Apomeds Regler och Villkor

Del 1 - Allmänt

Den här sidan (tillsammans med vår Sekretess och Cookies Policy ) förser er med information om oss och de juridiska reglerna och villkoren (” Villkor”) där vi gör att vissa medicinska produkter är tillgängliga för dig (”Produkter”) och tjänster (”Tjänster ”), från vår hemsida, som beffiner sig på www.apomeds.com/en, (”Webbplats ”).

Bestämmelserna i dessa Regler och Villkor och/eller någon annan policy och/eller något annat innehåll som finns på den officiella webbplatsen för Apomedical Ltd uttrycks på engelska skall ha företräde framför bestämmelserna i någon annan översättning av samma dokument som har översatts till samyliga språk.

Webbplatsen underlättar din tillgång till en online klinisk bedömning för att tredjeparts förskrivare ska utfärda privata recept (”Recept”) och tredjeparts apotekare förse dig med Produkterna.

Dessa villkor reglerar även ägande och användning av material, dokumentation och immateriella rättigheter som tillhör oss eller någon av våra medarbetare (”Material”)..

Läs dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem. Innan du lägger en beställning på Produkter eller använder dig av Tjänster på webbplatsen (” Beställning”), Kommer du att bli ombedd att godkänna dessa Villkor. Om du vägrar att acceptera dessa Villkor, kommer du inte att tillåtas att beställa produkter eller åtkomst tjänster från platsen.

De bestämmelser som anges i del 1 i dessa Villkor är av allmän giltighet när det gäller din användning av webbplatsen. Om du vill via webbplatsen, ta emot någon eller alla av förskrivarnas tjänster, apotekstjänster eller leveranstjänster, måste du också läsa villkoren som anges i del 2 som avser förskrivarens tjänster, del 3 som avser apotekstjänster och del 4 som avser leveranstjänster. Varje del utgör en del av dessa Villkor.

 1. Information om oss

1.1 Vi är Apomedical Limited, ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 11622278 och vårt huvudsäte på femte våningen, 55 King gatan, Manchester, Storbritannien, M2 4LQ (”Företag”,” vi ” eller ”oss”). Vårt momsregistreringsnummer är 323699381. Vi är ansvariga för hantering av webbplatsen.

1.2 Vi arbetar med utvalda tredjepartsleverantörer (”Partners”), inklusive registrerade förskrivare (”Förskrivare”),ett registrerat apoteket (”Apotek”) och ett leveransföretag (”Deliivery Co”), som är ansvariga för respektive förskrivning, distribution och, i förekommande fall, leverans av Produkter och/eller Tjänster via webbplatsen i enlighet med ytterligare Regler och Villkor som anges i respektive delarna 2, 3 och om du väljer att anlita ett oberoende leveransföretag som kommer att samla in produkterna på din räkning, också en del 4 av dessa Villkor. Du bör granska och accepterar sådana Villkor innan du gör en beställning för eventuella Produkter eller Tjänster via webbplatsen. Genom att göra Produkterna tillgängliga för dig på webbplatsen, bekräftar du att vi agerar som ombud för och på uppdrag av Apoteket.

1.3 Det bör vara ett ansvar och skyldighet hos:

1.3.1 Förskrivarna att skriva och granska de kliniska frågeformulären och generera och utfärda Recept;

1.3.2 För Apoteket att ta emot, fördela, kontrollera och göra tillgängliga för insamling av Produkter (observera att varken vi eller Apoteket levererar Produkter till dig - se klausuler 1.3.3 och 12,2. På din begäran, skall Leverans Co fungera som din agent och vara ansvarig för leverans av produkter); och

1.3.3 Att Delivery Co ska samla in Produkter från Apoteket enligt din begäran, om du har valt det här alternativet och att leverera sådana Produkter till dig i enlighet med dina leveransinstruktioner.

 1. Kontakta oss

2.1 Vår roll är att hantera relationen mellan dig och Associates. Om du av någon anledning, måste kontakta någon av Associates ,är det enklaste sättet att kontakta oss direkt via e-post [email protected] . Vänligen ange ditt beställningsnummer eller kontouppgifter för att hjälpa oss att identifiera dig.

2.2 När det hänvisas i dessa villkor till kommunikation görs skriftligen skall detta anses omfatta kommunikation som gjorts av oss eller någon Associate genom någon kommunikation eller information som ges till dig via webbplatsen eller via e-post med en e-postadress som du har gett oss för kommunikation med dig. Bestämmelserna i denna klausul skall inte tillämpas på de krav för tjänster av alla dokument i rättsliga förfaranden.

 1. Kommunikation och säkerhet

3.1 Genom att acceptera dessa villkor, kommunicerar du med oss elektroniskt och därigenom samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation från oss eller Associates. Elektronisk kommunikation inkluderar, men är inte begränsade till e-post, meddelanden, avslöjanden och informationsfält eller annan information som tillhandahålls via webbplatsen. Du accepterar att någon elektronisk kommunikation görs till dig av oss är tillräckligt för att uppfylla alla juridiska krav på att sådan kommunikation göras till dig skriftligt.

3.2 Om du väljer eller får ett användar-ID, lösenord eller några andra uppgifter som en del av våra säkerhetsförfaranden måste du behandla sådana uppgifter som konfidentiella. Du får inte lämna ut den till någon tredje part.

3.3 Vi har rätt att avaktivera ett användar-ID eller lösenord, oavsett om dessa har valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om det är vår åsikt att du har misslyckats med att följa någon av bestämmelserna i dessa Villkoren.

3.4 Om du vet eller misstänker att någon annan än du vet ditt användar-ID eller lösenord, måste du omgående meddela oss på [email protected]

 1. Hur vi använder dina personuppgifter

4.1 Användningen av din personliga information är föremål för vår Sekretess och Cookies Policy . Se till att du har läst och förstått vår Sekretess och Cookies Policy innan du gör din Beställning.

4.2 Vi kommer inte att använda någon av dina personuppgifter för något annat än de som finns inom vår Sekretess och Cookies Policy och enligt vad som anges nedan.

4.3 Vi kan använda den personliga information du lämnar till oss för att:

4.3.1 verifiera din identitet;

4.3.2 möjligt för Associates att förse dig med Produkter och /eller Tjänster;

4.3.3 underlätta betalningar och återbetalningar av Produkter;

4.3.4 höja och förbättra kvaliteten på Produkter och/eller Tjänster som vi tillhandahåller;

4.3.5 följa framställningar från reglerande organ och /eller som på annat sätt krävs enligt lag;

4.3.6 ge relevant information till din vanliga vårdgivare; och/eller

4.3.7 för att förebygga bedrägeri och / eller andra relevanta brott.

4.4 Vi använder identitetskontroll tjänster för att kontrollera dina uppgifter, som kontrolleras i samband med flera källor, bland annat i röstlängden och kreditupplysningsföretag. Genom att acceptera dessa villkor, ger du oss tillåtelse att göra dessa kontroller. Om vi inte kan verifiera din identitet med hjälp av dessa kontroller, kontaktar vi dig och begär ytterligare bevis på din identitet.

4.5 Du ger ditt medgivande till information om dig själv, din hälsa och din nuvarande medicinering, inklusive, men inte begränsat till, den information du avslöjar som en del av den kliniska online bedömningen som kommer att läsas och utbytas av och mellan oss och våra medarbetare och Partners för ändamålet att leverera Produkter och/eller Tjänster till dig.

 1. Vi kan komma att göra ändringar i dessa Villkor på webbplatsen.

5.1 förändringar i relevanta lagar och myndighetskrav; eller

5.2 Varje gång du vill använda webbplatsen, kontrollera dessa villkor för att se till att du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten.

5.3 Vi kan revidera dessa Villkor, om de tillämpar till din Beställning från tid till tid för att återspegla följande omständigheter:

5.3.1 förändringar i relevanta lagar och myndighetskrav; eller.

5.3.2 där vi i vår absoluta diskretion, anser det nödvändigt eller önskvärt.

5.4 Trots klausul 5.1, om vi reviderar dessa villkor som de gäller för din beställning, kommer vi att försöka (men utan skyldighet) att kontakta dig för att informera dig om ändringarna.

