Priligy

Menarini

Behandla för tidig utlösning med Priligy

 • Priligy 30mg 3 tabletter
 • Neutralt förpackade tabletter

Priligy Pris från 19,83 € Per piller

Price Modification GRATIS leverans ingår

Priligy är ett beprövat läkemedel som används för att behandla för tidig utlösning. Den aktiva ingrediensen i Priligy är dapoxetin, som har testats kliniskt och undersökts i stor utsträckning. I Sverige är det möjligt att enkelt beställa Priligy från ett online apotek med ett recept och få det med diskret leverans till din dörr. Standardfrakt ingår i Priligy priset.

Förpackningsstorlek & dosering Priligy

Priligy 30 mg

från 19,83 € Per piller
 • 12 TABLETTER
 • 9 TABLETTER
 • 6 TABLETTER
 • 3 TABLETTER

Priligy 60 mg

från 22,31 € Per piller
 • 12 TABLETTER
 • 6 TABLETTER
Beställ nu och få din leverans innan 24 Maj 2024

Bipacksedel Priligy 30 mg/60mg Menarini för nedladdning.

Priligy Information

Varumärke Priligy
Tillverkare Menarini
Aktiv ingrediens Dapoxetine
Doseringsform TABLETTER
Dispens Receptbelagda läkemedel
Läkemedelsklass Selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Vad är Priligy?

Priligy är ett effektivt läkemedel för behandling av för tidig utlösning och tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

I Sverige är dapoxetin (Priligy) ett receptbelagt läkemedel för män och inte receptfritt.

Hur fungerar Priligy?

Manlig ejakulation styrs av nervimpulser som överförs av en signalsubstans som kallas serotonin. Hos män utan för tidig utlösning interagerar serotoninet i den synaptiska klyftan mellan receptorerna och påverkar cellerna. 

Vid för tidig utlösning hos män kommer serotoninet in i återupptagsreceptorerna och utlöser därmed utlösning. 

Intag av Priligy hämmar återupptaget av signalsubstansen, ökar serotoninnivån i den synaptiska spalten och förlänger därmed varaktigheten av sexuell aktivitet hos män fram till utlösning.

När Priligy väl har trätt i kraft hjälper det till att förlänga kontrollen över utlösning, vilket gör det möjligt för män att bättre kontrollera tidpunkten för utlösning. Detta kan bidra till att förlänga samlagets varaktighet och öka den sexuella tillfredsställelsen för både mannen och hans partner.

Verkningsstart

Varaktigheten av Priligy kan variera beroende på individuella reaktioner, men i allmänhet träder det i kraft cirka 1 till 3 timmar efter att det tagits. Detta innebär att Priligy inte kan tas omedelbart innan samlag, utan vanligtvis kräver en viss ledtid. 

Effektens varaktighet

Det är viktigt att notera att Priligy inte är en permanent lösning på för tidig utlösning. Läkemedlets verkningstid är vanligtvis cirka 1 till 2 timmar. dvs den förlängda kontrollen över utlösning är endast under denna period.

Patienter ska ta Priligy enligt läkarens anvisningar och ska inte överskrida den rekommenderade dosen. 

Det är också viktigt att notera att Priligy inte ska användas för att öka eller förlänga normal sexuell funktion, utan endast för att behandla för tidig utlösning.

I vilka doser finns Priligy?

Priligy i Sverige finns i doserna 30mg och 60mg. Rätt mängd och dosering ska alltid bestämmas av en läkare.

Vanligtvis påbörjas en lägre dos av Priligy 30mg och kan justeras vid behov, men endast en dos ska tas under en 24-timmarsperiod.

Hur tar man Priligy (dapoxetin)?

Priligy bör tas cirka 1 till 3 timmar innan planerat samlag.

Det kan tas med eller utan mat. Det rekommenderas att ta Priligy med tillräckligt med vatten.

Konsumtion av alkohol tillsammans med Priligy bör undvikas eftersom det kan öka risken för Priligy-biverkningar. 

Priligy tabletter ska sväljas hela med vatten.

Vad ska man vara uppmärksam på när man tar Priligy?

Innan du bestämmer dig för att köpa Priligy är det mycket tillrådligt att rådgöra med en läkare, särskilt om du har några hälsoproblem eller redan tar mediciner.

