Emla kräm

Aspen

Emla kräm för behandling av för tidig utlösning

 • Emla Creme 1 tub 30g från Aspen
 • Neutralt förpackade tabletter
 • Emla Creme baksidan av paketet
 • Emla Creme 1 tub 30g
 • Emla bedövningskräm 1 tub 30g

Emla kräm Pris från 58,00 €

Price Modification GRATIS leverans ingår

Emla salva är en bedövande salva som också används för att behandla för tidig utlösning. Den innehåller de aktiva ingredienserna lidokain och prilokain, som har testats kliniskt och undersökts i stor utsträckning. I Sverige kan du enkelt beställa Emla kräm via ett onlineapotek, med diskret leverans till din dörr. I priset för Emlas salva ingår standardleverans.

Förpackningsstorlek & dosering Emla kräm

Emla kräm 25 mg/g + 25 mg/g

 • 30g. 58,00 €
Beställ nu och få din leverans innan 23 Maj 2024

Bipacksedel Emla kräm 25 mg/g + 25 mg/gAspen för nedladdning.

Emla kräm Information

Varumärke Emla kräm
Tillverkare Aspen
Aktiv ingrediens Lidocaine, Prilocaine
Doseringsform Kräm
Dispens Receptbelagda läkemedel
Läkemedelsklass Lokalbedövning

Vad är Emla salva eller ointment?

Emla bedövningssalva eller kräm används för att ge lokalbedövning vid för tidig utlösning och andra situationer som kräver lokalbedövning. Det tillhör klassen lokalbedövningsmedel. I Sverige är Emla kräm receptfritt från apoteket och ska endast användas under medicinsk övervakning. De aktiva ingredienserna lidokain och prilokain i Emla salva blockerar tillfälligt hudens känslighet, vilket kan fördröja utlösning. Detta möjliggör längre samlag genom en mer kontrollerad utlösning.

Hur du applicerar Emla vid för tidig utlösning

Emla salva ska användas enligt läkaranvisningar.

Som regel appliceras bedövningssalvan på penis innan samlag.

Det är viktigt att notera att applicering bör göras 15 minuter innan samlag och överflödig produkt måste avlägsnas innan samlag.

Annars kan din partner uppleva obehag som stickningar eller smärta. Därför rekommenderas ytterligare användning av kondom.

Eventuella biverkningar av Emla salva

Liksom alla läkemedel kan Emla bedövningssalva orsaka biverkningar, även om inte alla får dem. Det är viktigt att du rapporterar eventuella biverkningar till din läkare. Möjliga biverkningar av Emla salva inkluderar:

 1. Hudreaktioner på appliceringsstället: De vanligaste biverkningarna är rodnad, irritation, svullnad eller sveda på det ställe där Emla salva applicerades. Dessa reaktioner är vanligtvis lindriga och tillfälliga.
 2. Klåda: Vissa användare rapporterar klåda runt applikationsplatsen. Detta kan vara obekvämt men bör avta efter användning.
 3. Allergiska reaktioner: I sällsynta fall kan allergiska reaktioner uppstå som inkluderar hudutslag, rodnad eller utslag på andra delar av kroppen. Om du märker några tecken på en allergisk reaktion bör du omedelbart söka läkarvård.
 4. Allvarliga biverkningar: Även om allvarliga biverkningar är sällsynta kan de förekomma. Dessa inkluderar tecken på överkänslighetsreaktioner som andningssvårigheter, yrsel, svullnad i ansikte eller hals och ihållande klåda. Detta kräver omedelbar läkarvård.

Detta är inte en fullständig lista över alla möjliga biverkningar. Tala med din läkare om du har några frågor eller funderingar om användning och/eller biverkningar av Emla salva.

Hur ska Emla salva förvaras?

Förvara Emla kräm utom räckhåll för barn.

Förvara bedövningssalva i rumstemperatur (15–30°C) i originalförpackningen.

Använd inte läkemedlet om utgångsdatumet som anges på förpackningen har gått ut.

Finns Emla kräm receptfritt i Sverige?

Emla kräm är receptbelagd.

Det betyder att du inte kan köpa Emla kräm utan recept.

Din läkare kommer att utvärdera användning av Emla salva i enlighet med dina medicinska behov och vid behov skriva ut ett recept till dig.

Det är inte lagligt att köpa Emla salva utan recept.

Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
Senast granskad:

Frågor och svar om Emla kräm

Besvaras av våra experter, som består av farmaceuter och farmaceutiska tekniska assistenter.

 • Vilka ingredienser innehåller EMLA salva?+

  Fråga från kund C.

   EMLA bedövningssalva består av två aktiva ingredienser, lidokain och prilokain. Båda de aktiva ingredienserna tillhör gruppen lokalbedövningsmedel och skapar en stark bedövningssalva.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vad används EMLA kräm för?+

  Fråga från kund M.

  EMLA är en lokal bedövningskräm som kan appliceras för att bedöva huden i olika situationer.

