Genital herpes

Genital herpes

Pris från 8,26 € Per piller

Få din genital herpes behandling direkt i posten, diskret förpackad.

Läs mer
Begär ett recept från online läkaren
Begär recept
Har du redan ett recept?
Skicka oss ditt recept
 • Price Modification TÜV Certifierat apotek för postorder

Genital herpes överförs genom samlag. De vanligaste tecken på herpes är obehagliga stickningar, smärta och herpesblåsa i underliv. De flesta som drabbas märker inte av att de har herpesvirus, men de kan ändå vara bärare. Om du köper ett läkemedel mot herpes i underlivet från Apomeds packar vi leveransen diskret och skickar den inom 1-3 arbetsdagar efter att receptet har presenterats.

Din personliga och medicinska data är skyddad

 • five green stars
  EXCELLENT
  Snabbt och tryggt levererat
 • five green stars
  EXCELLENT
 • five green stars
  EXCELLENT
  Nöjd med tabletterna håller vad dom säger!
 • five green stars
  EXCELLENT
 • five green stars
  EXCELLENT
  Snabb service och uppskattar att det är receptbelagt, känns säkrare då.
 • five green stars
  EXCELLENT
  Allt gick enkelt och snabbt
 • five green stars
  EXCELLENT
  Det var lätt att beställa och ni kommunicerar suveränt.Jag är mer än nöjd
 • five green stars
  EXCELLENT
  Snabbt och enkelt sätt att få hjälp
 • five green stars
  EXCELLENT
  Bra snabb service
 • five green stars
  EXCELLENT
  Snabb leverans
 • five green stars
  EXCELLENT
  Fungerar utmärkt med Apohem, snabbt och smidigt med utmärkt leverans
 • five green stars
  EXCELLENT
 • five green stars
  EXCELLENT
 • five green stars
  EXCELLENT
 • five green stars
  EXCELLENT
  Funkar fint
 • five green stars
  EXCELLENT
 • five green stars
  EXCELLENT
  Det var enkelt att beställa och bra information därefter rörande förutsättningarna för beställningen och leveransen.
 • five green stars
  EXCELLENT
  Professionellt
 • five green stars
  EXCELLENT
 • five green stars
  EXCELLENT
  Snabbt o säkert ⚓
 • Vad är genital herpes?

  Genital herpes är en sexuellt överförbar sjukdom (STI) som orsakas av herpes simplex-viruset (HSV). Genital herpes känns igen på typiska symtom som smärtsamma blåsor och sår i könsorganet, som åtföljs av klåda och sveda. Denna infektion kan också orsaka smärtsam urinering eller ovanliga flytningar, även om många människor leva med herpes i underlivet inte har några märkbara symtom alls.

  Hur får man herpes i underlivet?

  Genital herpes överförs främst genom sexuell kontakt, inklusive vaginalt, analt och oralt samlag med en smittad person. Utan sexuell kontakt kan genital herpes också överföras genom hudkontakt, även om den smittade personen inte har några symtom. Sexuellt aktiva personer löper ökad risk att smittas av genital herpes, särskilt vid oskyddat samlag eller om de har många sexuella partners.

  HSV-art

  HSV-1 och HSV-2 ingår i herpesvirusfamiljen med många likheter, men också några viktiga skillnader:

  HSV-1 är främst ansvarig för munherpes, även känt som munsår eller herpes labialis, men kan också vara en orsak till herpes genitalis. Överföring av HSV-1 till könsorganen sker oftast genom munsex med en person som lider av munsår.

  HSV-2 är den vanligaste orsaken till genital herpes och överförs främst genom samlag. Symtom på HSV-2 är ofta smärtsamma sår i underlivet, klåda och sveda vid urinering, även om många drabbade inte har några symtom alls.

  Förekomsten av HSV-1 och HSV-2 varierar över världen, där HSV-2 generellt sett är vanligare hos personer med genital herpes. Båda typerna kan dock orsaka liknande symtom och kräver ofta liknande behandlingsmetoder för att kontrollera utbrott och minimera överföring.

