Generelle vilkår og betingelser for

Apomeds NL B.V., James Cookstraat 49, 7825 AX Emmen, Holland (‘Apomeds’)

I. Anvendelsesområde

 Følgende leverings- og betalingsbetingelser gælder for alle forretningsaktiviteter med Apomeds . Mundtlige tillægsaftaler herudover, skal bekræftes skriftligt af Apomeds. 

For alle tilbud fra og ordrer hos Apomeds, som bliver sendt fra eller til Danmark, gælder følgende leverings- og betalingsbetingelser i forlængelse af de betingelser, der er anført i ordrebekræftelsen.

II. Indgåelse af kontrakten (ordre)

1. Hvis der bestilles receptpligtige lægemidler, skal Apomeds modtage en e-recept eller en papirrecept. Recepterne bliver kontrolleret af Apomeds. Ved accept af en ordre modtager kunden en elektronisk bekræftelse.

2. Præsentationerne af ikke-receptpligtige lægemidler eller andre produkter i online-shoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud. Ved at klikke på knappen "Køb" afgiver kunden en bindende ordre på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven. Ved accept af en ordre modtager kunden en elektronisk bekræftelse.

3. Kunden kan afgive ordrer pr. post, telefon, e-mail eller i Apomeds online shop. Efter bestillinger modtager kunden en ordrebekræftelse.

4. Kunden kan kun bestille lægemidler, der er nævnt i recepten eller præsenteret online.

5. Hvis levering af et lægemiddel eller andre produkter ikke er mulig på grund af force majeure eller ophør af produktionen, og Apomeds ikke er i stand til at skaffe de bestilte varer på rimelige vilkår, forudsat at de pågældende omstændigheder først er opstået efter kontraktindgåelsen (ordreindgåelsen), og Apomeds ikke er ansvarlig for den manglende levering, er Apomeds frigjort fra den pågældende leveringspligt. Kunden vil straks blive underrettet herom af Apomeds. Det beløb, som kunden har betalt, vil blive tilbagebetalt omgående.

III. Yderligere vilkår og betingelser for levering

1. Lægemidler eller andre produkter leveres via pakkepost af et udpeget transportfirma til det angivne leveringssted i Danmark. Den normale leveringstid er 1-2 arbejdsdage. Kunder, der ønsker ekspreslevering, skal klikke på den tilsvarende leveringsknap.

2. Som kunde får du senest ved afslutningen af ordreprocessen besked om eventuelle leveringsrestriktioner.

3. Standardleverancer for receptpligtig medicin er fragtfrie. For ekspresleverancer vil forsendelsesomkostningerne blive vist under bestillingsprocessen.

4. En gennemført fragtlevering vil blive bekræftet af det udpegede transportfirma.

IV. Betalingsbetingelser

1. Priserne der er gældende på tidspunktet for det tilbud, som kunden afgiver, er gældende. Alle priser er inklusive den danske lovpligtige moms.

2. Kunden kan betale ved brug af én af følgende betalingsmetoder:

- kreditkort;

- faktura;

- debetkort;

- Klarna;

- og andre betalingsformer, hvor det er anvendeligt.

Apomeds forbeholder sig ret til at fastsætte betalingsmetoder på tidspunktet for kundens bestilling uden at angive nogen grund til dette. Hvis du vælger at bruge ’Online-Doctor-Services’ med efterfølgende bestilling og levering af lægemidler, kan betalingsbehandlingen foretages af Apomedical IL Limited, Abba Eban 12, Herzliya 4672530, Israel.

3. Købesummen skal betales ved aftalens indgåelse.

V. Ejendomsforbehold

De leverede produkter forbliver Apomeds' ejendom, indtil fuld og dermed endelig betaling af købsprisen er sket.

VI. Ansvarsbegrænsning

På grundlag af den nuværende teknologiske standard kan der ikke garanteres en fuldstændig fejlfri og/eller permanent tilgængelighed af kommunikation via internettet. Apomeds påtager sig derfor intet ansvar for afbrydelser med til online-bestillingsplatformen eller for tekniske eller elektroniske fejl, som Apomeds ikke har indflydelse på. Dette gælder også for forsinkelser i forbindelse med ordrebehandlingen.

VII. Ansvar for mangler

Der gælder et lovbestemt erstatningsansvar for mangler. Eventuelle henvisninger til en garanti, der er indeholdt i artikelbeskrivelsen, berører ikke dine lovbestemte rettigheder som kunde i forbindelse med mangler over for os.