Här är några viktiga aspekter att tänka på när du tar Priligy:

 1. Kardiovaskulär sjukdom: Priligy bör inte tas om du har svår hjärt-kärlsjukdom. Detta inkluderar till exempel hjärtsjukdomar, okontrollerat högt blodtryck eller nyligen genomgången hjärtinfarkt. Din läkare kommer att utvärdera din hjärthälsa innan du förskriver Priligy.
 2. Leverproblem: Personer med allvarliga leverproblem bör inte heller ta Priligy. Levern spelar en avgörande roll för metabolisering av läkemedel, och leversjukdom kan påverka tolerabiliteten av Priligy. Din läkare kommer att kontrollera din leverfunktion för att säkerställa att Priligy är säkert för dig.
 3. Läkemedelsinteraktioner: Berätta för din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda, receptfria och växtbaserade läkemedel. Vissa mediciner kan interagera med Priligy och orsaka oönskade biverkningar. Din läkare kommer att överväga möjliga interaktioner och granska säkerheten för din läkemedelslista.

Noggrann uppmärksamhet av dessa kommer att garantera inte bara din säkerhet när du tar Priligy utan också den maximala effektiviteten av läkemedlet vid behandling av för tidig utlösning.

Vilka mediciner kan interagera med Priligy?

Medvetenhet om möjliga läkemedelsinteraktioner är avgörande för att säkerställa säkerheten och effektiviteten av din Priligy-behandling.

Här är viktig information om läkemedel som kan interagera med Priligy:

 • Serotoninåterupptagshämmare (SSRI): Priligy tillhör själva klassen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Att ta Priligy samtidigt med andra SSRI-preparat eller relaterade mediciner kan orsaka en överdriven ökning av serotoninnivåerna i hjärnan, känt som serotonergt syndrom.
 • Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare): Att ta Priligy med MAO-hämmare kan också leda till farliga interaktioner. Det är oerhört viktigt att du inte tar MAO-hämmare när du använder Priligy.
 • Blodtryckssänkande läkemedel: Vissa blodtryckssänkande läkemedel, särskilt alfablockerare och nitrater, kan interagera med Priligy och orsaka ett plötsligt blodtrycksfall.  
 • Andra mediciner: Det finns andra mediciner som också kan interagera med Priligy, inklusive vissa antivirala läkemedel, svampdödande läkemedel och mediciner som används för att behandla HIV eller AIDS.

Vilka biverkningar kan uppstå med Priligy?

Som med alla mediciner kan Priligy orsaka biverkningar. Nedan följer en översikt över möjliga biverkningar av Priligy, även om inte alla kommer att uppleva dem:

Frekvens

Biverkningar

Vanliga biverkningar:

(kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare)

Huvudvärk

Yrsel

Illamående

Diarré

Magont

Muntorrhet

Mindre vanliga biverkningar:

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Sömnlöshet (svårigheter att somna eller sova)

Trötthet

Nervositet

Erektionsproblem

Förändrad libido (sexuell lust)

Svettning

Utslag eller klåda

Muskelsmärta eller muskelspänningar

Ovanliga biverkningar:

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Yrsel

Suddig syn

Svimning

Konvulsioner eller skakningar

Hjärtklappning eller snabba hjärtslag

Förhöjt blodtryck

Kräkningar

Magproblem

Stickningar eller avdomningar

Mycket ovanliga biverkningar:

(kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 personer)


Allvarliga allergiska reaktioner

Rubbningar i blodkoagulationen

Agitation eller ångest

Humörsvängningar

Förvirring

Observera att detta inte är en fullständig lista över alla möjliga biverkningar av Priligy. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur ska Priligy förvaras?

Förvara Priligy utom räckhåll för barn och förvara det i rumstemperatur (15–25°C).

Använd före utgångsdatum på förpackningen.

Är Priligy receptfritt i Sverige?

För att köpa Priligy i Sverige behöver man ett recept. Det är inte lagligt att sälja eller köpa Priligy utan recept.

Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
Senast granskad:

Frågor och svar om Priligy

Besvaras av våra experter, som består av farmaceuter och farmaceutiska tekniska assistenter.

 • Vad är Priligy och hur fungerar det?+

  Fråga från kund D.

  Priligy innehåller den aktiva ingrediensen dapoxetin, som är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det fungerar genom att öka nivån av serotonin i kroppen, vilket leder till en fördröjd reaktion i de områden i hjärnan som utlöser utlösning. 

  Priligy är utformad för män som har en utlösning inom två minuter efter penetration och är i åldern 18–64 år. 

  Priligy är inte lämplig för alla män. I synnerhet inte för män som har hjärtsjukdom, blodkoagulationsstörningar, lågt blodtryck, levercirros, epilepsi, (historia av) mani eller depression. Priligy får inte heller användas om du tar vissa läkemedel. 