5.5 Vi kan också uppdatera och ändra platsen då och då för att återspegla förändringar till Produkter och / eller Tjänster, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

 1. Länkning

6.1 Länkar till tredje parts webbplatser på webbplatsen enbart för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna vår webbplats. Vi har inte granskat dessa tredjepartswebbplatser och kontrollerar inte och är inte ansvariga för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Vi stöder därför inte eller gör några framställningar om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan erhållas genom att använda dem. Om du väljer att få tillgång till någon av tredje parts webbplatser som är länkade till webbplatsen, gör du det helt på egen risk.

6.2 Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.

6.3 Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt som skulle föreslå någon form av förening, godkännande eller godkännande från vår sida, i fall en sådan ej har getts.

6.4 Du får inte upprätta en länk till platsen på en webbplats som inte ägs av dig.

6.5 Vår webbplats får inte bli inramad av någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats annat än hemsidan.

6.6 Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillståndet att länka utan föregående meddelande.

6.7 Om du vill länka till eller göra någon användning av innehållet på webbplatsen än vad som anges ovan, vänligen kontakta [email protected]

 1. Annulering av dig

7.1 Du kan annullera en beställning med omedelbar verkan när som helst genom att ge oss ett skriftligt meddelande om:

7.1.1 vi bryter mot dessa Villkor på ett väsentligt sätt och vi har misslyckats med att åtgärda överträdelsen inte mindre än 14 (fjorton) dagar från den dag då du meddelat oss skriftligen om att överträdelsen;

7.1.2 vår prestanda i samband med dessa villkor påverkas av en ”händelse utanför vår kontroll” enligt punkt 17;

7.1.3 vi går in likvidation eller vid utnämning av en mottagare eller administratör över våra tillgångar; eller

7.1.4 när som helst fram till inledningen av Tjänsten.

 1. Återbetalning - Begränsningar

8.1 Du kommer inte att ha rätt till återbetalning till följd av:

8.1.1 o tillgänglighet av en särskild Associate där webbplatsen fungerar och en alternativ Associate är tillgänglig;

8.1.2 din brist på uthämtning av en Produkt från Apoteket i enlighet med 12.2;

8.1.3 ett tillfälligt avbrott i Tjänsten; eller

8.1.4 avbrott i Tjänsten som sker utan vår egen förskyllan .

8.2 Genom att acceptera dessa Villkor godkänner du att Förskrivare kan skilja sig i sina kliniska bedömningar och, under förutsättning att en online klinisk bedömning granskas i god tro av en Förskriva, kommer du inte vara berättigad till någon återbetalning för någon tjänst.

8.3 Du har inte rätt att erhålla återbetalning i förhållande till Tjänster där tillhandahållandet av sådan Tjänst är begränsad på grund av:

8.3.1 otillräcklig eller ostabil nätverksanslutning;

8.3.2 en vårdslös handling eller underlåtenhet från kundens sida eller

8.3.3 utan vår egen förskyllan.

 1. Annulering av oss

9.1 Vi kan då och då vara tvungna att annullera en Beställning innan tillhandahållandet av sådana Produkter eller Tjänster har påbörjats på grund av något av följande:

9.1.1 en händelse utanför vår kontroll; eller

9.1.2 avsaknad av någon Associate eller något Material, utan vilken eller vilket vi inte kan tillhandahålla Produkten eller Tjänsten.

9.2 I händelse av att någon Produkt eller Tjänst blir otillgänglig enligt punkt 9.1, kommer vi att meddela dig så snart det är möjligt skriftligen.

9.3 Om vi annullerar en Beställning enligt punkt 9.1 och du har betalat i förväg, men Produkter eller Tjänster har ännu inte lämnats till dig, kommer vi att ge dig en full återbetalning.

9.4 Vi kan annullera din beställning när som helst med omedelbar verkan genom att ge dig ett skriftligt meddelande om:

9.4.1 du inte betalar oss när du är skyldig att; eller

9.4.2 då strider du i sådana fall mot dessa Villkor och om du inte åtgärdar ditt brott inom 7 (sju) dagar efter att vi ber dig att göra det skriftligen eller tidigare om så krävs.

9.5 Då och då kommer vi att begära viss information från dig som kan vara konfidentiell och/eller omfattas av dataskyddslagstiftningen, till exempel uppgifter om medicinska tillstånd. Om du inte ger oss denna information, eller om du ger oss ofullständig eller felaktig information kan vi avbryta tillhandahållandet av tjänster eller leverans av produkter genom att ge dig ett skriftligt meddelande. Vi ansvarar inte för någon försening eller icke-prestanda där du inte har lämnat denna information till oss och vi kommer inte vara skyldig att ge dig någon återbetalning under sådana omständigheter.

 1. Oacceptabel användning

10.1 Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillgång till webbplatsen eller avsluta tillhandahållandet av Produkter och /eller tillgång till Tjänsterna, inklusive borttagning av ditt konto och information omedelbart efter meddelande, där vi bedömer att du har brutit mot villkoren i vår Riktlinjer för datoranvändning eller varit kränkande eller har uppträtt på ett olämpligt sätt mot någon Partner eller någon anställd eller ombud för Bolaget, inklusive:

10.1.1 använda fult språk, hotande, olämpligt, kränkande, stötande beteende eller kommentarer;

10.1.2 utöva något beteende som anses vara tidsödande; eller

10.1.3 använda Tjänsterna eller beställa Produkter överdrivet, som fastställts i vår rimliga åsikt.

 1. Vi kan dra in eller återkalla webbplatsen

11.1 Webbplatsen är tillgänglig för dig kostnadsfritt.

11.2 Vi kan inte garantera att webbplatsen eller något material på den, alltid kommer att vara tillgänglit eller vara utan avbrott. Vi kan stänga, återkalla eller begränsa tillgängligheten av hela eller någon del av webbplatsen för operativa skäl. Vi kommer att försöka ge dig en rimlig tid om varje upphävande eller återkallande.

11.3 Du är också ansvarig för att se till att alla personer som har tillgång till webbplatsen via din internet anslutning är medvetna om dessa villkor och andra tillämpliga regler och villkor, inklusive de som tillhör Associates i delarna 2, 3 och 4 i dessa villkor, och att de uppfyller dem.

 1. Avsändande av Produkter

12.1 Observera att varken vi eller Apoteket ska ansvara för att leverera Produkter till dig.

12.2 Enligt villkoren för Apoteket i del 3, kommer Produkter antingen göras tillgängliga för dig för uthämtning från Apoteket eller så kommer du förses med en möjlighet att ordna att Delivery Co samlar in Produkter på din begäran från Apoteket, och ni skall ordna mellan dig själv och Delivery Co, en leverans av produkter till en adress som du väljer i enlighet med villkoren i del 4 av dessa Villkor.

 1. Visning och tillgången på Produkter

13.1 Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen, inklusive beskrivningar av samtliga Produkter eller Tjänst, ger vi inga framställningar eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

13.2 Bilderna av Produkterna på webbplatsen finns endast i illustrationssyfte.

13.3 Produkterna kan variera från bilderna på webbplatsen och vi accepterar inget ansvar för tillit som du kan placera på riktigheten av de bilder som används på webbplatsen.

13.4 Förpackningen för produkterna kan variera från gång till gång gentemot de som visas på bilderna på webbplatsen.

13.5 Alla Produkter som visas på webbplatsen är under hela tiden tillgängliga. Om Produkten du har beställt inte är tillgänglig, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och vi kommer att återbetala din betalning omgående.

 1. Produkternas pris

14.1 Priserna på Produkterna kommer att som citeras på webbplatsen på den tidpunkten du placerade din Beställning och skall omfatta de avgifter som ska betalas till förskrivaren, Apoteket och där sådant alternativ väljs, Delivery Co. Vi tar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att priserna på Produkter är korrekta vid den tidpunkt då den relevanta informationen angavs på webbplatsen.

14.2 Priserna för produkter kan ändras från tid till annan men ändringar påverkar inte någon Beställning som du har gjort innan ändringen.

