontakte dig for at bede dig om at opdatere dine oplysninger.

15.5 Betalinger leveres på en 'løbende opkrævningsbasis', hvilket muliggør yderligere betalinger eller refunderinger på dine betalingskort, hvis nødvendigt.

15.6 For at sikre at dit debit- eller kreditkort ikke bliver brugt uden din tilladelse, kan vi validere navn, adresse og anden personlig information givet af dig under ordrer processen mod tredjepartsdatabaser. Ved at erklære dig enig i disse vilkår, accepterer du at sådanne kontroller foretages. Ved udførelse af disse kontroller, kan personlige oplysninger, som du har givet os, videregives til et registreret kreditreferencebureau, som kan føre et register over disse oplysninger. Dette gøres kun for at bekræfte din identitet. En kreditkontrol udføres ikke og din kreditvurdering vil ikke påvirkes heraf. Alle oplysninger som du giver os, behandles sikkert og korrekt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 1. Vores ansvar overfor dig

VI HENLEDER DIN OPMÆRKSOMHED PÅ DETTE PUNKT OG DE BEGRÆNSNINGER AF VORES ANSVAR, DET INDEHOLDER.

16.1 Vi begrænser eller udelukker på ingen måde vores ansvar overfor dig, hvor dette ville være ulovligt. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade, forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed af vores medarbejdere, agenter, underleverandører eller de Associerede, og for svig eller svigagtig misrepræsentation.

16.2 Vi er ikke ansvarlige, uanset om det er under kontrakt, erstatningsret (inklusive forsømmelighed), overtrædelse af lovforpligtelse eller på anden måde, for ethvert tab af fortjeneste eller for ethvert indirekte- eller følgetab, der opstår under eller i forbindelse med din bestilling.

16.3 Underlagt punkt 16.1 er vores samlede ansvar overfor dig, uanset om det er under kontrakt, erstatningsret (inklusive forsømmelighed), overtrædelse af lovforpligtelse eller på anden måde, som opstår under eller i forbindelse med levering af Produkterne eller Serviceydelserne, begrænset til det beløb, du har betalt for sådanne Produkter eller Serviceydelser.

16.4 Denne site er ikke designet eller anvendelig til behandling og/eller styring af en medicinsk nødsituation eller enhver form for akut tilstand eller tilstand, der ellers kræver analyse, diagnose og personlig behandling, eller hvor analyse, diagnose eller behandling er presserende.

16.5 Vi vil tage alle relevante tekniske og organisatoriske skridt overfor uautoriseret eller ulovlig behandling af dine persondata, og imod tilfældigt tab, ødelæggelse af- eller skade på persondata, men i relation til dette og til vores lovmæssige forpligtelser som en behandler af data, er vi ikke ansvarlige for noget tab af data eller uautoriseret adgang af andre personer, uanset om dette er en konsekvens af uautoriseret adgang, fejladressering, teknisk fejl, teknisk forstyrrelse, forsømmelighed eller andet.

16.6 Vi fraskriver os alle garantier, udtrykkelige eller underforståede (i det omfang, loven tillader det), herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål. Vi garanterer ikke at denne site eller enhver meddelelse sendt fra os til dig vil være fri for virus eller andet skadeligt indhold.

16.7 Vi påtager os intet ansvar for handlinger eller undladelser hos enhver tredjepart, herunder Associerede og de Serviceydelser, der leveres af disse.

16.8 Vi leverer kun Produkter til din personlige, indenlandske og private brug. Du accepterer, ikke at levere Produkterne til nogen anden person eller at anvende Produkterne til noget kommercielt, forretningsmæssigt eller gensalgsformål, og vi er ikke ansvarlige over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsforstyrrelse eller tab af forretningsmulighed, hvis du bruger sådanne Produkter på anden måde end i overensstemmelse med disse Vilkår.

16.9 Produkterne er leveret i overensstemmelse med informationer, du har leveret til os og til de Associerede via kliniske vurderinger på sitet. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade som følge af din brug af noget Produkt, hvis du afgiver forkerte eller ufuldstændige oplysninger, når du udfylder dine svar i et klinisk spørgeskema.

16.10 Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der opstår som følge af din manglende information til din normale læge eller anden sundhedsmedarbejder om Produkter eller Serviceydelser, du bestiller fra siten.

16.11 Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, som følge af din manglende overholdelse af råd givet på denne site eller af en Associeret.

16.12 Du forstår at rådgivningen givet gennem denne site ikke erstatter den rådgivning, du får af din normale læge, og at du bør konsultere denne eller andre sundhedsmedarbejdere vedrørende Produkterne, som leveres gennem denne site.

 1. Hændelser udenfor vores kontrol

17.1 Vi er ikke ansvarlige for manglende udførelse eller forsinkelse i udførelsen af enhver af vores forpligtelser under disse Vilkår, der er forårsaget af en ”Hændelse udenfor vores kontrol”, som defineret i punkt 17.2

17.2 En “Hændelse udenfor vores kontrol” betyder enhver handling eller hændelse udenfor vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til strejker, lockouts eller anden industriel handling af tredjeparter, civil opstand, oprør, invasion, terroristangreb eller trussel om terroristangreb, krig eller trussel om- eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, jordskred, epidemi eller anden naturkatastrofe eller svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværk.

17.3 Hvis en hændelse udenfor vores kontrol forekommer, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af vores forpligtelser under disse Vilkår:

17.3.1 vil vi kontakte dig så hurtigt som rimeligt muligt for at informere dig; og

17.3.2 vores forpligtelser under disse Vilkår vil blive suspenderet, og perioden for gennemførelsen af vores forpligtelser vil blive forlænget med varigheden af hændelsen udenfor vores kontrol. Hvis hændelsen udenfor vores kontrol påvirker leverancen af Produkter til dig, vil vi arrangere en ny afhentningsdato med dig efter, at hændelsen udenfor vores kontrol er ophørt.

17.4 Du kan annullere din Bestilling hvis en hændelse udenfor vores kontrol fortsætter i en periode på mindst 7 (syv) dage. For at annullere din Bestilling skal du informere os skriftligt i henhold til punkt 2.

17.5 Vi kan annullere en Bestilling hvis en hændelse udenfor vores kontrol fortsætter i en periode på mindst 28 (otteogtyve) dage.

