Villkor och Bestämmelser för Prenumerationstjänst för

Apomeds NL B.V., James Cookstraat 49, 7825 AX Emmen, Nederländerna ("Apomeds")

I. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för användning av Apomeds prenumerationstjänst. Genom att använda prenumerationstjänsten accepterar du att dessa villkor är bindande. Muntliga tilläggsavtal kräver skriftlig bekräftelse från Apomeds för att vara giltiga.

II. Prenumerationsberättigande och Konto

Endast utvalda produkter som erbjuds av Apomeds på apomeds.com/se är berättigade till en prenumeration. Dessa inkluderar receptfria produkter (OTC) och receptbelagda läkemedel under vår "Upprepningstjänst". Tillgängligheten av prenumerationsprodukter kan ändras och Apomeds förbehåller sig rätten att när som helst justera utbudet. Ett giltigt apomeds.com konto krävs för att teckna en prenumeration och prenumerationer är endast avsedda för personligt bruk.

III. Prenumerationsprocess och Villkor

 1. Vid prenumeration kommer produkter att levereras automatiskt baserat på den valda frekvensen. Beroende på produkt är tidsperioderna för en prenumeration 1 månad, 3 månader eller 6 månader.
 2. Du kan hantera dina prenumerationer (redigera, fördröja eller avbryta) via dina kontoinställningar. Varje beställning utgör ett erbjudande från dig om att köpa, vilket fullföljs när produkten skickas och bekräftas genom ett e-postmeddelande med Leveransbekräftelse.
 3. Upprepningstjänst: Denna tjänst är beroende av att du får ett giltigt recept från en läkare. Om receptet inte förnyas kommer abonnemanget automatiskt att sägas upp. Alla recept som tas emot kommer att kontrolleras av Apomeds.
 4. En juridisk rättighet att använda Apomeds prenumerationstjänster ges inte.

IV. Avbeställning och Ändring

 1. Prenumerationstjänsten kan när som helst avbrytas eller ändras via ditt onlinekonto. För att säkerställa att ändringar träder i kraft före nästa leverans måste ändringar eller avbeställningar göras 24 timmar före nästa planerade leverans. Inga återbetalningar görs när en produkt har skickats.
 2. Om en produkt inte är tillgänglig på det planerade leveransdatumet kommer du att meddelas och vi kommer att försöka skicka beställningen inom 10 dagar från det ursprungliga datumet. Om förseningen sträcker sig längre än så, kommer vi att meddela dig om avbeställning av den specifika prenumerationsordern.

V. Betalningsvillkor

 1. Prenumerationskostnaderna kommer att debiteras den betalningsmetod som finns registrerad med den frekvens som du valde vid registreringen. 
 2. För receptbelagda mediciner är det viktigt att notera att betalningar och fortsatt prenumeration är beroende av godkännande av upprepade recept.
 3. Priserna kan komma att ändras, men eventuella prisändringar kommer att meddelas dig innan fakturering. Du har möjlighet att godkänna eller avbryta prenumerationstjänsten.

VI. Ansvarsbegränsning

Baserat på den nuvarande tekniska standarden kan fullständig felfri och/eller kontinuerlig tillgänglighet av kommunikation via Internet inte garanteras. Apomeds tar följaktligen inget ansvar för den ständiga, oavbrutna tillgängligheten av online prenumerationstjänsten för tekniska eller elektroniska fel som Apomeds inte har något inflytande över. Detta gäller även för förseningar i behandlingen av prenumerationsleveranser.

VII. Tillämplig lag, Klausul om avskiljbarhet

 1. Affärsrelationer mellan Apomeds och kunden omfattas av nederländsk lag med uteslutande av Förenta Nationernas Konvention om avtal för Internationell Försäljning av Varor (CISG). Valet av lag får inte leda till att konsumenten berövas det skydd som ges av de bestämmelser som, enligt den lag som skulle vara tillämplig om inget lagval gjorts, inte får frångås genom avtal. Lagvalet har inte heller någon betydelse för tillämpningen av tvingande internationella rättsregler av den domstol vid vilken talan väckts.
 2. Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor vara eller bli helt eller delvis ogiltig, skall giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas därav. De relevanta lagbestämmelserna ska gälla i stället för den ogiltiga bestämmelsen i fråga.

VIII. Dataskydd

Fullständig information om behandlingen av personuppgifter finns i sekretesspolicyn https://apomeds.com/se/integritet.  

IX. Kompletterande tillämpning av Allmänna Villkor

Dessutom gäller Apomeds Allmänna Villkor och Bestämmelser https://apomeds.com/se/villkor.  

Avbeställningspolicy

Avbeställningsrätt

 1. Du har rätt att när som helst säga upp prenumerationstjänsten (se ovan IV.1.). För att utöva denna rätt ska du ändra dina kontoinställningar online.
 2. Efter uppsägningen kommer inga fler läkemedel att skickas ut till dig. Du kommer att få en bekräftelse på din uppsägning via den e-postadress som du har angett, med information om datum och tidpunkt för uppsägningen.

Villkor och Bestämmelser senast uppdaterade: 11/06/2024

+49-800-2040640 internationellt tel. E-post