14.3 Priset för en produkt inkluderar moms (i förekommande fall) enligt gällande aktuell avgift i Storbritannien.

14.4 Webbplatsen innehåller ett stort antal Produkter. Det är alltid möjligt att, trots våra bästa ansträngningar, kan en del Produkter vara felaktigt prissatta. Vi kommer normalt kontrollera våra priser som en del av vår leverans rutin så att:

14.4.1 där produktens korrekta pris är lägre än det pris som anges på webbplatsen, kommer vi att debitera det lägre beloppet när sådana Produkter tillhandahålls till dig. Men om prissättnings felet är uppenbart och tydligt och rimligtvis kunde ha erkänts av dig som felprissättningar, behöver vi inte tillhandahålla sådana Produkter till dig med felaktigt (lägre) pris; och

14.4.2 om Produktens rätta pris är högre än det pris som anges på webbplatsen, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt för att informera dig om felet och vi ger dig möjlighet att fortsätta att beställa Produkten till rätt pris eller avbryta din Beställning. Vi kommer inte att behandla din Beställning tills vi har fått dina instruktioner.

 1. Att göra en betalning

15.1Betalning för alla produktavgifter måste göras i sin helhet vid tidpunkten för beställningen. Genom att göra produkterna tillgängliga för dig på webbplatsen bekräftar du att vi agerar som ombud för och på uppdrag av apoteket och har rätt att ingå avtal om försäljning av produkter och samla in betalningar för samma och för dess räkning.

15.2 Betalning för produkter kan göras med PayPal, banköverföring, kredit/betalkort och för tyska och schweiziska kunder "paylater by invoice"

15.3 För betalningar som görs med ‘paylater by invoice’ skall följande villkor gälla endast med avseende på villkoren för själva betalningen och inte för hela engagemanget mellan dig och företaget.

15.4 Du är ansvarig för att tillhandahålla giltiga betalkorts- eller kreditkortsuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att inte tillhandahålla produkter till dig om dina betalningsuppgifter har gått ut eller är ogiltiga. I sådana fall kommer vi att försöka kontakta dig för att begära att du lämnar uppdaterad information.

15.5 Betalningar tillhandahålls på grundval av "kontinuerlig myndighet", vilket möjliggör ytterligare betalningar eller återbetalningar till ditt betalkort om det behövs.

15.6 För att säkerställa att ditt betalkort eller kreditkort inte används utan ditt medgivande kan vi validera namn, adress och annan personlig information som du lämnat under beställningsprocessen mot lämpliga tredjepartsdatabaser. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att sådana kontroller görs. Vid utförandet av dessa kontroller kan personuppgifter som du tillhandahåller lämnas ut till ett registrerat kreditupplysningsföretag, som kan föra register över denna information. Detta görs endast för att bekräfta din identitet. En kreditkontroll utförs inte och din kreditvärdighet påverkas inte. All information som du tillhandahåller kommer att behandlas säkert och strikt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 1. Vårt ansvar gentemot dig

DIN UPPMÄRKSAMHET BÖR I SYNNERHET KONCENTRERAS PÅ DEN HÄR KLAUSULEN OCH VÅRA BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE ANSVAR

16.1 Vi vill inte utesluta eller begränsa på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet eller försummelse av våra anställda, agenter, underleverantörer eller Partners och för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande.

16.2 Vi ansvarar inte, vare sig i kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, för förlust av vinst, eller för någon indirekt eller följdskada som uppstår under eller i samband med din Beställning.

16.3 Med förbehåll för klausul 16.1, vår totala ansvar gentemot dig vare sig i kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, som uppstår under eller i samband med tillhandahållande av Produkter eller Tjänster skall begränsas till det belopp som betalats av dig i samband med en sådan Produkt eller Tjänst.

16.4 Webbplatsen är inte utformad och är inte lämplig för behandling och/ eller hantering av en medicinsk nödsituation eller akut tillstånd eller tillstånd som annars skulle kräva analys, diagnos eller behandling personligen eller där skulle behövas analys, diagnos eller behandling på ett brådskande grund.

16.5 Vi kommer att vidta samtliga lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av eller skada på personuppgifter men med förbehåll för det och våra skyldigheter enligt lag som en kontrollant av uppgifter, ska vi inte vara ansvarig för förlust av uppgifter eller obehörig åtkomst av andra personer, vare sig på grund av obehörig åtkomst, fel adress, tekniskt fel, teknisk störning, försumlighet eller något annat.

16.6 Vi frånsäger oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda (i den utsträckning som lagen tillåter), inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål. Vi garanterar inte att webbplatsen eller någon som meddelats av oss till dig kommer att vara fri från virus eller andra skadliga komponenter.

16.7 We do not accept any liability or responsibility for the actions or omissions of any third party, including Associates and the Services provided by them.

16.8 Vi accepterar inte något ansvar för handlingar eller underlåtenhet av tredje part, inklusive Partners och de Tjänster som tillhandahålls av dem.

16.9 Produkterna levereras i enlighet med information som du lämnar till oss och till Partners genom kliniska bedömningar på webbplatsen. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada av din användning av någon Produkt om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter när du skickar in ditt svar på en klinisk enkät.

16.10 Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som uppstår från din underlåtenhet att informera din vanliga läkare eller annan sjukvårdspersonal om några produkter eller tjänster som du beställer från platsen

16.11 Vi är inte ansvariga för förlust eller skada, som är resultatet av din underlåtenhet att följa råden på webbplatsen eller av någon Partner.

16.12 Du accepterar att de råd som ges genom webbplatsen inte ersätter de råd som ges till dig av din vanliga läkare och att du bör rådgöra med din vanliga läkare och annan sjukvårdspersonal gällande produkter som levereras via webbplatsen.

 1. Händelser utanför vår kontroll

17.1 Vi kan inte hållas skyldiga eller ansvariga för något misslyckande med att utföra eller försena utförandet av några av våra skyldigheter enligt dessa Villkor som orsakas av en "händelse utanför vår kontroll", enligt klausulen 17.2

17.2 En "Händelse utanför vår kontroll ” innebär varje handling eller händelse utanför vår kontroll, inklusive utan begränsning strejk, lockout eller annan stridsåtgärd från tredje part, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig eller hot eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemi eller annan naturkatastrof, eller fel på offentliga eller privata telenät.

17.3 Om en händelse utanför vår kontroll sker som väsentligt påverkar prestandan av våra skyldigheter enligt dessa Villkor:

17.3.1 Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig; och

17.3.2 våra skyldigheter enligt dessa Villkor kommer att avbrytas och tiden för fullgörandet av våra skyldigheter förlängs under hela händelse utanför vår kontrolls tidlängd. Där Händelsen Utanför Vår Kontroll påverkar utbudet av Produkter till dig, kommer vi att arrangera ett nytt uthämtningsdatum uppdaterad med dig efter Händelsen Utanför Vår Kontroll har avslutats.

17.4 Du kan annullera en beställning om en händelse utanför vår kontroll, kvarstår under en period på minst 7 (sju) dagar. Att annullera din beställning, måste du meddela oss skriftligen, med förbehåll för punkt 2.

17.5 Vi kan annullera en beställning om en händelse utanför vår kontroll kvarstår under en period av inte mindre än 28 (tjugo åtta) dagar.

 1. Ditt ansvar

Viktigt: Om du ger falsk eller vilseledande information när som helst när du använder vår webbplats eller samråd med Associates, bekräftar du att det är möjligt att ett recept kan utfärdas på grundval av ofullständig information som du har lämnat, vilket kan ge allvarliga eller potentiellt livs hotande konsekvenser. Genom att använda vår webbplats och samtycker till dessa villkor, accepterar du att inte ge falska, felaktiga eller vilseledande information när som helst. Att göra detta skulle vara ett brott mot dessa Villkor.