 1. Dine forpligtelser

Vigtigt: Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt giver forkerte eller misvisende informationer under brugen af vores site eller under konsultationer med de Associerede, accepterer du, at det er muligt at en recept kan blive udstedt baseret på de ukomplette informationer, du har afgivet, og at dette kan have alvorlige eller selv livstruende konsekvenser. Ved at bruge vores site og ved at give samtykke til disse Vilkår accepterer du til enhver tid, ikke at afgive forkerte, upræcise eller misvisende informationer. At gøre dette ville være et brud på disse Vilkår.

18.1 Ved at acceptere disse Vilkår accepterer du at:

18.1.1 al information, som du leverer til os og til de Associerede, vil være en fair og korrekt fremstilling, og der vil ikke være udeladt noget af væsentlig betydning;

18.1.2 hvis du skulle blive opmærksom på, at nogen information relateret til dine medicinske data, tests eller recepter ikke er præcise, eller er ukomplette, skal du straks informere os om det;

18.1.3 du sørger for, at du når dette er muligt overholder alle instruktioner, al rådgivning og behandling, som er leveret til dig af en Associeret;

18.1.4 du vil informere din normale læge om Produkterne, som er blevet leveret, og om rådgivningen du har modtaget fra denne site;

18.1.5 hvis du under din brug af sitet er i tvivl eller du har overvejelser i forbindelse med oplysninger, rådgivning eller instruktioner, som er blevet leveret til dig, eller ikke er blevet modtaget af dig gennem Serviceydelserne, eller at der er forhold relateret til dit helbred eller omstændigheder, vil du søge yderligere uafhængig medicinsk vurdering fra en anden medicinsk ekspert, så snart dette er praktisk muligt, og/eller hvis nødvendigt vil anvende nødhjælpstjenesterne;

18.1.6 du vil overholde alle instruktioner (inkluderet men ikke begrænset til indtagelsesmåde, tidspunkter og dosering), du modtager fra en Associeret, relateret til ethvert Produkt;

18.1.7 du vil rapportere alle bivirkninger, du oplever for ethvert Produkt, så snart dette er praktisk muligt;

18.1.8 du vil ikke registrere dig eller forsøge at registrere dig til adgang til sitet på vegne af nogen anden person, og du vil ikke afgive information som svar på en online klinisk vurdering eller udgive dig for at være en anden person; og

18.1.9 du vil ikke registrere dig eller forsøge at registrere dig på sitet mere end én gang.

 1. Intellektuel ejendomsret

19.1 Ethvert indhold, der anvendes af os på sitet, og alt materiale er underlagt beskyttelse af ophavsret, varemærker, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

19.2 Du indestår for, at du ikke vil krænke ophavsrettigheder eller beskyttet information på sitet.

19.3 Du accepterer, at du ikke på noget tidspunkt vil erhverve nogen rettigheder til ophavsretten eller til andre intellektuelle ejendomsrettigheder til materiale, indhold eller andre dokumenter eller detaljer, der leveres via websitet.

19.4 Du har ret til at anvende indholdet, materialerne, dokumenterne og anden information som beskrevet i punkterne 19.1 til 19.3 til din egen personlige brug og i forbindelse med modtagelse af Serviceydelserne fra os, men du har ikke ret til at kopiere, redigere, ændre eller distribuere, og heller ikke til at gøre materialer eller information, der er nævnt i dette punkt, tilgængeligt via et fildelingsnetværk eller muliggøre eller tillade enhver anden person at gøre det samme.

19.5 Alt tilgængeligt og inkluderet indhold på websitet, som f.eks. tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads, datakompileringer og software, er vores ejendom eller tilhører vores indholdsleverandører, og er underlagt beskyttelse af ophavsret og anden intellektuel ejendomsret. Den kollektive anvendelse af alt indhold på sitet er udelukkende vores ejendom. Enhver software anvendt på sitet er vores ejendom eller tilhører vores software leverandører, og er underlagt beskyttelse af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

 1. Varemærker

APOMEDSTMog APOMEDS.COMTM er Selskabets uregistrerede varemærker.

 1. International brug

21.1 Sitet kan tilgås fra udenfor UK. Sitet må imidlertid ikke anvendes hvor brugen er reguleret af lovgivningen under et andet lands lovmæssige kompetence. Det er dit ansvar at tjekke lovgivningen i sådanne lande.

21.2 Vi kan ikke garantere at alle Materialer på sitet er egnede til alle områder udenfor UK, og vi garanterer heller ikke, at anvendelsen af sådanne Materialer er i overensstemmelse med lovgivningen i disse områder, udenfor England og Wales. Vi vil gøre visse oversættelser af Materialerne tilgængelige af hensyn til forbedring af brugeroplevelsen

21.3 Tilgang til sitet fra områder, hvor dets indhold er ulovligt, er forbudt i henhold til disse Vilkår. Vi påtager os intet ansvar af nogen art, uanset hvordan det er opstået, for enhver hændelse relateret til din brugen af vores site fra placeringer udenfor UK.

 1. Tvister

22.1 Enhver tvist eller ethvert krav, der er opstået under disse Vilkår, skal meddeles os skriftligt indenfor 14 (fjorten) dage fra dets opståen. En sådan meddelelse skal indeholde en fuld specifikation af tvisten eller kravet, for at vi skal kunne forstå, hvad det vedrører. Enhver undladelse i at give en skriftlig meddelelse fra din side indenfor en sådan tidsfrist, vil forhindre dig i at fremsætte et krav.

22.2 I tilfælde af, at en tvist opstår i relation til et punkt indeholdt i disse Vilkår, er vi og du enige om at søge en løsning på tvisten.

22.3 Hvis tvisten ikke kan løses indenfor 60 (tres) dage fra den første meddelelse om en tvist fra en af parterne, er vi enige om at forsøge at løse tvisten via mægling i henhold til Centre for Effective Dispute Resolution Model (“CEDR”) mæglingsproceduren.

22.4 Mæglingen vil starte ikke mindre end 60 (tres) dage fra datoen for levering af den skriftlige ADR meddelelse.

22.5 For at påbegynde mæglingen skal en af parterne give den anden en skriftlig meddelelse ("ADR Meddelelse”) med anmodning om mæglingen. En kopi af anmodningen skal sendes til CEDR.

22.6 Mæglingen vil starte ikke mindre end 60 (tres) dage fra datoen for levering af den skriftlige ADR meddelelse.

22.7 Parterne aftaler uigenkaldeligt, at ingen af parterne må påbegynde retsprocedurer relateret til en tvist om ethvert spørgsmål i relation til disse Vilkår, indtil parten først har forsøgt at løse tvisten via mægling, og mæglingen enten er afbrudt, eller at modparten ikke har deltaget i mæglingen i en periode på mindst 30 (tredive) dage fra mæglingens påbegyndelse.