  Det används innan medicinska ingrepp med nålar, tatueringar och laserapplikationer som kosmetiska ingrepp.

  Nyligen har användningen av EMLA salva också visat sig vara effektiv vid behandling av för tidig utlösning. Användning av EMLA kräm för att behandla för tidig utlösning är endast avsedd för män.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Hur du använder EMLA salva?+

  Fråga från kund D.

  Det är viktigt att noggrant följa alla förskrivares instruktioner.

  För att använda EMLA krämen på rätt sätt bör följande enkla steg följas:

  • Tvätta först appliceringsområdet och torka noggrant.
  • Applicera en liten mängd EMLA salva på ollonet cirka 15 till 20 minuter innan samlag, men utan att massera.
  • Efter att ha låtit verka i 10–15 minuter, tvätta av krämen helt innan samlag.
  • Det är viktigt att notera att krämen inte bör lämnas på huden i mer än 20 minuter, annars kan överdriven avdomning uppstå och leda till förlust av erektion.
  • Undvik att överföra Emla salva till din partners underliv.
  • Observera att den oljehaltiga krämen kan minska kondomernas effektivitet.
  • - Läkemedlet är endast lämpligt för användning på oskadad hud och ska inte appliceras på trasig hud, sår eller utslag.
  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Finns det andra behandlingar för tidig utlösning än lokalbedövningsmedel?+

  Fråga från kund O.

  Ett alternativ till EMLA bedövningssalva är Priligy, en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Detta fungerar genom att öka serotoninnivåerna i kroppen, vilket resulterar i en fördröjd reaktion i de områden i hjärnan som utlöser utlösning.

  För tidig utlösning kan ofta orsakas av stress eller andra psykologiska faktorer. Psykologisk rådgivning kan därför vara till hjälp i vissa fall.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag köpa EMLA salva i Sverige utan recept?+

  Fråga från kund I.

  Nej, för att köpa denna salva på den svenska marknaden behöver du ett recept. På grund av eventuella biverkningar och risken för överdosering är läkemedlet klassificerat som receptbelagt, därför är det inte möjligt att köpa det i Sverige utan recept.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Hur köper man EMLA salva med recept?+

  Fråga från kund W.

  Med ett recept kan du köpa denna bedövningssalva från vilket apotek som helst - offline eller på nätet, till exempel från Apomeds, som erbjuder EMLA-kräm. Priset på EMLA-kräm i Sverige ska vara nästan detsamma online och offline, eftersom priserna på läkemedel är reglerade.

  Hos Apomeds är det möjligt att lösa in ditt personliga recept enkelt via e-post. Alternativt kan du be om ett elektroniskt recept via en vår partner läkarnättjänst.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Hur länge varar effekten av EMLA salva? +

  Fråga från kund H.

  För att kunna överväga dess effekter på rätt sätt är det viktigt att veta att Emla kräm verkningstid vanligtvis är cirka 2 timmar.

  Eftersom det tar cirka 15 minuter att verka bör EMLA bedövningssalva appliceras i god tid innan samlag.

  Det är viktigt att tvätta bort krämen noggrant innan samlag för att undvika att överföra den till din partner.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vilka biverkningar kan man förvänta sig när man använder EMLA salva för behandling av för tidig utlösning?+

  Fråga från kund K.

  Eftersom Emla är en lokal-bedövningssalva är biverkningarna begränsade till yttre reaktioner.

  Dessa inkluderar rodnad eller svullnad på appliceringsstället, missfärgning eller bleknad, känsla av värme eller kyla, sveda, klåda eller utslag.

  Undvik att repa den behandlade huden. Observera att detta område är bedövat, vilket kan resultera i obemärkta hudskador.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vad ska man göra om EMLA salva sväljs av misstag?+

  Fråga från kund U.

  EMLA salva är inte avsedd för förtäring. Om krämen sväljs av misstag rekommenderas att du omedelbart går till akuten eller konsulterar en läkare.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Är EMLA salva effektiv för att fördröja utlösning?+

  Fråga från kund R.

  Forskning tyder på att en bedövningssalva som EMLA-kräm kan förlänga ejakulationslatenstiden, vilket resulterar i förbättrad ejakulationskontroll och sexuell tillfredsställelse. Patienter med för tidig utlösning verkar tolerera Elma kräm lokalbedövning väl utan systemiska biverkningar. Som ett resultat verkar EMLA kräm vara ett verkligt alternativ till andra terapeutiska metoder för, för tidig utlösning.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vilka läkemedel ska inte användas tillsammans med EMLA kräm?+

  Fråga från kund S.

  Det rekommenderas i allmänhet att konsultera en läkare innan du påbörjar en ny behandling för att utesluta potentiella interaktioner med andra mediciner.

  När det används på rätt sätt för att behandla för tidig utlösning förväntas inga läkemedelsinteraktioner.

  EMLA ska inte användas i stora mängder eller på skadad hud. EMLA krämen ska inte vara kvar på huden under en längre tid. 

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post