  Symtom på herpes i underlivet

  Det karakteristiska symtomet på herpes i underlivet är blåsor i könsorganet. Dessa blåsor uppträder vanligtvis två dagar efter herpesinfektion, men kan ta upp till 30 dagar. herpes i underlivet hos män uppträder på penis, testiklar och/eller skinkor; hos kvinnor uppträder de runt vagina, anus och/eller skinkor.

  Genital herpes symtom som kan observeras både hos en man och en kvinna inkluderar:

  • Klåda eller stickningar i det drabbade området före utbrottet;
  • Herpes blåsor i underlivet, som också kan uppträda i munnen, ansiktet eller andra delar av kroppen som har kommit i kontakt med de infekterade områdena;
  • Blåsorna kan spricka, bilda öppna sår och läcka vätska;
  • En skorpa bildas över såren;
  • Svullna lymfkörtlar som bekämpar infektionen;
  • Feber, huvudvärk och värk i kroppen.

  Ett spädbarn kan smittas av genital herpes från mamman under en vaginal förlossning. Typiska symtom på genital herpes hos nyfödda är sår i ansiktet, på könsorganen och på kroppen. Nyfödda med genital herpes kan drabbas av allvarliga komplikationer som kan leda till blindhet, hjärnskador eller till och med döden.

  Det är viktigt att gravida kvinnor informerar sin läkare om herpesinfektion. Sjukvårdspersonalen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att herpes överförs till barnet.

  Diagnos av genital herpes

  Oftast ställs diagnosen genom visuell kontroll. För ytterligare diagnos av genital herpes används olika testmetoder för att upptäcka herpes simplex-viruset i kroppen.

  De vanligaste testmetoderna är polymeraskedjereaktion (PCR), blodprov och odling av virusprover. Varje metod har specifika användningsområden, noggrannhet och tillförlitlighet.

  PCR

  PCR (Polymeras-kedjereaktion): PCR-metoden är en av de mest exakta metoderna för att diagnostisera genital herpes. Den används för att direkt detektera virusets DNA i blåsor, sår eller urinprov. Denna teknik är särskilt användbar för att upptäcka HSV i de tidiga stadierna av ett utbrott eller när symtomen är oprecisa.

  Blodprover

  Blodprov kontrollerar om det finns antikroppar mot HSV. De kan fungera som bevis på tidigare exponering för viruset, även om du för närvarande inte upplever symtom herpes i underlivet. Det finns specifika tester för HSV-1 och HSV-2 som kan hjälpa till att identifiera vilken typ av virus det rör sig om. Blodprover kan dock inte alltid skilja mellan en nyligen inträffad infektion och tidigare exponering.

  Odla virusprover

  Vid denna testmetod tas ett prov från ett sår eller en blåsa och odlas i laboratoriet för att spåra virusets tillväxt. Denna teknik kan vara effektiv när det gäller att bekräfta förekomsten av HSV, särskilt när det finns tydliga symtom. Metoden är dock mindre känslig än PCR, särskilt i fall av återkommande herpesinfektioner eller felaktig provtagning.

  Noggrannhet och tillförlitlighet hos diagnostiska tester

  Polymeraskedjereaktion (PCR) anses vara en mycket exakt diagnostisk metod i testa sig för herpes på grund av dess höga känslighet och noggrannhet vid virusdetektering. Även om blodprov kan upptäcka tidigare kontakt med viruset medför de risk för falskt positiva eller falskt negativa resultat, särskilt i de tidiga stadierna av herpesinfektion. Odling av virusprover möjliggör direkt detektion av viruset, men känsligheten beror på provets kvalitet och infektionsstadiet.

  Vid val av lämplig diagnostisk metod måste hänsyn tas till patientens individuella fall och symtom. Baserat på sjukdomshistoria, aktuella symtom och eventuella riskfaktorer kan en läkare föreslå den lämpligaste testmetoden.

  Behandla genital herpes medicinskt

  Medicinsk behandling mot herpes genitalis fokuserar på att lindra symtomen och förkorta episodernas varaktighet. Även om det inte finns något botemedel mot herpes kan medicinska behandlingar avsevärt förbättra livskvaliteten.