 1. Andre vigtige vilkår

23.1 Ethvert punkt i disse Vilkår gælder separat. Hvis en ret eller relevant myndighed beslutter, at et punkt eller underpunkt er lovstridigt eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige punkter og underpunkter forblive fuldt gældende.

23.2 Hvis vi ikke gør gældende, at du skal overholde dine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, eller hvis vi ikke udøver vores rettigheder overfor dig, eller er forsinkede i dette, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder overfor dig, og at du ikke behøver at overholde disse forpligtelser. Hvis vi underlader at forfølge en overtrædelse fra din side, vil dette kun ske skriftligt, og det vil ikke betyde, at vi automatisk undlader at forfølge en senere overtrædelse fra din side.

23.3 Disse betingelser er underlagt lovgivningen i England. Dette betyder, at enhver tvist og ethvert krav, der opstår fra i eller forbindelse med disse Vilkår, er underlagt engelsk lovgivning. Ved at acceptere disse Vilkår accepterer du uigenkaldeligt, at udelukkende domstolene i England er kompetente til at behandle en sag.

 1. Dine Forbrugerrettigheder

24.1 Forbrugere har juridiske rettigheder i forhold til Produkter og/eller Serviceydelser, der er defekte eller, i henhold til punkt 13 ikke er som beskrevet. Du kan få vejledning om dine rettigheder fra dit lokale kontor for forbrugerbeskyttelse eller fra Trading Standards Office. Disse Vilkår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

24.2 Du anerkender og accepterer, at ved at købe et Produkt gennem sitet, er der ikke etableret nogen salgsaftale, detail- eller anden kommerciel aftale mellem dig og os. Vores relation til dig når du køber sådanne Produkter er som agent for og på vegne af Apoteket.


24.3 Vi kan ikke holdes ansvarlige for et Produkt, du køber fra en Associeret.

24.4 Når du afgiver en Bestilling på et Produkt på sitet, vil du modtage en skriftlig ordrebekræftelse fra os. Denne bekræftelse er imidlertid med forbehold for accept af Bestillingen fra den relevante Associerede

24.5 Din aftale med den Associerede vil opstå på det tidspunkt, hvor du afgiver din Bestilling hos Virksomheden, der fungerer som agent for den Associerede, og denne Bestilling er accepteret af den Associerede. Grundlaget for din aftale med den Associerede er underlagt den Associeredes supplerende vilkår og betingelser, der er beskrevet i Del 2, 3 og 4 i disse Vilkår.

Part 2 - Receptservice, vilkår og betingelser

Receptservicen leveres af EU Doctor 24 srl. Ved at anvende Receptservicen bekræfter du, at du forstår og accepterer at være juridisk bundet af de supplerende vilkår og betingelser, der er omtalt i Del 2 i Vilkårene.

Hvis du ikke accepterer de supplerende vilkår og betingelser beskrevet i Del 2 i disse Vilkår, kan du ikke anvende Receptservicen.

 1. Information om os

Vi er EU Doctor 24 srl - en virksomhed registreret i Rumænien med virksomhedsnummer 37806218, og vores registrerede kontor er STR. P. I. CEAIKOVSKI 15A C, Sibiu, Rumænien (“Ordinatoren”, “vi” eller “os”). Vi er ansvarlige for at levere Receptservicen på sitet.Den ansvarlige læge er Dr. Yalachagere Nanjundaiah Thapana Chiranthana. Ordineringen er registreret hos den Romænske læge-registreringsmyndighed, og hans registreringsstatus kan findes her:https://regmed.cmr.ro/registrul-medicilor

 1. Professionelle standarder

Receptservicen omfatter gennemgang af de kliniske spørgeskemaer og etablering og udskrivning af Recepter. For at sikre kvalitetsbehandling vil vores ordinatorer også følge op hos visse patienter. Receptservicen leveres af kvalificerede ordinatorer, som kan ordinere Produkterne og udstede Recepterne, uden at møde patienterne personligt. Alle vores ordinatorer opfylder retningslinjerne udstedt af deres relevante tilsynsmyndighed vedrørende ordinering på afstand.

 1. Registrering

Ved at registrere dig til at anvende Receptservicen:

 • a. bekræfter du, at den information du afgiver gennem sitet er præcis og fuldstændig;
 • b. accepterer du, at du vil holde dit brugernavn og password hemmeligt, og at du vil tage rimelige skridt til at beskytte og ikke dele dine login detaljer for din online patientjournal med nogen; og
 • c. bekræfter du, at du er 18 år eller ældre.
 1. Vores forpligtelser overfor dig

Enhver af vores ordinatorer forpligter sig til:

 • a. at tage professionelt ansvar for hver patient, der anvender Receptservicen, i samme omfang som en sådan ordinator ville være ansvarlig, hvis han mødte patienten personligt;
 • b. at levere en professionel og transparent service, der er i overensstemmelse med alle relevante retningslinjer udstedt af deres kontrollerende myndighed vedrørende ordinering på afstand og bedste kliniske praksis;
 • c. at opgive deres navn og erhvervsmæssige registreringsnummer, når de udsteder Recepter, ordinerer Produkter og kommunikerer med patienter;
 • d. kun at ordinere Produkter når det efter deres professionelle vurdering er i patientens bedste interesse at modtage det anmodede Produkt, og følgeligt at nægte at udstede en Recept hvis han eller hun mener, at det ikke er i patientens bedste interesse at modtage Produktet, uden fordelen af en personlig konsultation; og
 • e. at tage alle rimelige skridt for at beskytte patientens personlige information, som beskrevet i Del 1 af disse Vilkår, og i Fortrolighedspolitik og Cookies Politik.
 1. Dine forpligtelser, når du anvender Receptservicen

Som patient forpligter du dig til:

 • a. at besvare alle spørgsmål ærligt og fyldestgørende;
 • b. ikke at registrere dig på sitet mere end én gang;
 • c. ikke at registrere eller udfylde kliniske spørgeskemaer på vegne af andre end dig selv;
 • d. at overholde alle instruktioner givet for hvert Produkt. I tilfælde af, at du er usikker over, hvordan du skal tage et Produkt, vil du kontakte sitet, og ikke bruge Produktet før du har tilstrækkelig information fra os, og forstår de korrekte instruktioner;
 • e. at acceptere vores beslutning hvis en Ordinator beslutter, at det ikke er i din bedste interesse at udstede en Recept, uden fordelen af en personlig konsultation.
 • f. at informere din læge om dit køb af Produkterne. Vi vil altid tilbyde at informere din læge om ethvert produkt, vi har ordineret, men hvis du afviser dette tilbud, er det dit ansvar at informere din læge. Hvis du beslutter ikke at informere din læge er det vigtigt, at du beholder informationen om Produkterne. Bemærk imidlertid venligst, at vi i en nødssituation kan være nødt til at kontakte en sundhedsmedarbejder, sociale myndigheder eller beredskabstjenester uden dit samtykke, selv hvis du har afvist vores tilbud om at kontakte din læge.
 • g. at sikre at ingen andre end dig selv har adgang til nogen af dine Produkter;
 • h. at sikre at ingen Produkter bliver anvendt ud over disses udløbsdato; og
 • i. at informere os via sitet, hvis du oplever bivirkninger fra ethvert af Produkterne, eller hvis du mener, at et Produkt ikke har virket.
 1. Information og rådgivning

Informationen og rådgivningen vi leverer, når du anvender Receptservicen er baseret på den information, du har leveret, som svar på det kliniske spørgeskema Det er dit ansvar at sikre, at denne information er korrekt og fuldstændig, og du accepterer, at manglende opfyldelse af dette (uanset om det er bevidst eller ikke), vil påvirke informationen og rådgivningen vi giver dig, og Produkterne vi leverer dig, og som sådan kan have konsekvenser, som vi ikke er ansvarlige for.

 1. Godkendelse af bestillinger på medicin

Ordinatorerne kan kun træffe en beslutning om, om det er i din bedste interesse at modtage et Produkt, når Ordinatoren har alle relevante oplysninger. Fra tid til anden kan dette betyde, at Ordinatoren beder dig om yderligere information ud over det, du har afgivet i dit svar på det kliniske spørgeskema.

 1. Vores ansvar overfor dig

VI HENLEDER DIN OPMÆRKSOMHED PÅ DETTE PUNKT OG DE BEGRÆNSNINGER AF VORES ANSVAR, DET INDEHOLDER

8.1 Vi (EU Doctor 24 srl) accepterer fuldt klinisk ansvar overfor alle vores patienter, i det maksimale omfang krævet af lovgivningen, for vores udførelse af Ordinationsservicen.

8.2 Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade (under kontrakts forsømmelighed eller på anden måde), hvor:

 • a. der ikke er brud på en lovmæssig forpligtelse til pleje, som vi er dig skyldig;
 • b. tabet eller skaden ikke er et rimeligt forudsigeligt resultat af ethvert sådant brud; eller
 • c. ethvert tab eller enhver skade eller forøget risiko for tab eller skade er en følge af dit brud på disse Vilkår.

8.3 Vi er i særdeleshed ikke ansvarlige for:

 • a. tab eller skade forårsaget af din levering af ukorrekt eller ukomplet information;
 • b. tab af dit emotionelle velbefindende, inkluderet men ikke begrænset til enhver form for forårsaget forlegenhed;
 • c. tab af indkomst eller forventet fortjeneste;
 • d. tab af muligheder;
 • e. tab af goodwill eller skade på omdømme;
 • f. tab lidt af tredjeparter; eller
 • g. enhver indirekte, følge-, speciel- eller eksemplarisk skade, der opstår på grund af anvendelsen af servicen, uanset handlingens form.

8.4 Intet i disse Vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade, forårsaget ved vores forsømmelse eller på grund af svig eller svigagtig vildledning.

8.5 Intet i disse Vilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder.

Part 3 - Apoteksservice, vilkår og betingelser

Apoteksservicen leveres af Nationwide Healthcare Solutions Ltd, markedsført under navnet Pharmaease. Ved at anvende Apoteksservicen bekræfter du, at du forstår og accepterer at være juridisk bundet af de supplerende vilkår og betingelser, der er omtalt i Del 3 i Vilkårene. Hvis du ikke accepterer de supplerende vilkår og betingelser beskrevet i Del 3 i disse Vilkår, kan du ikke anvende Apoteksservicen.

 1. Information om os

We are Nationwide Healthcare Solutions Ltd t/a Pharmaease, a company registered in England and Wales with company number 07278785 and our registered office at 172 Willows Lane, Bolton, United Kingdom, BL3 4BU (the “Pharmacy”, “we” or “us”). We are responsible for providing the Pharmacy Services via the site. Vi er Nationwide Healthcare Solutions Ltd, markedsført under navnet Pharmaease, et selskab registreret i England og Wales med selskabsnummer 07278785 og vores registrerede kontor er 172 Willows Lane, Bolton, UK, BL3 4BU (”Apoteket”, ”vi” eller ”os”). Vi er ansvarlige for at levere Apoteksservicen på sitet.

       2. Vores Forpligtelser

2.1 Apoteksservicen omfatter modtagelse, plukning, kontrol og klargøring til afhentning af Produkter, der er anvist på en Recept. Apoteksservicen leveres af kvalificerede farmaceuter, der er ansat eller beskæftiget af Apoteket, som drives fra registrerede apoteker under General Pharmaceutical Council (GPhC), registrerede lokaler nr. 9010200 på 172 Willows Lane, Bolton BL3 4BU United Kingdom.

2.2 Den ledende farmaceut i Apoteket er: Rafiq Muhammed Awais Masood GPhC nummer: 2065278.

2.3 Alle registrerede farmaceuter er underlagt regler for professionel etik og adfærd. Du kan tilgå disse regler for professionel adfærd ved at besøge GPhC på www.pharmacyregulation.org

 1. Vores forpligtelser overfor dig

Enhver af vores farmaceuter forpligter sig til:

 • a. at tage professionelt ansvar for hver patient, der anvender Apoteksservicen, i samme omfang som en farmaceut ville være ansvarlig, hvis han mødte patienten personligt;
 • b. at levere en professionel og transparent service, der er i overensstemmelse med alle relevante retningslinjer udstedt af GPhC;
 • c. kun at udlevere Produkter når det efter hans professionelle vurdering er i din bedste interesse at modtage det anmodede Produkt, og følgeligt at nægte at udlevere et ordineret produkt hvis han eller hun mener, at det ikke er i din bedste interesse at modtage Produktet, uden fordelen ved en personlig konsultation; og
 • d. at tage alle rimelige skridt for at beskytte dine personlige informationer, som beskrevet i Del 1 af disse Vilkår, og i Fortrolighedspolitik og Cookies Politik.
 1. Dine forpligtelser, når du anvender Apoteksservicen

