Allmänna villkor för Apomeds NL B.V., James Cookstraat 49, 7825 AX Emmen, Nederländerna (”Apomeds”)

I. Tillämpningsområde

För samtliga affärer som utförs med Apomeds gäller följande villkor exklusivt som leverans- och betalningsvillkor; muntliga tilläggsavtal måste bekräftas skriftligen av Apomeds.

För alla erbjudanden från och beställningar hos Apomeds, från eller till Sverige, gäller följande villkor som leverans- och betalningsvillkor utöver de villkor som anges i orderbekräftelsen.

II. Avtalets ingående

 1. Om receptbelagda läkemedel beställs via Apomeds tjänster, måste Apomeds få ett e-recept eller ett pappersrecept innan en beställning accepteras. Apomeds kommer att kontrollera recepten. Vid godkännande av ett recept och en beställning får kunden en elektronisk bekräftelse.
 2. Marknadsföring av receptfria läkemedel eller andra produkter i webbutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande. Genom att klicka på ”Köp“-knappen och bekräfta det relevanta betalningsalternativet lägger kunden en bindande beställning för varorna i varukorgen. Vid godkännande av en beställning får kunden en elektronisk bekräftelse.
 3. Kunden kan lägga en order via post, telefon, e-post eller i Apomeds webbshop. Efter beställningar får kunden en bekräftelse på beställningen.
 4. Kunden kan endast beställa de läkemedel som nämns på receptet eller de produkter som presenteras av Apomeds i webbshoppen. Om receptet nämner en aktiv substans kommer Apomeds att välja ett tillgängligt generiskt läkemedel. Vänligen notera att du inte kan beställa mediciner i en mängd som överskrider en årsförbrukning. Apomeds har rätt att begränsa den mängd du kan beställa för att tillförsäkra detta. Då produkterna tillhandhålls från Apomeds apotek i Nederländerna kan du komma att behöva betala tullavgift för din beställning.
 5. Om leverans av läkemedel eller andra produkter inte är möjligt på grund av Force Majeure eller produktionsstopp samt om Apomeds inte, på rimliga villkor efter att avtalet ingåtts, kan tillhandahålla varorna ska Apomeds inte stå ansvarigt för utebliven leverans. Kunden kommer att underrättas av Apomeds utan dröjsmål vid sådant hinder för leverans. Vederlag som betalats av kunden återbetalas i sådana fall omgående.

III. Ytterligare leveransvillkor

 1. Läkemedel och andra produkter kommer att levereras av utvalt transportföretag till den av kunden angivna leveransadressen i Sverige. Normal leverans sker inom 1-2 arbetsdagar. Kunder som önskar snabbare leverans måste välja detta alternativ vid beställningen.
 2. Kunden kommer att meddelas om det föreligger eventuella leveransbegränsningar senast vid slutet av beställningsprocessen.
 3. Standardleveranser för receptbelagda läkemedel är kostnadsfria. För snabbare leveranser kommer fraktkostnaderna att redovisas under beställningsprocessen.
 4. Fullbordad leverans kommer att bekräftas av det utvalda transportföretaget.

IV. Betalningsvillkor

 1. Priserna gäller vid tidpunkten för kundens beställning. Alla priser inkluderar svensk mervärdesskatt.
 2. Kunden kan använda sig av en av följande betalningsmetoder:
  • Kreditkort;
  • Faktura;
  • Kontokort;
  • Klarna;
  • och andra betalningsmetoder där det är tillämpligt.

Apomeds förbehåller sig rätten att neka en särskild betalningsmetod vid beställning om det föreligger skäl till detta.

3. Köpeskillingen betalas vid avtalets ingående. Om kunden beställer receptbelagda läkemedel reserveras det aktuella beloppet till dess att receptet har kontrollerats och beställningen kan godkännas.

V. Äganderätt

De levererade produkterna förblir Apomeds egendom tills full betalning av köpeskillingen har erlagts.

VI. Ansvarsbegränsning

Baserat på nuvarande teknisk standard kan inte en fullständigt felfri och/eller permanent tillgänglighet för kommunikation via internet garanteras. Apomeds är därför inte ansvariga för konstant, oavbruten tillgängligheten för onlineplattformen eller för tekniska eller elektroniska fel som Apomeds inte har inflytande över. Detta gäller även vid förseningar i orderhanteringen.

VII. Ansvar för defekter

Det lagstadgade ansvaret för defekter gäller. Eventuella hänvisningar till garantier som visas i produktbeskrivningen påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter för defekter gentemot Apomeds.

