Valtrex

GSK

Läkemedel för behandling av könsherpes

 • Valtrex 500mg 10 tabletter
 • Neutralt förpackade tabletter

Valtrex Pris från 8,26 € Per piller

Price Modification GRATIS leverans ingår

Valtrex är ett receptbelagt medicin mot herpes infektioner och innehåller den aktiva substansen valaciklovir. Det finns i doserna 250mg, 500mg och 1000mg. Detta herpesläkemedel har testats kliniskt. När du beställer Valtrex herpesmedicin från vårt onlineapotek kommer du att få läkemedlet levererat direkt hem till dig i en neutral förpackning, enligt vad som står på ditt recept. Valtrex pris inkluderar gratis standardleverans.

Förpackningsstorlek & dosering Valtrex

Valtrex 500 mg

från 8,26 € Per piller
 • 42 TABLETTER
 • 20 TABLETTER
 • 10 TABLETTER
Beställ nu och få din leverans innan 25 Juni 2024

Package leaflet of Valtrex GSK för nedladdning.

Valtrex Information

Varumärke Valtrex
Tillverkare GSK
Aktiv ingrediens Valaciclovir
Doseringsform TABLETTER
Dispens Receptbelagda läkemedel
Läkemedelsklass Antiviral medicinering

Vad är Valtrex?

Valtrex är ett antiviralt medicin mot herpes i underlivet, en vanlig sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av herpes simplex-viruset (HSV). Det lindrar symtomen och bromsar spridningen av viruset.

Förutom för behandling och förebyggande av genital herpes används Valtrex också för att behandla bältros, munsår (munherpes), för att förebygga CMV-infektioner efter organtransplantationer och för återkommande HSV-infektioner i ögonen (hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder).

Hur verkar Valtrex?

Valtrex verkar genom att det i kroppen omvandlas till valaciklovirhydroklorid, som är den aktiva substansen. Denna aktiva ingrediens bidrar till att förhindra att herpes simplex-viruset förökar sig genom att hämma virusets DNA-polymeras, vilket är nödvändigt för dess replikation.

Valaciclovirs insättande av verkan

Effekten av Valtrex inträder vanligtvis inom 24 till 48 timmar efter att den första dosen tagits. Patienterna märker ofta en snabb minskning av symtom som smärta eller uppkomsten av nya blåsor.

Verkningstiden

Effekten av Valtrex varierar beroende på dosering och infektionens svårighetsgrad. I allmänhet rekommenderas det att fortsätta behandlingen under den period som läkaren har ordinerat för att uppnå bästa effekt.

Risk för infektion efter att ha tagit läkemedlet

Även om Valtrex lindrar symtomen och sänker virusbelastningen kan det inte helt förhindra överföring av genital herpes till andra människor. Vi rekommenderar att du undviker sexuell kontakt så länge du har aktiva blåsor, även om du tar Valtrex.

Hur utsöndras läkemedlet från kroppen?

Valtrex utsöndras via njurarna. Det mesta av läkemedlet lämnar kroppen inom 24 timmar efter den sista dosen.

Tillgängliga doseringar

Valtrex finns som tablett i doserna 250 mg, 500 mg och 1000 mg. Den exakta Valtrex dosering och behandlingens längd beror på infektionens svårighetsgrad och patientens individuella egenskaper och ska bestämmas av en läkare.

Användning av Valtrex

Valtrex ska tas exakt enligt anvisningar från din läkare. Frekvensen av användning och behandlingens längd kan variera beroende på typen och svårighetsgraden av ditt tillstånd. Valtrex kan tas med eller utan mat. Det är viktigt att dricka mycket vatten under behandlingen med Valtrex för att upprätthålla en tillräcklig vätskebalans.

Som läkemedel mot genital herpes är den vanliga dosen av Valtrex 500 mg (en 500 mg-tablett eller två 250 mg-tabletter) två gånger om dagen. Vid den första infektionen ska Valtrex tas i 5 dagar eller, om din läkare ordinerar det, i upp till 10 dagar.

Vid återkommande infektioner är behandlingstiden vanligen 3 till 5 dagar. 

Långtidsbehandling med valaciklovir kan rekommenderas för patienter med ofta återkommande genital herpes för att minska antalet utbrott och minimera överföringen av viruset till partner.

Varningar och försiktighetsåtgärder vid användning av Valtrex

Patienter med njurproblem, njurtransplantation i anamnesen eller andra medicinska tillstånd bör informera sin läkare innan de tar Valtrex. Särskild försiktighet bör iakttas när Valtrex ges till äldre patienter och patienter med nedsatt immunförsvar.

Interaktioner mellan Valtrex och andra läkemedel

Valtrex kan interagera med vissa läkemedel, inklusive de som påverkar njurfunktionen, såsom vissa smärtstillande medel och antibiotika. Berätta för din läkare om alla läkemedel, kosttillskott eller växtbaserade produkter som du tar för att undvika eventuella interaktioner.

Att ta valtrex tabletter med mat, dryck och alkohol

Valtrex kan tas med eller utan mat. Det finns inga särskilda varningar för att ta det med alkohol, men det är tillrådligt att prata med din läkare om de möjliga riskerna. Tillräckligt vätskeintag är viktigt under behandlingen.

Graviditet, Amning och Fertilitet

Valtrex ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt och om fördelarna överväger riskerna. Kvinnor som är gravida eller som önskar bli gravida bör informera sin läkare. Det är inte känt om Valtrex passerar över i bröstmjölk; ammande mödrar bör rådfråga läkare innan de tar Valtrex. 