Som patient forpligter du dig til:

 • a. at besvare alle spørgsmål ærligt og fyldestgørende;
 • b. ikke at registrere dig på sitet mere end én gang;
 • c. ikke at registrere eller udfylde kliniske spørgeskemaer på vegne af andre end dig selv;
 • d. at overholde alle instruktioner givet for hvert Produkt. I tilfælde af, at du er usikker over hvordan du skal tage et Produkt, vil du kontakte sitet, og ikke bruge Produktet før du har tilstrækkelig information fra os, og forstår de korrekte instruktioner;
 • e. at acceptere vores beslutning hvis vores farmaceuter beslutter, at det ikke er i din bedste interesse at udlevere et ordineret produkt, uden fordelen af en personlig konsultation;
 • f. at informere din læge om Produkterne;
 • g. at sikre at ingen andre end dig selv har adgang til nogen af dine Produkter;
 • h. at sikre at ingen Produkter bliver anvendt ud over disses udløbsdato; og
 • i. at informere os via sitet hvis du oplever bivirkninger fra ethvert af Produkterne, eller hvis du mener, at et Produkt ikke har virket.
 1. Vores ansvar overfor dig

VI HENLEDER DIN OPMÆRKSOMHED PÅ DETTE PUNKT OG DE BEGRÆNSNINGER AF VORES ANSVAR, DET INDEHOLDER. 5.1 Vi (Nationwide Healthcare Solutions Ltd, handelsnavn Pharmaease) accepterer fuldt ansvar overfor dig i det maksimale omfang krævet af lovgivningen for vores udførelse af Apoteksservicen. 5.2 Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade (under kontrakts forsømmelighed eller på anden måde), hvor:

 • a. der ikke er brud på en lovmæssig forpligtelse til pleje, som vi er dig skyldig;
 • b. tabet eller skaden ikke er et rimeligt forudsigeligt resultat af ethvert sådant brud; eller
 • c. ethvert tab eller enhver skade eller forøget risiko for tab eller skade er en følge af dit brud på disse Vilkår.

5.3 Vi er i særdeleshed ikke ansvarlige for:

 • a. tab eller skade forårsaget af din levering af ukorrekt eller ukomplet information;
 • b. tab af dit emotionelle velbefindende, inkluderet men ikke begrænset til enhver form for forårsaget forlegenhed;
 • c. tab af indkomst eller forventet fortjeneste;
 • d. tab af muligheder;
 • e. tab af goodwill eller skade på omdømme;
 • f. tab lidt af tredjeparter; eller
 • g. enhver indirekte, følge-, speciel- eller eksemplarisk skade, der opstår på grund af anvendelsen af servicen, uanset handlingens form.

5.4 Intet i disse Vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade, forårsaget ved vores forsømmelse eller på grund af svig eller svigagtig vildledning. 5.5 Intet i disse Vilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder. 5.6 Vores maksimale ansvar overfor dig for ikke at udlevere et Produkt, som vi er retsligt forpligtede til, er begrænset til prisen, du har betalt for dette Produkt.

 1. Bindende aftale

Ingen anmodning om, at vi udleverer et Produkt er bindende, indtil vi har bekræftet Bestillingen. Vores professionelle adfærdskodeks og lovmæssige begrænsninger kan begrænse antallet af Produkter, vi har lov til at levere dig, og som sådan har vi ingen forpligtelse til at levere mængder, der overstiger det relevante tilladte maksimum, og vil kun beregne dig for dem, vi leverer. Vi forbeholder retten til at afvise enhver anmodning om at udlevere et ordineret Produkt.

 1. Ret til annullering

Vi vil begynde behandlingen af din Recept, når vi modtager den. Hvis du ønsker at annullere en anmodning om, at vi udleverer et ordineret Produkt, skal du straks informere os via sitet. Hvis vi allerede har påbegyndt Apoteksservicen, har du ingen ret til at annullere Bestillingen.

 1. Verificering af recept

Når vi modtager en Recept vil vi verificere den imod den information, du har afgivet på sitet på tidspunktet, hvor din Bestilling blev afgivet. I tilfælde af, at informationen ikke modsvarer din oprindelige Bestilling, kan vi forsøge at kontakte dig ved hjælp af den information, du har afgivet ved din registrering på sitet.

 1. Produkters manglende tilgængelighed/egnethed

Hvis nogle af produkterne på din Recept er utilgængelige, eller ikke er egnede til udlevering gennem Apoteksservicen, vil vi forsøge at kontakte dig ved hjælp af informationen i din registrering.

 1. Meddelelse om fejl

Du bør omhyggeligt kontrollere produkterne på Recepten, som vi har udleveret til dig, straks efter modtagelsen. Hvis du mener, at der kan være en udleveringsfejl, skal du straks informere os via sitet, og du bør ikke tage eller bruge nogen af produkterne.

 1. Advarsel

Du skal kontrollere alle produkter udleveret til dig, og du bør ikke tage nogen Produkter, hvis det ser ud til, at der er manipuleret med dem, eller at de er fejlagtigt udleveret. Manglende hensyntagen til denne advarsel kan alvorligt skade dit helbred.

 1. Betaling og refusion

12.1 Ved at du afgiver data fra et betalingskort bekræfter du, at du har ret til at anvende kortet, og at du autoriserer at Apomedical Limited i sin funktion som vores agent eller deres betalingsservice leverandør tager fuld betaling for produkterne i din bestilling, fragt og pakkeomkostninger og enhver anden omkostning, der bliver betalbar under disse Vilkår. Refusion, hvis relevant, vil kun blive gennemført ved hjælp af det kort, som er anvendt til den oprindelige betaling.

12.2 Loven om forbrugerrettigheder af 2015 giver dig ret til at kræve tilbagebetaling for varer med fejl indenfor 30 (tredive) dage fra modtagelsen. I nogle tilfælde kan vi tilbyde at erstatte det defekte produkt uden beregning: hvis den første erstatningsvare, vi leverer, også viser sig at være defekt, kan du på dette tidspunkt forlange en tilbagebetaling, hvilket omfatter prisen du har betalt for Produktet plus alle forsendelsesomkostninger. Kontakt os venligst via sitet hvis du mener, at nogle af Produkterne, du har bestilt, er beskadiget.

