Ångerblankett

Denna blankett kan du som konsumenten använda om du vill ångra ett köp hos Apomeds enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Du som konsumenten har även möjlighet att ångra dig genom att kontakta oss direkt via nedan kontaktuppgifter.

Apomeds NL B.V.

James Cookstraat 49

7825 AX Emmen

Nederländerna

Telefon: +43 681 84665606

E-post: support@apomeds.com

Se även våra allmänna villkor på för utförligare information.

 

Kontaktuppgifter till dig som konsument som ångrar köpet

Namn

Adress

Telefonnummer (*)

 

E-postadress (*)Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande varor (ange även eventuellt ordernummer):

Beställdes (datum) (*)

 

Mottogs (datum) (*)Ort

Datum

 

Underskrift (gäller endast pappersblankett)


 (*) Stryk det som inte gäller.

 Innehållet i ångerblanketten är baserat på bilaga 1 till direktiv 2011/83/EU.

+49-800-2040640 internationellt tel. E-post