Fortrydelsesret

Retten til at fortryde dit køb. Du har retten til at annullere denne bestilling inden for 14 dage uden at skulle give en forklaring. Fortrydelsesperioden løber 14 dage fra den dag hvorpå du, eller en tredjepart navngivet af dig, men som ikke er transportør, kom i besiddelse af de første varer.

For at udøve din fortrydelsesret, skal du forsyne os (Apomedical, 55 King Street, Fifth Floor, M2 4LQ Manchester, United Kingdom, [email protected], phone: 4368184665606) med en klar udmelding (fx et brev sendt med posten, Fax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne bestilling. Du kan anvende vedhæftede annulleringsformular, men det er ikke et krav.

For at overholde afbestillingsfristen, er det tilstrækkeligt, at du sender en meddelelse om, at du gerne vil udøve din fortrydelsesret før fortrydelsesperioden udløber.

Konsekvenser ved annullering

Hvis du annullerer denne bestilling, vil vi refundere alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, inkluderet leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger i forbindelse med tilvalg af en anden type levering end den billigste standardlevering vi tilbyder), hvilket vil ske med det samme eller senest 14 dage efter, at du har modtaget en bekræftelse på din fortrydelsesret. Ved tilbagebetalingen anvender vi samme form for betalingsmetode, som du har anvendt under din oprindelige transaktion medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder opkræves noget gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan afvise at refundere dig beløbet indtil vi har modtaget de tilbagesendte varerne eller indtil du har fremlagt bevis.

Du skal sende varerne tilbage med det samme og ikke senere end 14 dage efter den dag du har informeret os om, at du gerne vil udøve din fortrydelsesret hos os eller hos Nationwide Healthcare Solutions Limited (172 Willows Lane, BL3 4BU Bolton, Greater Manchester, United Kingdom). Du har overholdt vores deadline, hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 dage er udløbet. Du har ansvaret for de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for en eventuel forringelse af varernes værdi, såfremt at forringelsen skyldes håndteringen af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes art, egenskaber eller funktionaliteter.

Fortrydelsesretten er ikke gældende for følgende bestillinger:

Fortrydelsesretsformular

(Hvis du ønsker at annullere dit køb, venligst udfyld denne formular og send tilbage.)

>– An Apomedical, 55 King Street, Fifth Floor, M2 4LQ Manchester, United Kingdom, [email protected]

– Jeg / vi (*) ophæver hermed den bestilling, som er indgået af mig / os (*) for købet af følgende varer (*) / levering af følgende service (*)

– Bestillingsdato (*) / modtagelsesdato (*)

– Kundenavn (s)

– Kundeadresse (s)

– Kundens underskrift (s) (Kun ved skriftlig anmeldelse)

– Dato(*) Slet hvor det ikke er anvendeligt. .

Særlige bemærkninger

Hvis du finansierer denne bestilling med et lån og senere tilbagekalder den, er du ikke længere bundet af lånet, såfremt at begge bestillinger udgør en økonomisk enhed. Dette antages især, hvis vi er din långiver på samme tid eller hvis din långiver gør brug af vores samarbejde for at finansiere det. Hvis lånet allerede er kommet til os når annulleringen tager effekt, vil din långiver indtræde i vores rettigheder og forpligtelser, som følger den finansierede kontrakt i forhold til dig og vedrørende de juridiske konsekvenser ved annulleringen eller returneringen. Sidstnævnte gælder ikke, hvis kontrakten omhandler erhvervelsen af finansielle instrumenter (fx værdipapirer, valutakurser eller derivater).

Hvis du vil undgå kontraktmæssige forpligtelser så meget som muligt, gør da brug af din fortrydelsesret og annuller også dit lån, hvis du ligeledes har fortrydelsesret.

visa/ mastercard/ maestro/ trustly/ bank