Förmåga att köra och använda maskiner

Valtrex kan orsaka biverkningar som yrsel och förvirring. Dessa effekter kan försämra förmågan att köra bil och använda maskiner. Patienter bör vara medvetna om sina reaktioner på läkemedlet innan de påbörjar sådana aktiviteter.

Biverkningar av Valtrex

Biverkningar av Valtrex kan förekomma, men alla får dem inte. Frekvensen av valtrex biverkningar kategoriseras enligt följande:

Mycket vanligt 

(mer än 1 av 10 personer)


 • Huvudvärk


Vanlig

(1 av 10 personer)


 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Yrsel
 • Hudutslag
 • Klåda

Tillfällig

(1 av 100 personer)


 • Rastlöshet
 • Förvirring
 • Skakningar
 • Hallucinationer

Sällsynt

(upp till 1 av 1 000 personer)


 • Ostadig gång och bristande koordination (ataxi) 
 • Långsamt, sluddrigt tal (dysartri) 
 • Krampanfall 
 • Förändrade hjärnfunktioner (encefalopati) 
 • Medvetslöshet (koma) - Förvirrade eller rastlösa tankar (delirium)

Frekvens okänd


 • Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, även kallad DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom, som kännetecknas av utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymvärden, blodförändringar (eosinofili), förstorade lymfkörtlar och eventuell påverkan på andra organ i kroppen. 
 • Njurinflammation (tubulointerstitiell nefrit)

Observera att detta inte är en fullständig lista över alla möjliga biverkningar av Valtrex. Om du upplever någon av dessa biverkningar ska du omedelbart kontakta din läkare. Det är viktigt att du följer din läkares instruktioner noggrant och informerar honom eller henne om alla ovanliga eller besvärande symtom medan du tar Valtrex.

Lagring

Valtrex ska förvaras i rumstemperatur (inte över 30 °C), skyddat från direkt ljus och fukt för att bibehålla sin effekt. Förvara läkemedlet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Använd inte Valtrex efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månad som anges. Kassera alla mediciner som du inte längre behöver på rätt sätt. Fråga din apotekspersonal hur du kan kassera läkemedlet. Det får inte kastas i avloppsvatten eller hushållsavfall.

Krav på receptförskrivning

Valtrex är endast tillgängligt på recept. Det innebär att du behöver ett giltigt läkarrecept för att köp Valtrex på apotek eller online. Receptkravet säkerställer att Valtrex används under medicinsk övervakning för att maximera behandlingens säkerhet och effektivitet. Du ska alltid söka läkarvård innan du köper valaciklovir. Din läkare kommer att ta upp en noggrann sjukdomshistoria och kan komma att beställa tester för att säkerställa att Valtrex är lämpligt för just din situation. Att köpa Valtrex utan recept är inte bara olagligt utan framför allt osäkert.

Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
Senast granskad:

Frågor och svar om Valtrex

Besvaras av våra experter, som består av farmaceuter och farmaceutiska tekniska assistenter.

 • Hur används Valtrex för att behandla genital herpes?+

  Fråga ställd av kund C.

  För behandling av hudinfektioner orsakade av HSV och genital herpes är den vanliga dosen Valtrex 500 mg (en 500 mg tablett) två gånger dagligen. Beroende på patientens profil kan läkaren öka eller minska Valtrex dosering. Om en patient lider av njurinsufficiens minskas dosen till 500 eller 1000 mg en gång dagligen.  

  Behandlingstiden bestäms också av läkaren. Den kan vara 5 till 10 dagar vid ett första utbrott och 3 till 5 dagar vid återkommande infektioner.

  Valtrex tabletter kan tas med eller utan mat. Det är viktigt att dricka mycket vatten medan du tar Valtrex för att undvika uttorkning. Detta kan lindra biverkningarna av Valtrex på njurarna eller nervsystemet.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut för Apomeds NL BV
 • Vad ska jag göra om jag glömmer att ta min Valtrex-tablett i tid?+

  Fråga ställd av kund Y.

  Om du missar en dos Valtrex ska du ta den så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt normala schema. Ta inte en dubbel dos.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut för Apomeds NL BV
 • Kan jag köpa denna herpesmedicin utan recept?+

  Fråga ställd av kund O.

  Valtrex är ett receptbelagt medicin mot herpes. Valtrex är därför inte receptfritt och kan inte köpas utan recept. Dessutom krävs vanligtvis en läkarkonsultation för att säkerställa en så effektiv antiviral behandling som möjligt.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut för Apomeds NL BV
 • Om jag har ett recept på detta herpesmedicin, var kan jag köp valtrex?+

  Fråga ställd av kund K.

  I Sverige kan du köp Valtrex receptfritt på vilket apotek som helst eller beställa Valtrex online. 

  Online shopping erbjuder bekvämlighet samt möjlighet att söka efter det bästa priset för Valtrex.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut för Apomeds NL BV
 • Hur snabbt verkar Valtrex?+

  Fråga ställd av kund H.

  För de flesta förstagångsherpesutbrott och återkommande fall av herpes börjar Valtrex verka snabbt, efter bara två till tre dagars behandling. I allmänhet gäller att ju tidigare Valtrex tas efter det att symtomen har visat sig, desto snabbare verkar det.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut för Apomeds NL BV
 • Kan Valtrex lösa problemet med könsherpes en gång för alla?+

  Fråga ställd av kund I.

  Könsherpes kan inte botas. Läkemedlet Valtrex kan inte bota könsherpes eller helt befria kroppen från herpes. Behandlingen är avsedd att hjälpa till att lindra smärta och obehag och läka såren.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut för Apomeds NL BV
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post