VIII. Gældende lov, adskillelsesklausul

Forretningsforbindelser mellem Apomeds og kunden er underlagt hollandsk lov med udelukkelse af FN's konvention om internationale købsaftaler (CISG). Lovvalget må ikke medføre, at forbrugeren fratages den beskyttelse, der ydes af de bestemmelser, som i henhold til den lov, der ville finde anvendelse i mangel af lovvalg, ikke kan fraviges ved aftale. Lovvalget har desuden ingen betydning for anvendelsen af ufravigelige internationale retsregler ved den ret, for hvilken sagen er anlagt.

Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser skulle være eller blive helt eller delvist uvirksom, forbliver gyldigheden af alle andre bestemmelser uændret, uden at dette berører de øvrige bestemmelser. De relevante lovbestemmelser finder anvendelse i stedet for den pågældende ugyldige bestemmelse.

IX. Bemærkning om oprettelse af ODR-platformen

Den europæiske platform for online-tvistbilæggelse (ODR-platformen) har været tilgængelig på ec.europa.eu/consumers/odr/ siden den 15. februar 2016.

X. Tvistbilæggelse

For så vidt angår levering eller salg af lægemidler og medicinsk udstyr, er vi forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved det respektive hollandske forbrugervoldgiftsnævn (Geschillencommissie Zorg Algemeen Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, https://www.degeschillencommissiezorg.nl/english/)

XI. Databeskyttelse

De fuldstændige oplysninger om behandlingen af personoplysninger findes i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger 

Afbestillingsregler

Afbestillingsret

Du har ret til at annullere en ordre inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du underrette os på:

Apomeds NL B.V.

James Cookstraat 49

7825 AX Emmen

Holland

Telefon: +43 681 84665606

E-mail: pharmacist@apomeds.com 

hvorved du formulerer en utvetydig erklæring (f.eks. brev pr. post eller e-mail) om din beslutning om at annullere ordren.

Det er tilstrækkeligt at sende en meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret inden udløbet af fortrydelsesfristen for at overholde denne frist.

Resultat af annullering

Hvis du annullerer en ordre, er vi forpligtet til straks at tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder) senest 14 dage efter den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om annullering af ordren. Ved denne tilbagebetaling anvender vi den samme betalingsmetode, som du har anvendt til den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt en alternativ ordning med dig. Der opkræves ikke gebyr for en sådan tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varerne er blevet returneret til os, eller du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilken dato der er den tidligste.

Du er forpligtet til straks at returnere varerne til os senest 14 dage efter datoen for din meddelelse til os om ophævelse af ordren. Fristen anses for overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi afholder omkostningerne ved returnering af varerne.

Du skal kun dække varernes eventuelle værditab, hvis dette skyldes håndtering af varerne ud over det, der er nødvendigt for at kontrollere deres kvalitet, egenskaber og funktion.

Udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for leverede varer:

- som ikke er præfabrikerede, og fremstillet efter individuelle valg eller specifikationer anmodet af forbrugeren, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov, f.eks. i tilfælde af receptpligtig medicin, der fremstilles individuelt til patienter;

- som hurtigt kan blive ødelagt, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet;

- som er forseglet og ikke er egnet til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, for så vidt forseglingen er fjernet efter leveringen. Sådanne varer kan også omfatte lægemidler eller teststrimler, såfremt disse varer leveres med en forsegling, der er fjernet efter leveringen.

- Afslutning på afbestillingsregler -

Oplysninger om leverandøren

Apomeds NL B.V.

James Cookstraat 49

7825 AX Emmen

Holland

Administrerende direktører: (1) HealthCare Empowerment B.V. (F. Akbari), (2) EpharmO B.V. E.P. Otten)

Ansvarlig farmaceut: K.C.J. Warringa-Hollander

Farmaceut registreret i det hollandske apotekerregister: BIG-nummer: 59914761117

Handelsregister: K.v.K Emmen

Registernummer: 81085508

Tilsynsmyndighed:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Stadsplateau 1

3521 AZ Utrecht

Holland

Dansk postadresse for recepter:

Apomeds

c/o myGermany GmbH

Nordstrasse 5 99427 Weimar

 

Vilkår og betingelser sidst opdateret den 17. juli 2022

+49-800-2040640 International Email