18.1 Genom att acceptera dessa Villkor godkänner du att:

18.1.1 all information som du lämnar till oss och till Associates kommer att vara en rättvisande och lämplig reflektion och kommer inte utelämna något av väsentlig betydelse;

18.1.2 bör du blir medveten om att all information om dina journaler, tester eller recept är felaktig eller ofullständig, du skall föra det till vår uppmärksamhet snabbt;

18.1.3 du kommer att se till att du följer i den mån som det är möjligt alla instruktioner, råd och behandling som du fått av en Associate;

18.1.4 du kommer att informera din vanliga läkare om Produkter som har levererats och råd som ges till dig via webbplatsen;

18.1.5 om, genom din användning av webbplatsen, du har några tvivel eller funderingar som rör information, råd eller instruktioner som har lämnats till dig eller inte tas emot av dig via Tjänsterna eller i samband med din hälsa eller några villkor, kommer du att söka ytterligare oberoende läkarutlåtande så snart det är praktiskt möjligt från en alternativ vårdpersonal och/eller får utnyttja räddningstjänsten om det är lämpligt;

18.1.6 du kommer att följa alla instruktioner (inklusive men begränsat till rutt, timing och dosering) som ges till dig av en Associate i samband med varje Produkt;

18.1.7 du kommer att rapportera eventuella biverkningar av någon Produkt som du upplever som snart som möjligt;

18.1.8 du kommer inte registrera eller försöka registrera sig på uppdrag av någon annan person för att få tillgång till webbplatsen ej heller ska ni lämna information som svar på en online klinisk bedömning eller företräda dig själv att vara någon annan person; och

18.1.9 kommer du inte registrera eller försöka registrera med webbplatsen mer än en gång.

 1. Immateriella rättigheter

19.1 Allt innehåll som används av oss på webbplatsen och allt material är föremål för skydd av upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter.

19.2 Du samtycker till att du inte får störa någon upphovsrätt eller äganderätt på webbplatsen.

19.3 Du är medveten om att du inte får när som helst förvärva några rättigheter i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter i samband med material, innehåll eller andra dokument eller objekt som tillhandahålls via webbplatsen.

19.4 Du har rätt att använda innehållet, material, dokument och annan information som anges i klausulerna 19,1-19,3 för eget bruk och i samband med att ta emot Tjänster från oss, men du har inte rätt att göra kopior, redigera, ändra eller distribuera, ej heller ska ni göra något material eller information som avses i denna klausul tillgänglig via ett fildelningsnätverk eller underlätta eller tillåta någon annan person att göra detsamma.

19.5 Allt innehåll som är tillgängligt och ingår på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasammanställningar och mjukvara, är vår egendom eller våra innehållsleverantörer och är föremål för skydd av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Den kollektiva användningen av allt innehåll på webbplatsen är vår enda och exklusiva egendom. All programvara som används på webbplatsen är vår egendom eller våra programvaruleverantörer och är föremål för skydd av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

 1. Varumärken

APOMEDSTM och APOMEDS.COMTM är oregistrerade varumärken i bolaget.

 1. Internationell Användning

21.1 Webbplatsen kan nås från utanför Storbritannien. Dock måste webbplatsen inte användas där lagen i någon annan jurisdiktion skulle reglera användningen av webbplatsen. Det är ditt ansvar att kontrollera lagarna i sådana jurisdiktioner.

21.2 Vi kan inte garantera att allt material på webbplatsen är lämpliga för användning på alla platser utanför Storbritannien, inte heller kommer vi garantera att användningen av sådana material kommer att vara kompatibel med de styrande lagarna i de platser utanför i den jurisdiktion i England och Wales. Vi gör vissa översättningar av material tillgängliga för att underlätta användarupplevelse.

21.3 Åtkomst till webbplatsen från områden där dess innehåll är olagligt är förbjudet enligt dessa Villkor. Vi accepterar inget som helst ansvar och om det har uppkommit någon händelse som härrör från din användning av webbplatsen från platser utanför Storbritannien.

 1. Tvister

22.1 Varje tvist eller krav som uppstår i samband med dessa Villkor skall anmälas till oss skriftligen inom 14 (fjorton) dagar sådan tvist eller krav som uppstår. Sådant meddelande måste innehålla fullständiga uppgifter om tvisten eller anspråket, för att vi ska kunna veta och förstå vad den gäller. Underlåtenhet av dig att ge skriftligt meddelande inom den tidsfrist kommer att hindra dig från att göra ett sådant anspråk.

22.2 I händelse av att en tvist uppstår i samband med någon bestämmelse i dessa Villkor, kommer vi och du gå med på att försöka lösa tvisten.

22.3 Om tvisten inte kan lösas inom 60 (sextio) dagar efter första anmälan om en tvist av endera parterna, kommer vi överens om att försöka lösa det genom medling i enlighet med Centre for Effective Dispute Resolution Model (“CEDR”) Mediation Procedure

22.4 Om inte annat överenskommits mellan parterna, kommer medlaren väljas av CEDR.

22.5 För att initiera medling måste varje part ge den andra en skriftlig begäran om ("ADR Meddelande”) medling. En kopia av begäran ska skickas till CEDR.

22.6 Medlingen startar inte mindre än 60 (sextio) dagar från dagen för tillhandahållandet av ADR skriftliga meddelande.

22.7 Parterna är oåterkalleligen överens om att ingen av parten får påbörja någon domstolsförhandlingar i samband med eventuella tvister som uppstår ur alla frågor som rör dessa Villkor förrän de har först försökt lösa tvisten genom medling och antingen medling har avslutats eller den andra parten har misslyckats att delta i medlingen under en period av minst 30 (trettio) dagar från dagen för påbörjandet av medling.

 1. Andra viktiga villkor

23.1 Varje klausul i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon klausul eller under klausul är olaglig eller inte kan verkställas, kommer de återstående klausuler och bisatser förbli i full kraft och verkan.

23.2 Om vi inte insisterar på att du fullgör någon av dina skyldigheter enligt dessa Villkor, eller om vi inte verkställer våra rättigheter mot dig, eller om vi dröjer med att göra det, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter mot dig och kommer inte innebära att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter. Om vi avstår från en standard av dig, kommer vi endast att göra det skriftligen, och det kommer inte att innebära att vi automatiskt kommer att avstå från någon senare standard av dig.

23.3 Dessa villkor styrs av lagarna i England. Detta innebär att alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor kommer att styras av engelsk lag. Genom att acceptera dessa villkor, är du definitivt överens om att domstolarna i England har exklusiv behörighet.

 1. Dina Konsumenträttigheter

24.1 Konsumenter har lagliga rättigheter i samband med produkter och/eller tjänster som felaktiga eller, med förbehåll för punkt 13, inte som beskrivs. Du kan få rådgivning om dina juridiska rättigheter från din lokala Citizens' Advice Bureau or Trading Standards Office. Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

24.2 Du bekräftar och accepterar genom att köpa några Produkter genom webbplatsen, inget köpeavtal, detaljhandel eller annan kommersiell överenskommelse skapas mellan dig och oss. Vår relation med dig när du köper sådana produkter är som ombud för och på uppdrag av Apoteket.

24.3 Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon Produkt som du köper från en Associate.

24.4 När du placerar en order på en produkt genom webbplatsen, kommer du att få skriftlig bekräftelse på din beställning från oss. Den här bekräftelsen kommer dock att vara föremål för godkännande av Beställning av lämplig Associate.

24.5 Ditt kontrakt med Associate kommer existera vid den tidpunkt då du gör din Beställning, med företag som agerar som ombud för Associate, och en sådan Beställning har blivit behörigen accepterad av Associate. Grunden för ditt kontrakt med Associate kommer att styras av ytterligare villkor som anges i delarna 2, 3 och 4 i dessa Villkor

Del 2 - Förskrivarens Tjänster villkor

Förskrivares Tjänster tillhandahålls av EU Doctor 24 srl. Genom att använda Föreskrivarens tjänster, bekräftar du att du förstår och accepterar att vara bunden av de ytterligare villkor som anges i denna del 2 i Villkoren.

Om du inte samtycker till de ytterligare villkor som anges i denna del 2 av dessa villkor, får du inte använda Förskrivarens Tjänster.