VIII. Tillämplig lag och tillämplighet vid ogiltighet

Affärsrelationer mellan Apomeds och kunden omfattas av nederländsk lagstiftning med de undantag som föreskrivs i FN:s konvention gällande internationella köp av varor. Lagvalet ska inte beröva konsumenten dess lagstadgade rättigheter. Lagvalet ska inte heller påverka tillämpningen av bindande internationella lagvalsregler i den domstol i vilken ärendet behandlas.

Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor vara delvis eller fullständigt lagstridig, äger övriga bestämmelser i de allmänna villkoren fortsatt tillämplighet. Relevanta lagregler ska gälla istället för den aktuella bestämmelsen i sådant fall.

IX. Installation av ODR-plattformen

Den europeiska plattformen för tvistlösning online (ODR-plattformen), tillgänglig på ec.europa.eu/consumers/odr/, har varit tillgänglig sedan den 15 februari 2016.

X. Tvistlösning

Vi deltar i tvistlösning inför den svenska konsumentnämnden (Allmänna reklamationsnämnden – ARN) och kommer att följa deras rekommendationer.

ARN

Box 174,

101 23 Stockholm, Sverige

(https://www.arn.se/)

XI. Dataskydd

Fullständig information om behandling av personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

***

Policy för ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange skäl till varför du gör det. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du, eller någon som agerar på uppdrag av dig som inte är leverantören, får varan i din besittning. I det fall varor levereras regelbundet under en specificerad period räknas ångerfristen från det att du, eller någon som agerar på uppdrag av dig som inte är leverantören, fått varorna från den första leveransen i din besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du till meddela oss på

Apomeds NL B.V.

James Cookstraat 49

7825 AX Emmen

Nederländerna

Telefon: +43 681 84665606

E-post: kontakt@apomeds.com

genom att lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta (t. ex. brev eller e-post) om ditt beslut att utöva din ångerrätt. För detta ändamål kan du använda standardformuläret för utövande av ångerrätten, men det är inte ett krav.

Att meddela oss inom din rätt att ångra köpet innan ångerfristen går ut anses tillräckligt för att vara inom ångerfristen.

Följd av att ångra köp

När du ångrar ett köp måste vi omgående återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive fraktkostnaden (ytterligare tillkomna kostnader på grund av ditt val av en annan fraktmetod än den billigaste standardfrakten som vi tillhandahåller är undantagna) senast inom 14 dagar från den dagen vi mottar ditt meddelande om ånger av köpet. Detta förutsatt att vi mottagit varorna eller du har tillhandahållit bevis på att det har skett (se nästa stycke). Vid verkställandet av återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för ursprungsöverföringen, utöver de fall ett annat upplägg är uttryckligen överenskommet med dig. Ingen avgift kommer att utgå för en sådan återbetalning.

Vi har rätt att hålla inne återbetalningen till det tidigaste datumet av datumet som varorna har mottagits av oss eller datumet som du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Du ska omgående skicka tillbaka varorna till oss, dock senast inom 14 dagar från det att du har skickat meddelande till oss om ånger av köpet. Fristen ska anses vara beaktad om du skickar varorna innan utgången av perioden om 14 dagar. Vi kommer att stå för returkostnaden förutsatt att denna är skälig.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte levererade varor som

 • avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,
 • avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
 • avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten.

** Slut på policy för ångerrätt **

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor gällande din beställning eller i övrigt via:

Apomeds NL B.V.

James Cookstraat 49

7825 AX Emmen

Nederländerna

Telefon: +43 681 84665606

E-post: kontakt@apomeds.com

Förfrågningar via telefon besvaras på engelska. Om du vill att vi besvarar din förfrågan på svenska ber vi dig kontakta oss via e-post.

Leverantörsinformation

Apomeds NL B.V.

James Cookstraat 49

7825 AX Emmen

Nederländerna

Ansvarig farmaceut: K.C.J. Warringa-Hollander

Farmaceut registrerad i den nederlänska apoteksregistret: BIG-nummer: 59914761117

Handelsregister: K.v.K Emmen

Registernummer: 81085508

Tillsynsmyndighet:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Ministeriet för hälsa, välfärd och idrott)

Stadsplateau 1

3521 AZ Utrecht

Nederländerna

https://english.igj.nl/

Tysk address för recept:

Apomeds

c/o myGermany GmbH

Nordstrasse 5

99427 Weimar

 

Villkor senast uppdaterade: 07 Oktober 2022

+49-800-2040640 internationellt tel. E-post