12.3 Din refusion vil blive gennemført, når vi har modtaget de returnerede varer, i henhold til punkt 12.5. Refusioner bliver krediteret det samme kort, du har anvendt til betalingen, og det vil tage 5-7 arbejdsdage inden din konto er krediteret, afhængigt af din kortudsteder.

12.4 Vi vil tilbagebetale alle standard forsendelsesomkostninger betalt for bestillinger, der er fuldt returneret. Vi kan desværre ikke refundere forsendelsesomkostninger for delvist returnerede bestillinger.

12.5 Du kan desværre ikke returnere Produkter eller andet, hvis produktet har en forsegling, og denne er brudt. Du har ret til en rimelig undersøgelse af dine produkter, som du ville kunne gøre i en forretning, men du kan ikke returnere varer, du har brugt, medmindre du returnerer dem fordi de er skadede eller defekte.

Part 4 – Leveringsservice, vilkår og betingelser

Denne del er kun relevant hvis du vælger at anvende en uafhængig kurér, der afhenter produkterne på dine vegne. Leveringsservice gennemføres af virksomheder og parter, der er specialiserede i denne type serviceydelse. Din aftale om forsendelse og om andre beslægtede serviceydelser er med virksomheden, datterselskabet eller filialen af virksomheden, der fra dig accepterer forsendelsen til transport. Du accepterer, at sådanne virksomheder kan lægge hele eller en del af transportaftalen eller andre serviceydelser ud til underleverandører, under hensyntagen til gældende national og international lovgivning og vilkårene og betingelserne hos virksomhederne og underleverandørerne, hvor det er relevant. På tidspunktet, hvor du giver din forsendelse til transportøren, accepterer du denne transportørs vilkår og betingelser på egne vegne og/eller på vegne af enhver anden, der har interesse i forsendelsen eller udførelsen af andre serviceydelser. Vilkårene og betingelserne dækker også, og kan påberåbes af enhver anvendt eller under-kontrakteret part, til at afhente, transportere og levere din forsendelse eller levere andre serviceydelser. Hvis du giver transportøren din forsendelse med mundtlige eller skriftlige instruktioner, der er i modstrid med vilkår og betingelser, er ingen part involveret i udførelsen af Leveringsservicen forpligtet af sådanne instruktioner. Ved at anvende Leveringsservicen bekræfter du, at du forstår og accepterer at være juridisk bundet af de supplerende vilkår og betingelser, der er omtalt i Del 4 i Vilkårene. Hvis du ikke accepterer de supplerende vilkår og betingelser beskrevet i Del 4 i disse Vilkår, kan du ikke anvende Leveringsservicen.

 1. Definitioner

I disse Vilkår, hvor de efterfølgende begreber er anvendt, har disse følgende betydninger:

 • ”Forsendelse” betyder enhver vare, der er, kan være eller er beregnet til at blive afhentet af os fra Apoteket, som vi skal transporteres og leveres til enhver modtager på enhver anden adresse.
 • ”Beskadiget Forsendelse” betyder en Forsendelse, der ikke længere er i den stand, i hvilken den blev afhentet af os, eller er, eller bliver en sundheds- og sikkerhedsrisiko.
 • Afhentningssted” betyder Apotekets adresse, hvor en Forsendelse hentes af os.
 • ”Leveringssted” betyder den adresse, hvor en Forsendelse leveres af os.
 • ”Undtagede Risici” betyder:

(i) krig, invasion, udenlandsk fjendes handling, fjendtligheder (uanset om en krig er erklæret eller ikke), borgerkrig, oprør, revolution, opstand eller militær eller tilranet magt, plyndring, ransagning; og/eller

(ii) ioniserende bestråling eller kontaminering med radioaktivitet fra ethvert radioaktivt brændstof eller fra ethvert radioaktivt affald fra forbrændingen af radioaktivt brændstof; og/eller

(iii) radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber af enhver eksplosiv atominstallation eller atomkomponent af samme; og/eller

(iv) trykbølger forårsaget af flyvemaskine eller andre luftbårne enheder, der bevæger sig med lydens hastighed eller hurtigere; og/eller

(v) manglen, nedbruddet eller utilstrækkeligheden af indpakningen eller pakkematerialet anvendt til en Forsendelse. ”Servicebestilling” betyder sammendraget af bestillingen vist under bestillingsprocessen, som er bekræftet overfor dig i bekræftelses emailen, der bliver sendt, når en Bestilling er blevet accepteret.

 1. Vores Forpligtelser

2.1 Vi arrangerer Leveringsservicen for dig imod din betaling til os af prisen, som er fastlagt i Servicebestillingen og i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Vi har ret til at foretage ændringer i Leveringsservicen, der er nødvendige for at opfylde enhver relevant lov eller ethvert sikkerhedskrav, eller som ikke væsentligt påvirker karakteren eller kvaliteten af Leveringsservicen, og vi vil informere dig om enhver sådan ændring.

2.3 Vi garanterer at Leveringsservicen vil blive udført ved anvendelse af rimelig forsigtighed og viden.

2.4 Hvis Leveringsservicen ikke er udført med rimelig forsigtighed og viden, kan du forlange, at vi skal gentage eller korrigere Leveringsservicen eller, hvis dette ikke er muligt, eller ikke gjort indenfor en rimelig tid, modtage er rimelig prisreduktion fra os.

 1. Afhentning og Leveringer

3.1 Vi vil gøre et forsøg på at levere en Forsendelse i normal arbejdstid. Hvis vi ikke kan opnå en bekræftelse for leveringen på Leveringsstedet, vil vi returnere Forsendelsen til vores lager, og efterlade en anmodning om, at Forsendelsens modtager kontakter os, for at aftale en ny levering til Leveringsstedet. Hvis du ikke kontakter os for at aftale en ny levering inden 3 (tre) dage, vil vi returnere Forsendelsen til Apoteket for din regning (denne omkostning skal afregnes før vi leverer til dig).

3.2 Hvis vi vurderer, at Forsendelsen er blevet en Beskadiget Forsendelse, og ikke kan leveres da den efter vores rimelige opfattelse sandsynligvis er blevet usikker eller skadelig, forbeholder vi os retten til omgående at bortskaffe den Beskadigede Forsendelse.

 1. Vores Ansvar

VI HENLEDER DIN OPMÆRKSOMHED PÅ DETTE PUNKT OG DE BEGRÆNSNINGER AF VORES ANSVAR, DET INDEHOLDER.