 1. Information om oss

Vi är EU Doctor 24 srl ett företag registrerat i Rumänien med företagsnummer 37.806.218 och vårt huvudsäte på STR. P. I. CEAIKOVSKI 15A C, Sibiu, Romänien (“Förskrivaren”, “vi” eller “oss”). Vi ansvarar för att tillhandahålla Förskrivarens Tjänster via webbplatsen. Den ansvariga förskrivande läkaren är Dr Yalachagere Nanjundaiah Thapana Chiranthana. Förskrivaren är registrerad hos Rumänska Läkarregistermyndigheten och hans registreringsstatus kan du se här: https://regmed.cmr.ro/registrul-medicilor

Förskrivaren Services innebär att granska den kliniska frågeformulär och generera och utfärda recept. För att garantera vårdkvaliteten kommer våra förskrivare också att följa upp med en del patienter. Förskrivaren Tjänsterna tillhandahålls av kvalificerade förskrivare, som kan föreskriva Produkter och utfärda recept utan att möta patienter ansikte mot ansikte. Alla våra förskrivare följer riktlinjer från sin gällande tillsynsmyndighet den fjärr förskrivning.

 1. Registrering

Genom att registrera dig för användning av Förskrivares Services:

 • a. a. bekrftar att den information du lämnar via webbplatsen är korrekt och fullständig;
 • b. överens om att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt och att vidta rimliga åtgärder för att skydda och inte dela inloggningsuppgifter för din online patientjournalen med någon; och
 • c. bekräfta att du är 18 år eller äldre.
 1. Vårt åtagande gentemot dig

Var och en av våra förskrivare åtar:

 • a. att ta professionellt ansvar för varje patient som använder Förskrivarens Tjänster i samma utsträckning som sådan Förskrivare skulle ha ansvar när man möter en patient ansikte mot ansikte;
 • b. att tillhandahålla en professionell och transparent service som följer samtliga tillämpliga riktlinjer som utfärdats av deras tillsyns organ för förskrivning på distans och klinisk bästa praxis;
 • c. att ange namn och yrkesmässiga registreringsnummer vid utfärdandet av Recept, som föreskriver Produkter och kommunicerar med patienter
 • d. att förskriva Produkter endast när de enligt deras professionella bedömning är i patientens bästa intresse att ta emot Produkten som begärs och därmed vägra att utfärda ett Recept när han eller hon anser att det inte är i patientens bästa intresse att ta emot Produkten utan en bedömning som sker ansikte mot ansikte; och
 • e. att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda patienternas personuppgifter som beskrivs i del 1 i dessa Villkor och Sekretess och Cookies Policy
 1. Dina åtaganden vid användning av Förskrivares Tjänster

Som patient begår du:

 • a. att svara på alla frågor sanningsenligt och fullständigt;
 • b. inte registrera dig på webbplatsen mer än en gång;
 • c. inte registrera eller avsluta kliniska frågeformulär på uppdrag av någon annan än dig själv;
 • d. att följa de instruktioner som ges för varje Produkt. I händelse av att du är osäker på hur man tar någon produkt kommer du i kontakt med webbplatsen och använder inte Produkten förrän du har tillräckligt med information från oss och förstår lämpliga instruktioner;
 • e. att acceptera vårt beslut när en Förskrivare fastställer att det inte är i ditt bästa intresse att utfärda ett Recept utan en bedömning som sker ansikte mot ansikte;
 • f. meddela din läkare om ditt köp av Produkter. Vi kommer alltid att erbjuda att meddela din läkare om eventuella Produkter som vi har ordinerat, men om du avböjer vårt erbjudande, är det ditt ansvar att meddela din läkare. Om du väljer att inte meddela din läkare, är det viktigt att du har kontroll över Produkterna. Observera, att i en nödsituation, kan vi behöva kontakta en läkare, socialtjänsten eller räddningstjänsten utan ditt medgivande, även om du har avböjt något av våra erbjudanden att kontakta din läkare;
 • g. för att säkerställa att ingen annan än du själv har tillgång till någon av dina produkter;
 • h. att se till att alla produkter inte används utöver deras utgångsdatum; och
 • i. att informera oss via webbplatsen om du upplever några biverkningar från eventuella Produkter eller om du tror att någon Produkt inte har varit effektiv.
 1. Information och rådgivning

Informationen och rådgivning av oss när du använder Förskrivaren Tjänsten är baserad på den information som du har lämnat som svar på den kliniska enkäten. Det är ditt ansvar att se till att den här informationen är korrekt och fullständig och att du accepterar att en underlåtenhet att göra det (avsiktligt eller ej) kommer att påverka den information och rådgivning som vi ger dig och Produkten (Produkterna) vi levererar till dig och eventuella konsekvenser som vi inte är ansvariga för.

 1. Godkännande av beställningar för läkemedel

Förskrivarna kan bara fatta ett beslut om huruvida det är din bästa intresse att ta emot en produkt när Förskrivaren har all relevant information. Ibland kan detta kräva förskrivaren att be dig om ytterligare information vidare till den information som du har angett som svar på den kliniska enkäten.

 1. Vårt ansvar gentemot dig

DIN UPPMÄRKSAMHET BÖR I SYNNERHET KONCENTRERAS PÅ DEN HÄR KLAUSULEN OCH VÅRA BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE ANSVAR.

8.1 Vi (EU Doctor 24 srl) acceptera full klinisk ansvar för alla våra patienter till den utsträckning som lagen kräver för våra resultat av förskrivaren Services.

8.2 Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada (i kontrakt oaktsamhet eller på annat sätt) där:

 • a. Det finns inget brott mot en rättslig omsorgsplikt gentemot dig av oss;
 • b. skadan inte är en rimligen förutsebar följd av något sådant brott; eller
 • c. förlust eller skada eller ökad risk för förlust eller skada resultat från en överträdelse av dig av dessa Villkor.

8.3 Framför allt är vi inte ansvariga för:

 • a. förlust eller skada orsakad av dig att ge felaktiga eller ofullständiga uppgifter;
 • b. förlust av din emotionella välbefinnande, inklusive, men inte begränsat till, förlägenhet orsakade;
 • c. förlust av inkomst eller förväntad vinst;
 • d. förlust av möjlighet;
 • e. förlust av god vilja eller skada på rykte;
 • f. förluster av tredje part; eller
 • g. alla indirekta, som sker som en följd, speciella eller typiska skador som uppstår vid användning av Tjänsten oavsett vilken form av åtgärder som har gjorts.

8.4 Ingenting i dessa Bestämmelser utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet eller för bedrägeri eller information som lämnats i bedrägligt syfte.

8.5 Ingenting i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.

Del 3 - Apotekstjänster villkor

Apotekstjänster tillhandahålls av Nationwide Healthcare Solutions Ltd t / a Pharmaease. Genom att använda Apoteks tjänster, bekräftar du att du förstår och accepterar att vara bunden av de ytterligare villkor som anges i denna del 3 i Villkoren. Om du inte samtycker till de ytterligare villkor som anges i denna del 3 av dessa villkor, får du inte använda Apoteks Tjänster.

 1. Information om oss

Vi är Nationwide Healthcare Solutions Ltd t/a Pharmaease, ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 07278785 och vårt huvudsäte på 172 Willows Lane, Bolton, Storbritannien, BL3 4BU ( “Apoteket”, “vi” eller “oss”). Vi ansvarar för att tillhandahålla Apotekstjänster via webbplatsen.