  Antivirala läkemedel mot genital herpes

  Antivirala läkemedel är avgörande för behandling av herpes i underliv. De verkar genom att begränsa replikationen av herpes simplex-viruset. Aktiva ingredienser som aciklovir, valacyklovir och famciklovir förskrivs ofta.

  De tas som tabletter och kan minska intensiteten och frekvensen av herpesutbrotten, särskilt i återkommande fall. Om tabletterna tas tidigt kan de också förkorta utbrottets varaktighet och begränsa spridningen av viruset.

  För personer som upplever frekventa utbrott kan långvarig suppressiv behandling av genital herpes vara indicerad för att minska frekvensen av episoderna.

  Lokala behandlingar för genital herpes

  Topikala applikationer av läkemedel mot herpes kompletterar behandlingen genom att lindra symtomen:

  • Smärtstillande medel: Receptfria smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol kan lindra smärta och inflammation.
  • Krämer och salvor: Det finns olika lokala preparat som appliceras på drabbade områden för att lindra klåda och smärta orsakad av genital herpes. Produkter som innehåller lokalbedövningsmedel som lidokain kan ge tillfällig lindring. Även om lokalbehandlingar för herpes inte påskyndar läkningsprocessen, lindrar de symtomen och förbättrar komforten. Vissa personer med genital herpes använder huskurer som sitzbad med Epsom-salter eller aloe vera-gel, men dessa ska inte ersätta behandling som ordinerats av en läkare.

  Det är viktigt att de drabbade söker råd från en specialist för att hitta den optimala behandlingsstrategin för deras specifika situation. En snabb och lämplig behandling kan bidra till att minimera effekterna av genital herpes på det dagliga livet och minska risken för överföring till en partner.

  Tips för att hantera utbrott

  Att hantera utbrott är hörnstenen i kampen mot genital herpes. Två viktiga aspekter är hygien och att undvika utlösande faktorer.

  Betydelsen av hygien och renlighet

  God hygien kan bidra till att minska spridningen av viruset och förkorta läkningsprocessen i drabbade områden. Smittade personer bör hålla de drabbade områdena rena och torra och bära löst sittande kläder som andas för att minimera irritation. Det rekommenderas också att undvika direktkontakt med såren och att tvätta händerna noggrant efter kontakt för att förhindra att viruset sprids.

  Undvika utlösande faktorer

  Genital herpes kan utlösas av olika faktorer som stress, sjukdom, trötthet och solexponering. Om du känner igen och undviker dessa utlösande faktorer kan du förhindra utbrott av genital herpes och minska dess svårighetsgrad. En hälsosam livsstil, tillräcklig sömn och stresshanteringstekniker kan också bidra till att minska utbrotten.

  Förebyggande av genital herpes

  Det bästa sättet att behandla genital herpes är att förhindra att sjukdomen utvecklas från första början. Förebyggande av genital herpes kräver noggrant övervägande och åtgärder för att minimera risken för överföring.

  Säkrare sex och skydd genom kondomer

  Användning av kondom vid samlag kan avsevärt minska risken för överföring av genital herpes, men ger inget absolut skydd, eftersom viruset också kan överföras genom hudkontakt till områden som inte skyddas av kondom.

  Ta reda på partnerstatus

  För att minimera risken att drabbas av genital herpes är det inte bara nödvändigt att använda kondom vid samlag, utan också att tala öppet om sexuellt överförbara sjukdomar med potentiella sexpartners. Detta gör det möjligt att fatta välgrundade beslut om sexuell aktivitet.

  Regelbundna undersökningar

  Genom regelbundna kontroller för sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive genital herpes, kan du hålla dig informerad om din hälsa och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

  Avhållsamhet från sexuella aktiviteter

  Sexuell avhållsamhet, särskilt under ett aktivt herpesutbrott, är nödvändigt för att undvika överföring av viruset.

  Vaccinationer och forskning

  Även om forskningen kring vacciner mot genital herpes är intensiv och lovande finns det för närvarande inget registrerat vaccin som kan förhindra infektion med HSV-1 eller HSV-2.

  Publiceringsdatum:
  Nyligen modifierad:
  Senast granskad:

  +49-800-2040640 internationellt tel. E-post