4.1 Ansvaret for Leveringsservicen er, ud over transportørens vilkår og betingelser, fastlagt i og reguleret af relevante nationale og internationale transportkonventioner.

4.2 Intet i disse Vilkår anses at påvirke dine rettigheder under Loven om Forbrugerrettigheder af 2015.

4.3 Intet i denne Aftale begrænser eller udelukker vores ansvar for:

 • (a) død eller personskade forårsaget ved vores forsømmelse; eller
 • (b) svig eller svigagtig misrepræsentation.

4.4 Som en ansvarlig virksomhed vil vi udføre Leveringsservicen på en professionel måde, med det nødvendige niveau af viden og omsorg. Skade på en Forsendelse kan imidlertid stadig opstå som en konsekvens af vores håndtering af den, og i sådanne tilfælde er vores ansvar begrænset, som angivet i disse Vilkår. Overvejelserne bag denne begrænsning af vores ansvar er som følger:

 • (a) Værdien af Forsendelsen og størrelsen af dit potentielle tab, der kunne opstå hvis en Forsendelse bliver beskadiget eller tabt, er ikke noget vi let kan vurdere, men noget der er bedre kendt af dig. I mange tilfælde kan vi ikke vide det overhovedet, kun du kan vide det;
 • (b) Det potentielle tab, der kan forårsages eller påstås at være forårsaget overfor dig, er sandsynligvis ude af proportioner med det beløb, vi rimeligt kan forventes at beregne dig for Leveringsservicen;
 • (c) De er ikke muligt for os at opnå forsikringsdækning, som kunne give ubegrænset kompensation for vores fulde potentielle ansvar overfor alle vores kunder, og selv hvis vi kunne, ville en sådan dækning være langt billigere, hvis den var på din side (i modsætning til at vi tegner forsikring og overfører omkostningen til dig), og derfor er det en bedre løsning, at du selv forsikrer dig fra en uafhængig tredjepart.
 • (d) Vi ønsker at holde prisen for at levere Servicen til dig så lav som mulig;
 • (e) I lyset af ovenstående ønsker vi at begrænse vores ansvar for enhver skade eller ethvert tab påført dig til et niveau, som vi anser for rimeligt i relation til vores lave priser for at udføre Leveringsservicen;
 • (f) I disse Vilkår betyder “skade påført dig” enhver skade, du har lidt (inkluderet ethvert tab af, eller enhver skade på en Forsendelse, og ethvert andet tab, uanset om du eller vi har været vidende derom eller det har været i enhver af vores forventninger, på tidspunktet for accept af din bestilling), uanset hvordan det er opstået, men kun i det tilfælde, hvor det er forårsaget af vores forsømmelse, pligtbrud eller anden uretmæssig handling eller udeladelse (hvilket inkluderer enhver bevidst uretmæssig handling eller udeladelse), og ethvert brud på disse Vilkår eller ethvert vilkår implicit ved lov (hvor relevant);
 • (g) Vi undersøger uforsinket alle reklamationer modtaget af os på en fair måde, men sådanne undersøgelser er mere præcise og lettere at udføre kort tid efter tabet eller skaden er angivet at have fundet sted, og på denne baggrund er tidsterminerne fastlagt i disse Vilkår nødvendige for at sikre, at sådanne undersøgelser kan gennemføres på en fair måde.

Omfanget af vores ansvar

4.5 Vi er kun ansvarlige for tab eller skade forårsaget dig, hvis dette skyldes vores forsømmelighed, pligtbrud eller anden uretmæssig handling eller udeladelse, og kun under begrænsningerne angivet i dette punkt.

4.6 Vi er ikke under nogen omstændigheder ansvarlige overfor dig for ethvert direkte eller indirekte tab (inkluderet, men ikke begrænset til tab af fortjeneste eller tab af goodwill), eller for alle andre specielle eller indirekte tab, omkostninger, skader eller krav, der ikke er opstået som en naturlig konsekvens af vores forsømmelse, pligtbrud eller anden uretmæssig handling eller udeladelse.

4.7 Vi er ikke ansvarlige overfor dig for nogen skade forårsaget via vores forsømmelighed, pligtbrud eller anden uretmæssig handling eller undladelse, som du har korrigeret, eller har sørget for er blevet korrigeret, hvis det ikke er accepteret af os, at korrigerende handlinger skal udføres, og at den korrigerende part er godkendt af os, til at udføre dette arbejde; Beløbsbegrænsningen for vores ansvar

4.8 Hvis vi er ansvarlige overfor dig, uanset af hvilken grund, er vi kun ansvarlige for at tilbagebetale beløbet betalt for Leveringsservicen, medmindre du har købt kompensationsdækning for din Forsendelse fra os. Hvis du køber kompensationsdækning for din Forsendelse fra os, er vores ansvar overfor dig begrænset til den mindste værdi af enten størrelsen af den valgte kompensationsdækning eller værdien af Forsendelsen på tabsdatoen. Hvis du ikke køber kompensationsdækning bekræfter du, at du accepterer risikoen ved ikke at gøre dette.

4.9 Hvis et krav opstår som resultat af en skade på hele eller en del af Forsendelsen, og vi afregner kravet med et beløb svarende til eller større end værdien af Forsendelsen, er vi dermed berettiget til at overtage ejerskabet af Forsendelsen, og gøre med denne hvad vi finder passende. For at udelukke eventuel tvivl, er vi ansvarlige for omkostningen til genlokaliseringen af Forsendelsen.

Specielle bestemmelser

4.10 (a) Vi er ikke under nogen omstændigheder ansvarlige overfor dig for nogen skade, der er direkte eller indirekte opstået som et resultat af nogle af de Undtagne risici. (b) Hvis vi på noget tidspunkt er forhindret i eller forsinket med at påbegynde, udføre eller afslutte nogen del af Leveringsservicen på grund af strejke, lockout, arbejdsstridigheder, vejrforhold, trafikpropper, mekanisk nedbrud eller spærring af enhver offentlig eller privat vej, eller enhver anden årsag udenfor vores kontrol, har du ingen ret til at kræve erstatning fra os for ethvert tab, du måtte lide, som et resultat af dette under forudsætning af, at vi, hvis forsinkelsen skyldes mekanisk nedbrud af en af vores biler, gør os vores bedste bestræbelser på, at skaffe en erstatningsbil med mindst mulig forsinkelse.