 1. Professionella Standarder

2.1 Apoteks Tjänster går bland annat ut på att ta emot, fördela, kontrollera och göra tillgänglig för hämtning som har utfärdats i enlighet med ett Recept. Apotekstjänster tillhandahålls av kvalificerade apotekare, som är anställda eller engagerade av apoteket, som fungerar från registrerade apotek lokaler under General Pharmaceutical Council (GPhC) antal registrerade lokaler 9.010.200 vid 172 Willows Lane, Bolton BL3 4BU Storbritannien. 2.2 Föreståndaren på Apoteket är: Rafiq Muhammed Awais Masood GPhC Nummer: 2065278. 2.3 Alla registrerade apotekare är bundna av koder inom yrkesetik och uppförande. Du kan komma åt dessa yrkesetiska regler genom att besöka GPhC på www.pharmacyregulation.org

 1. Vårt åtagande gentemot dig

Var och en av våra farmaceuter åtar sig att:

 • a. att ta professionellt ansvar för varje patient som använder Apoteks Tjänster i samma utsträckning som en farmaceut skulle ha ansvar när han eller hon möter en patient ansikte mot ansikte;
 • b. att tillhandahålla en professionell och transparent service som följer samtliga tillämpliga riktlinjer som utfärdats av GPhC;
 • c. att fördela Produkter endast när de enligt deras professionella bedömning är i ditt bästa intresse att ta emot Produkten som begärs och därmed vägra att ge ut ett Recept när han eller hon anser att det inte är i ditt bästa intresse att ta emot Produkten utan en bedömning som sker ansikte mot ansikte; och
 • d. att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter som beskrivs i del 1 i dessa Villkor och Sekretess och Cookies Policy.
 1. Dina åtaganden vid användning av Apoteks Tjänster

Som patient begår du:

 • a. att svara på alla frågor sanningsenligt och fullständigt;
 • b. inte registrera dig på webbplatsen mer än en gång;
 • c. inte registrera eller avsluta kliniska frågeformulär på uppdrag av någon annan än dig själv;
 • d. att följa de instruktioner som ges för varje Produkt. I händelse av att du är osäker på hur man tar någon produkt kommer du i kontakt med webbplatsen och använder inte Produkten förrän du har tillräckligt med information från oss och förstår lämpliga instruktioner;
 • e. att acceptera vårt beslut när våra farmaceuter fastställer att det inte är i ditt bästa intresse att utfärda ett Recept utan en bedömning som sker ansikte mot ansikte; •
 • f. meddela din läkare om Produkterna.
 • g. för att säkerställa att ingen annan än du själv har tillgång till någon av dina produkter;
 • h. att se till att alla produkter inte används utöver deras utgångsdatum; och
 • i. att informera oss via webbplatsen om du upplever några biverkningar från eventuella Produkter eller om du tror att någon Produkt inte har varit effektiv.
 1. Vårt ansvar gentemot dig

DIN UPPMÄRKSAMHET BÖR I SYNNERHET KONCENTRERAS PÅ DEN HÄR KLAUSULEN OCH VÅRA BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE ANSVAR 5.1 Vi (Nationhealth Solutions Ltd t/a Pharmaease) tar fullt ansvar för dig så långt som lagen kräver för våra apotekstjänster. 5.2 Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada (i kontrakt oaktsamhet eller på annat sätt) där:

 • a. Det finns inget brott mot en rättslig omsorgsplikt gentemot dig av oss;
 • b. skadan inte är en rimligen förutsebar följd av något sådant brott; eller
 • c. förlust eller skada eller ökad risk för förlust eller skada resultat från en överträdelse av dig av dessa Villkor.

5.3 Framför allt är vi inte ansvariga för:

 • a. förlust eller skada orsakad av dig att ge felaktiga eller ofullständiga uppgifter;
 • b. förlust av din emotionella välbefinnande, inklusive, men inte begränsat till, förlägenhet orsakade;
 • c. förlust av inkomst eller förväntad vinst;
 • d. förlust av möjlighet;
 • e. förlust av god vilja eller skada på rykte;
 • f. förluster av tredje part; eller
 • g. alla indirekta, som sker som en följd, speciella eller typiska skador som uppstår vid användning av Tjänsten oavsett vilken form av åtgärder som har gjorts.

5.4 Ingenting i dessa Bestämmelser utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet eller för bedrägeri eller information som lämnats i bedrägligt syfte. 5.5 Ingenting i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. 5.6 Vårt maximala ansvar gentemot dig för vårt misslyckande att fördela en Produkt som vi är juridiskt bundna att uppfylla, kommer att begränsas till det pris som betalas av dig för den Produkten.

 1. Bindande avtal

Ingen begäran för oss att fördela ett recept är bindande för oss tills vi har bekräftat Beställningen. Våra professionella uppförande koder och rättsliga restriktioner kan begränsa antalet Produkter vi tillåts att leverera till dig och därmed har vi ingen skyldighet att leverera kvantiteter som överskrider den aktuella tillåtna maximala mängden och debiterar endast för de som vi levererar. Vi förbehåller oss rätten att avslå begäran att ge ut ett Recept.

 1. Ångerrätt

Vi kommer att börja behandla ditt Recept på kvittot. Om du vill avbryta en begäran att fördela ett Recept, bör du omedelbart informera oss via webbplatsen. Om vi redan har påbörjat en Apoteks tjänst, har du ingen rätt att annullera Beställningen.

 1. Kontroll av recept

När vi har tagit emot ett Recept, kommer vi att kontrollera det i samband med den information som du har gett på webbplatsen vid tidpunkten när din Beställning gjordes. Vid fall då informationen inte stämmer överens med din ursprungliga Beställningen kan vi försöka kontakta dig med hjälp av den information som du angav i din registrering på webbplatsen.

 1. Otillgänglighet / lämplighet av Produkter

Om någon av punkterna på ditt recept är tillgängliga eller inte lämpar sig för dispensering genom Apoteks Tjänst kommer vi att försöka kontakta dig med hjälp av informationen i din registrering.

 1. Anmälan om fel

Du bör kontrollera objekt på Recept som vi har delat ut till dig noggrant och omedelbart vid mottagandet. Om du tror att det kan ha varit en doserings fel, bör du omedelbart informera oss via webbplatsen och du bör inte ta eller använda något av objekten.

 1. Varning

Du måste kontrollera alla objekt som har delats ut till dig och bör inte ta några Produkter som någon kan ha manipulerat med eller som kan ha delats ut av misstag. Underlåtenhet att följa denna varning kan allvarligt skada din hälsa.

 1. Betalning och återbetalning

12.1 Vid tillhandahållandet av betalkort suppgifter, bekräftar du att du är behörig att använda kortet och godkänna Apomedical Limited att agerar som vår agent, eller dess betaltjänstleverantören att ta full betalning för varor i din Beställning, porto och förpackning avgifter och andra avgifter som förfaller under dessa villkor. Återbetalningar, i förekommande fall, kommer endast att ske med hjälp av kortet som ursprungligen användes för betalning.

12.2 Lagen från år 2015 gällande Konsumenträttigheter tillåter att göra anspråk på en återbetalning på felaktiga varor inom 30 (trettio) dagar efter mottagandet. I vissa fall kan vi erbjuda att ersätta objektet kostnadsfritt: Om det första ersättnings objekt vi levererar även visar sig vara felaktigt, då kan du begära en återbetalning i fall, vilket inkluderar det pris du betalat för Produkten plus eventuell post kostnader. Om du anser att någon av de produkter du har beställt vara skadad eller defekt, kontakta oss via webbplatsen.

12.3 Återbetalningen kommer att behandlas när vi får dina returnerade objekt, med förbehåll för klausul 12.5. Återbetalningar krediteras på det ursprungliga kortet du betalat med och tar 5-7 arbetsdagar för att pengar ska finnas på ditt konto, beroende på kortleverantör.

12.4 Vi kommer att återbetala samtliga standard porto som har betalas på beställningar, som returneras sin helhet. Tyvärr har vi inte återbetala porto om återlämnande av en del order.

12.5 Tyvärr kan du inte returnera produkter, eller något som har en hygientätning som har brutits. Du har rätt att på ett rimligt sätt inspektera dina objekt som du skulle i en butik, men du kan inte returnera varor som du har använt, om du returnerar dem eftersom de är skadade eller felaktiga.


Del 4 – Leveranstjänster villkor

Detta avsnitt är endast relevant om du väljer att anlita ett oberoende Delivery Co som kommer att samla in Produkterna enligt din begäran Leveranstjänster tillhandahålls av företag och partier som är specialiserade på detta område tjänster. Ditt transportavtal och andra relaterade tjänster är med företaget eller dotterbolag eller affilierade till företaget som accepterar sändning för transport från dig. Du samtycker till att sådana företag får underleverantörer att utföra hela eller delar av transportavtalet eller andra tjänster som omfattas av gällande nationella och internationella lagar och villkoren för företag och underleverantörsavtalen där det är tillämpligt. Då du ger transportören försändelsen accepterar du villkoren för en sådan transportör på uppdrag av dig själv och/eller någon annan som har ett intresse av transporten eller utförande av andra tjänster. Villkoren kan även omfatta och åberopas av någon använt eller underleverantörer för att samla in, transportera, leverera din sändning eller utföra andra tjänster. När du ger transportören försändelsen med muntliga eller skriftliga instruktioner som strider mot villkoren, kommer ingen inblandad part i tillhandahållandet av Leverans Tjänster vara bundna av sådana instruktioner. Genom att använda Leverans tjänster, bekräftar du att du förstår och accepterar att vara bunden av de ytterligare villkor som anges i denna del 4 i Villkoren. Om du inte samtycker till de ytterligare villkor som anges i denna del 4 av dessa villkor, får du inte använda leveransservice.