  Det är viktigt att diskutera hela anamnesen med den förskrivande läkaren för att uppnå önskad upplevelse och effekt med Priligy.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Hur används Priligy?+

  Fråga från kund M.

  Alla instruktioner från förskrivaren ska följas. 

  Den vanligaste förskrivna startdosen av Priligy är en 30mg tablett som tas vid behov cirka 1 till 3 timmar innan sexuell aktivitet. Om läkemedlet inte har önskad effekt kan läkaren ordinera en högre dos på upp till 60mg Priligy. Varken Priligy 30mg eller Priligy 60mg kan köpas utan recept. 

  Detta läkemedel tas inte varje dag och den maximala dosen på 1 tablett per dag bör inte överskridas. 

  Priligy tabletter ska sväljas med ett helt glas vatten, vilket kan bidra till att minska risken för att svimma. Priligy kan tas med eller utan mat, men du bör undvika att dricka grapefruktjuice inom 24 timmar innan du tar den, eftersom det kan öka koncentrationen av medicinen. Dessutom bör du undvika att dricka alkohol när du tar Priligy.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Finns det andra alternativa behandlingar av för tidig utlösning än Priligy?+

  Fråga från kund T.

  Som ett alternativ till Priligy kan en "bedövande" spray eller kräm (till exempel Last Longer Spray eller EMLA salva) ibland vara till hjälp. Den innehåller ett lokalbedövningsmedel som tillfälligt bedövar hudytan. Detta kan förlänga tiden fram till utlösning eftersom nervändarna blir mindre känsliga. Om den ytterligare användningen av ett "bedövande" läkemedel inte heller leder till önskat resultat, bör den fortsatta proceduren diskuteras med den behandlande läkaren. 

  För tidig utlösning är ofta relaterad till stress eller andra psykologiska faktorer, varför psykologisk rådgivning kan vara till hjälp i vissa fall.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan läkemedel mot erektil dysfunktion tas med Priligy?+

  Fråga från kund G.

  Nej. Priligy bör inte användas tillsammans med läkemedel mot erektil dysfunktion på grund av risken för kraftigt blodtrycksfall. Om patienten lider av både erektil dysfunktion (ED) och för tidig utlösning måste de tala med en läkare för att hitta det bästa behandlingsalternativet för varje individ.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan Priligy användas i alla åldrar?+

  Fråga från kund A.

  Priligy är endast lämplig för män i åldern 18 till 64 år.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vad händer om jag glömmer att ta Priligy?+

  Fråga från kund E.

  Eftersom Priligy tas vid behov finns det inget behov av att följa ett doseringsschema. Priligy tas inte mer än en gång på 24 timmar.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan Priligy tas med mat, dryck och alkohol?+

  Fråga från kund K.

  Medicinen kan tas med eller utan mat. 

  Kombinationen av alkohol och Priligy bör undvikas eftersom det kan förstärka effekterna av medicineringen. 

  Samtidigt får inga läkemedel av något slag konsumeras när du tar medicinen. Att ta dem samtidigt kan orsaka allvarliga biverkningar. 

  Dessutom måste man se till att säkerställa tillräcklig hydrering (tillräckligt med vatten i kroppen) och därför måste medicinen alltid bör tas med ett stort glas vatten. På så sätt kan risken för Priligy biverkningar som att svimma minskas.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag köpa Priligy utan recept i sverige?+

  Fråga från kund B.

  Du kan inte köpa Priligy utan recept eftersom det är ett receptbelagt läkemedel. Om du misstänker att du lider av för tidig utlösning är individuell rådgivning från en läkare avgörande för att hitta rätt behandling för dig.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Jag har ett recept. Var kan jag köpa Priligy i Sverige?+

  Fråga från kund Y.

  Priligy säljs på apotek på recept endast. 

  Med ett recept kan du köpa Priligy online i Sverige, till exempel på ett online apotek som Apomeds eller på något vanligt apotek. Priligy priset på apotek bör ligga i samma intervall på online- och vanliga apotek på grund av läkemedelsprisreglering.  

  För att köpa Priligy online från Apomeds skickar du helt enkelt receptet till postadressen och löser in det på det sättet. Alternativt är det också möjligt att begära ett elektroniskt recept via en nätläkartjänst.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag köra bil efter att ha tagit Priligy?+

  Fråga från kund L.

  Det rekommenderas att du undviker att köra bil eller använda maskiner om du inte vet hur Priligy påverkar din kropp. Priligy kan orsaka yrsel, dåsighet, trötthet, sömnighet eller svimning hos vissa personer.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post