Din misligholdelse

4.11 Hvis vores udførelse af enhver af vores forpligtelser under disse Vilkår bliver forhindret eller forsinket af enhver af dine handlinger eller undladelser, eller af din manglende opfyldelse af enhver relevant forpligtelse (“Din misligholdelse”):

 • (a) har vi ret til (uden begrænsning af vores andre rettigheder eller muligheder), at suspendere udførelsen af Leveringsservicen indtil du har korrigeret din misligholdelse, og vi har ret til at påberåbe os din misligholdelse hvis denne forhindrer eller forsinker vores udførelse af enhver af vores forpligtelser;
 • (b) er vi ikke ansvarlige for nogen omkostninger eller tab du måtte lide, som er opstået direkte eller indirekte på grund af din manglende eller forsinkede udførelse af nogle af dine forpligtelser; og
 • (c) skal du efter skriftligt krav refundere os enhver omkostning eller ethvert tab, der er lidt af os direkte eller indirekte på grund af din misligholdelse
 1. International transport

5.1 Hvis vi bliver anmodet om at afhente fra eller levere en Forsendelse til et land udenfor UK, er vores ansvarsbetingelser (underlagt punkt 4.3) reguleret af de relevante bestemmelser i Convention on the Contract for International Carriage of Goods by Road som anført i Schedule to the Carriage of Goods by Road Act 1965 (efter ændringer) (“CMR Konventionen”) og, i særdeleshed, artiklerne 17 og efterfølgende, og disse bestemmelser skal anses for en integreret del af disse Vilkår og vil gælde i tilfælde af inkonsekvente bestemmelser i disse Vilkår. Vi kan på anmodning levere en kopi af disse bestemmelser, men selv hvis disse ikke er rekvireret, anses du at have læst, forstået og accepteret dem og deres inkorporering i disse Vilkår.

5.2 Hvis transporten at en Forsendelse foregår med luftfragt, og omfatter et stop i et andet land end afsendelseslandet, skal Montreal Konventionen med ændringer generelt anvendes til den del af transporten, der foregår med luftfragt, og her er i særdeleshed vores maksimale ansvar for tab af eller skade på en sådan Forsendelse under luftfragt begrænset til det beløb, der er fastlagt i Montreal Konventionen (nemlig GBP 1.870 per ton bruttovægt (dvs. Inklusive al emballage) af Forsendelsen).

5.3 Vi er ikke ansvarlige for lokale toldomkostninger, importskatter, told eller andre tilsvarende omkostninger, der er opstået under vores transport og/eller levering af en Forsendelse, og du må selv undersøge om sådanne omkostninger bliver betalbare, og hvis ja, med hvilke beløb, inden du afgiver en bestilling til os. Hvis sådanne omkostninger bliver betalbare som resultat af vores transport og/eller levering af en Forsendelse på dine vegne, og er beregnet til os af enhver kompetent myndighed, accepterer du at refundere os fuldt for samme indenfor 7 (syv) dage fra vores krav.

 1. Reklamationer og refusioner

6.1 Vi er ikke under nogen omstændigheder ansvarlige overfor dig for noget tab eller nogen skade, medmindre du informerer os enten via sitet indenfor:

 • (a) 14 (fjorten) dage fra Forsendelsens levering i tilfælde af skade på hele eller en del af Forsendelsen, eller tab af en del af Forsendelsen; og
 • (b) i alle andre tilfælde (inklusive, men ikke begrænset til tab af hele Forsendelsen) indenfor 28 (otteogtyve) dage fra tidspunktet, hvor Forsendelsen blev afhentet af os.

6.2 Refusion kan gives efter vores beslutning og i overensstemmelse med servicedefinitionerne, som var tilgængelige for dig på betalingstidspunktet.

6.3 Hvis en refusion er relevant, vil den blive foretaget tilbage til den betalingsform, der oprindeligt blev anvendt til at betale for transaktionen, eller til en forudbetalt konto hos os.

6.4 Refusioner kan kun gennemføres til den kontrakterende part, der gennemførte bestillingen.

6.5 Refusion for følgetab vil ikke blive givet.

6.6 Der skal anmodes om refusion indenfor 28 (otteogtyve) dage fra bestillingsdatoen.

 1. Din erstatning

Du accepterer at kompensere os for ethvert ansvar og tab vi kan lide, på grund af tabet af, eller manglende muligheder for at levere en Forsendelse som følge af utilstrækkelig eller uklar adressering af en sådan Forsendelse som følge af information, du har leveret til sitet.

      8. Betaling

8.1 Du skal betale alle relevante omkostninger relateret til Leveringsservicen udført af os i henhold til betalingsbetingelserne fastlagt i Servicebestillingen.

8.2 Skulle udførelsen af en Leveringsservice betyde, er vi er nødt til at levere en Forsendelse på en offentlig helligdag, har vi ret til at beregne os rimelige yderligere gebyrer for enhver ekstra omkostning, der er opstået som konsekvens heraf.

8.3 Alle angivne omkostninger, både i fakturaen og i Serviceordren, er uden enhver relevant moms, der skal tillægges det samlede beløb, som du skal betale.

 1. Dine forpligtelser

9.1 Du accepterer at:

 • (a) sikre at den information du leverer i Bestillingsplanen er præcis og fuldstændig;
 • (b) samarbejde med os i alle spørgsmål, der vedrører vores udførelse af Leveringsservicen;
 • (c) give os adgang til dine lokaler, kontorlokaler og andre faciliteter, som rimeligt er nødvendigt for os, hvis nogle af disse er Leveringsadresse, og er ansvarlig for at tilse, at disse lokaler er fri for farlige materialer, og ikke udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko for os; og
 • (d) forsyne os med sådan information og materialer, som vi rimeligt kan behøve, for at kunne udføre Leveringsservicen og sikre, at denne information er præcis i alle væsentlige sammenhænge.

9.2 Du forstår at alle Forsendelser skal accepteres på Leveringsstedet, og at modtageren skal give vores chauffør en passende kvittering, og du accepterer, at denne kvittering er afgørende bevis på vores levering af Forsendelsen. Dette punkt 9.2 er ikke gældende hvis en sådan kvittering er opnået som følge af svig, sammensværgelse eller uærlighed hos chaufføren.

Sidste opdatering: 06.08.2019

 • visa/
 • mastercard/
 • maestro/
 • trustly/
 • bank
 • ups/
 • dhl/
 • trustly/
 • bank
 • ups/
 • dhl/