 1. Definitioner

I dessa villkor där följande termer används, skall de ha följande betydelser:

 • ”Försändelse” avses varje objekt av någon sort som nu är, kan vara, eller är avsedda att vara, samlas in av oss från Apoteket för oss att transportera och leverera till alla mottagare på given adress.
 • ”Skadad Försändelse” innebär en sändning som inte längre är i samma skick som den var när den mottogs av oss, eller som är eller blir en risk för hälsa och säkerhet.
 • ”Uppsamlingsplats” betyder Apotekets adress där en sändning samlas in av oss.
 • ”Leveransplats” betyder adressen där samtliga Försändelser har levererats av oss.
 • ”Undantagna Risker” betyder:
  1. krig, invasion, handling av utländsk fiende, fientlig (vare sig krig förklarats eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, resning eller militär eller usurped effekt, eller byte, säck eller plundring i samband; och / eller
  2.  joniserande strålning eller kontamination från radioaktivitet från någon kärnbränsle eller från något kärnavfall från förbränning av kärnbränsle; och / eller
  3. radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper hos någon explosiv nukleär anläggning eller nukleära delar av densamma; och / eller
  4. tryckvågor som orsakas av flygplan och andra antennapparater färdas med ljudets hastighet eller snabbare; och / eller
  5. avsaknad, brist eller otillräcklighet i samband med packning eller förpackningar som används för en Försändelse. ”Service av Beställningen” avser sammanfattning av beställningen som visas under beställningsprocessen, vilket bekräftas av dig i en e-postbekräftelse som sänds när eyy godkännande av Beställningen har inträffat.
 1. Våra skyldigheter

2.1 Vi kommer att ordna en Leverans tjänst för dig i gengäld för betalning av dig till oss på priset som anges i Service av Beställningen och i enlighet med dessa Villkor.

2.2 Vi har rätt att göra ändringar i Leverans Tjänsten, som är nödvändiga för att följa gällande lag eller säkerhetskrav eller som inte materiellt påverkar karaktären eller kvaliteten på Leverans Tjänsten och vi ska meddela dig om sådana ändringar.

2.3 Vi garanterar att Leverans Tjänsten kommer att tillhandahållas med hjälp av skälig omsorg och skicklighet.

2.4 Om Leverans Tjänsten inte genomförs med rimlig omsorg och skicklighet, kan du begära oss att upprepa eller reparera Leverans Tjänsten eller, om detta inte är möjligt eller inte gjorts inom en rimlig tid, får du en rimlig sänkning av priset från oss.

 1. Insamling och Leveranser

3.1 Vi kommer att göra ett försök att leverera ett Försändelse under normal arbetstid. Om vi inte kan få ett kvitto på Leveransplats, kommer vi att skicka tillbaka Försändningen till våra lokaler och lämna en begäran om mottagaren av Försändningen att kontakta oss för att göra alternativa leveransarrangemang till Leveransplats. Om du inte kontakta oss för att arrangera alternativ leverans inom 3 (tre) dagar, kommer vi skicka tillbaka Försändningen till Apoteket på din bekostnad (t.ex. kostnader som skall debiteras innan leverans sker till dig).

3.2 Om vi anser att Försändningen har blivit skadad och inte kan levereras eftersom det är eller i vår skäliga uppfattning sannolikt att vara farligt eller skadligt, förbehåller vi oss rätten att omedelbart ha förfogande över den skadade Försändningen.

 1. Vårt Ansvar

DIN UPPMÄRKSAMHET BÖR I SYNNERHET KONCENTRERAS PÅ DEN HÄR KLAUSULEN OCH VÅRA BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE ANSVAR

4.1 Ansvar för leverans tjänster beskrivs i och styrs av gällande nationella och internationella transporter konventioner tillsammans villkor hos transportörer.

4.2 Ingenting i dessa villkor skall anses påverka dina rättigheter enligt lagen om konsumenträttigheter 2015

4.3 Ingenting i detta avtal skall begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

 • (a) dödsfall eller personskador som uppkommer till följd av vår försumlighet; eller
 • (b) bedrägeri eller oriktig framställning.

4.4 Som ett ansvarsfullt företag, kommer vi att utföra leveransservice på ett professionellt sätt med en lämplig nivå av skicklighet och omsorg. Dock, kan en skada på en Försändning förekomma fortfarande som en konsekvens av vår hantering av den och under sådana omständigheter, skall vårt ansvar vara begränsat i enlighet med dessa Villkor. Resonemanget bakom denna begränsning av vårt ansvar är som följer:

 • (a) Värdet av en sändning och mängden potentiell förlust för dig som kan uppstå om ett parti skadas eller förloras är inte något som vi lätt kan konstatera, men är något som du har bättre kännedom om. I många fall kan det inte vara känt för oss alls och kan bara vara känt för dig;
 • (b) Den potentiella mängden förlust som kan orsakas eller påstås ha orsakats, kommer sannolikt att vara i proportion till det belopp som vi rimligen kan förväntas att debitera dig för att tillhandahålla Leverans Tjänster;
 • (c) Det är inte möjligt för oss att skaffa skydd som skulle ge obegränsad kompensation för vårt fulla eventuella ansvar för alla våra kunder och även om så vore fallet skulle sådant skydd vara mycket billigare om det togs ut av dig (snarare än oss och passerar kostnaden till dig) och på den grunden är det mer rimligt för dig att ta ut ett sådant skydd från en oberoende tredje part;
 • (d) Vi vill hålla kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten (s) till dig så låga som möjligt,
 • (e) Mot bakgrund av ovanstående vill vi begränsa vårt ansvar för eventuella skador eller förluster som orsakats av dig till en nivå som vi anser är rimligt att våra låga avgifter för att tillhandahålla Leveranstjänster;
 • (f) I dessa Villkor, ”skada som du har råkat ut för” all skada som du utsatts för (inklusive förlust av eller skada på en Försändning och alla andra förluster, om inte känt till dig eller oss eller något av våra övervägande i samband med accepterande av din Beställning), men det uppstår, men bara så länge som det orsakas av vår försumlighet, brott mot tull eller annan oriktig handling eller underlåtenhet (som omfattar alla medvetet fel eller försummelse) och eventuella brott mot dessa Villkor, eller eventuella villkor som följer av lag (i förekommande fall);
 • (g) Vi undersöker alla anspråk som tas emot av oss på ett rättvist och snabbt sätt, men sådana undersökningar är mer exakta och är lättare att utföra strax efter skadan påstås ha uppstått och på den grunden, de tidsramar som fastställs i dessa Villkoren är nödvändigt att säkerställa att sådana undersökningar kan utföras rättvist. Omfattningen av vårt ansvar

4.5 Vi ska bara hållas ansvarig för skada eller förlust som orsakats till dig om den orsakas av vår försumlighet, brott mot tull eller annan oriktig handling eller underlåtenhet, och endast med de begränsningar som anges i denna klausul

4.6 Vi ska inte hållas ansvarig för dig under några omständigheter för någon direkt eller indirekt förlust (inklusive, men inte begränsat till utebliven vinst eller förlust av god vilja) eller för andra särskilda eller indirekta förluster, kostnader, skador eller anspråk som inte gör det uppstår naturligt som ett resultat av vår vårdslöshet, plikt eller annan oriktig handling eller underlåtenhet.

4.7 Vi ska inte hållas ansvariga mot dig för eventuella skador som orsakats av vår försumlighet, plikt eller annan oriktig handling eller underlåtenhet, som du har, eller om du har ordnat, reparerat, om det inte godkänts av oss, att reparationsarbetet skall utföras, och att en reparatör som godkänts av oss tar sig an ett sådant arbete; Begränsning på mängden av vårt ansvar

4.8 Om vi är ansvariga gentemot dig av någon anledning, ska vi bara vara skyldig att återbetala kostnaden betalad för Leverans tjänster om du inte har köpt ersättning som täcker för din Försändning från oss. Där du köper ersättning som täcker för din Försändning från oss, är vårt ansvar gentemot dig begränsat till värdet av ersättningen eller det verkliga värdet av Försändningen vid tidpunkten för förlusten (beroende på vilket som är lägst). Där du inte köper ersättning som täcker, bekräftar du att du accepterar riskerna med att inte göra det.

4.9 Om en fordran uppstår som en följd av skador på hela eller delar av en Försändningen och om vi reglerar skadan till ett belopp lika med eller större än värdet av Försändningen, då skall vi ha rätt att kräva ägande av Försändningen och hantera det på ett passande sätt. För att undvika tvivel ansvarar vi för kostnaden för åter förvärv av Försändningen. Särskilda Bestämmelser

4.10(a) Vi får inte under några omständigheter vara ansvariga för dig för eventuella skador som uppstår direkt eller indirekt som en följd av någon av de undantagna risker. (b) Om vi under något tillfälle har hindras eller fördröjs från att starta, utföra eller komplettera någon av Leveranstjänsterna på grund av en strejk, lockout, arbetskonflikt, väderförhållanden, trafikstockningar, maskinhaveri eller avstängning av offentliga eller privata vägar eller motorvägar eller någon annan orsak utanför vår kontroll, skall du inte ha något skadestånds krav mot oss för eventuella förluster som du kan drabbas av som ett resultat, förutsatt att förseningen beror på den mekaniska defekten på en av våra fordon, skal vi göra vårt bästa för att tillhandahålla ett ersättningsfordon med minsta möjliga dröjsmål. Din Standard

4.11 Om våra resultat av någon av våra skyldigheter enligt dessa villkor förhindras eller fördröjs av någon handling eller underlåtenhet av dig eller underlåtenhet att du kan utföra någon relevant skyldighet ( ”Din Standard”):

 • (a) vi ska (utan att begränsa våra och andra rättigheter eller åtgärder) ha rätt att avbryta Leveranstjänster tills du åtgärdat din standard och vi har rätt att förlita os på Din standard, om Din standard förhindrar eller försenar vårt utförande av någon av våra skyldigheter
 • (b) vi kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader eller förluster som du kan drabbas att som direkt eller indirekt från vårt misslyckande eller försening att utföra någon av våra skyldigheter, och
 • (c) du ska ersätta oss på en skriftlig begäran för eventuella kostnader eller förluster som uppstått eller uppstår av oss direkt eller indirekt från Din Standard.
 1. Internationell transport

5.1 Om vi ombeds att samla in eller leverera en Försändning till ett land utanför Storbritannien, ska våra ansvarsvillkor (med förbehåll för klausul 4.3) regleras av lämpliga bestämmelser i Konventionen om avtalet om Internationell Godstransport på Vägen som anges i schemat för Godstransporter från väglagen 1965 (med ändringar) (”CMR Regulations”), särskilt, artiklarna 17 och framåt och dessa bestämmelser ska anses vara införlivade i dessa Villkor och kommer att tillämpas i stället för eventuella inkonsekventa villkor inom dessa Villkor. Vi kan erbjuda en kopia av dessa bestämmelser om så önskas, men även om dessa inte ombeds, anses du ha läst, förstått och kommit överens om att dem och deras införlivande i dessa Villkor.

5.2 Om transport av varje Försändning sker genom flygresor och innebär ett stopp i ett annat land än avgångslandet då skall Montrealkonventionen vara tillämplig för den transporten som sker med flyg och i synnerhet vår maximum ansvar för förlust eller skada på någon sådan Inlämning under flygresor ska begränsas till det belopp som anges i Montrealkonventionen (det vill säga £ 1870 per ton bruttovikt (det vill säga inklusive all förpackning) av Försändningen).

5.3 Vi ansvarar inte för någon lokal tullavgifter, importskatter eller avgifter eller någon liknande avgift (er) som uppkommit genom vår transportör och/eller leverans av varje Försändning och du måste försäkra dig om huruvida någon av dessa avgifter kommer att bli på grund av, och i så fall i vilka mängder, innan du slutför en Beställning hos oss. Om några sådana avgifter förfaller till följd av vår transportör och /eller leverans av en Försändning enligt din begäran och belastar oss av en behörig myndighet godkänner du att ersätta oss till fullo med avseende på densamma inom 7 (sju) dagar efter vår efterfrågan.

 1. Betalning och återbetalning

6.1 Vi ska inte hållas ansvarig för dig under några omständigheter för eventuell förlust eller skada om du inte meddelar oss antingen via webbplatsen inom: (a) 14 (fjorton) dagar efter leverans av sändningen i fallet med skada på hela eller en del av en försändelse eller förlust av en del av en försändelse; och (b) i alla andra fall (inklusive, men inte begränsat till, förlust av hela sändningen) inom 28 (tjugoåtta) dagar från det att sändningen samlas in av oss.

6.2 Återbetalning kan ges efter eget gottfinn och i enlighet med tjänstedefinitioner som finns tillgängliga för dig vid utbetalningen.

6.3 Om en återbetalning ska vara lämplig skall den göras med den betalningsmetod som ursprungligen användes för att boka transaktionen eller till ett konto med förskottsbetalning med oss.

6.4 Återbetalning kan endast behandlas för de kontrakterade partiet som bokat ordern.

6.5 Återbetalning kommer inte att erbjudas för följdskador.

6.6 Återbetalning måste begäras inom 28 (tjugoåtta) dagar från den dag då beställningen gjordes.

 1. Ditt Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra oss mot eventuella förluster eller skulder som vi kan drabbas av genom förlust av eller oförmåga att leverera en sändning som orsakas av bristfällig eller tvetydig märkning av sådan sändningen till följd av information som du har lämnat till webbplatsen.

      8. Betalning

8.1 Du skall betala alla avgifter som är tillämpliga med avseende på Leverans Tjänst som tillhandahålls av oss i enlighet med betalningsvillkor som anges i Service Beställningen

8.2 Om tillhandahållandet av någon Leveranstjänst skulle innebära att vi måste leverera en Försändning på en bank eller annan allmän helgdag, skall vi ha rätt att göra en rimlig extra kostnad för eventuella merkostnader av oss som följd.

8.3 Alla avgifter anges, antingen genom faktura eller i serviceorder, skall vara exklusive eventuell mervärdesskatt som skall läggas till den totala summan betalas som skall återbetalas av dig.

 1. Dina skyldigheter

9.1 Du accepterar att:

 • (a) säkerställa att den information du lämnar i Beställningsschemat är fullständig och korrekt;
 • (b) samarbetar med oss i alla frågor som rör vår bestämmelse i Leverans Tjänst;
 • (c) ger oss tillgång till era lokaler, kontorslokaler och andra anläggningar som rimligen kan krävas av oss om någon av dessa är att vara utlämningsstället och ansvara för att se till att lokalerna är fria från farliga material och inte utgör en hälso och säkerhetsrisk för oss; och
 • (d) tillhandahålla oss med sådan information och material som vi rimligen kan kräva för att bistå med Leveranstjänsten och säkerställa att sådan information är korrekt i alla väsentliga avseenden.

9.2 Du förstår att alla Försändningar ska accepteras på Leverans platsen och att mottagaren ska ge våra förare ett lämplig kvitto och du är överens om att detta kvitto ska vara avgörande bevis för leverans av Försändningen av oss. Denna klausul 9.2 ska inte tillämpas om mottagandet erhålls som ett resultat av bedrägeri, maskopi eller oärlighet hos våra förare.

Senaste uppdateringen: 06.08.2019

 • visa/
 • mastercard/
 • maestro/
 • trustly/
 • bank
 • ups/
 • dhl/
 • trustly/
 • bank
 • ups/
 • dhl/