Vardenafil

Generic

Generisk Vardenafil för erektil dysfunktion

 • Vardenafil förpackning 20 mg 12 filmdragerade tabletter
 • neutralt förpackade tabletter
 • Vardenafil förpackning 5 mg 12 filmdragerade tabletter
 • Vardenafil förpackning 10 mg 12 filmdragerade tabletter
Bilder endast för illustrationssyfte

Vardenafil Pris från 4,98 € Per piller

Price Modification GRATIS leverans ingår

Vardenafil är ett beprövat läkemedel för behandling av erektil dysfunktion. Den aktiva substansen i detta generiska potensläkemedel kallas Vardenafil och är identisk med den som används i varumärkesprodukten Levitra. I Sverige kan Vardenafil endast beställas med ett giltigt recept. Med recept kan du enkelt köpa Vardenafil online. Om du redan har ett privat recept kan du skicka det till oss genom att skicka det till vår postadress. Du kan också svara på några hälsorelaterade frågor och begära ett recept via vår partnerläkartjänst. Gratis standardfrakt ingår alltid i priset på Vardenafil.

Förpackningsstorlek & dosering Vardenafil

Vardenafil 5 mg

från 6,13 € Per piller
 • 48 TABLETTER
 • 36 TABLETTER
 • 24 TABLETTER
 • 12 TABLETTER
 • 8 TABLETTER
 • 4 TABLETTER

Vardenafil 10 mg

från 4,98 € Per piller
 • 48 TABLETTER
 • 36 TABLETTER
 • 24 TABLETTER
 • 12 TABLETTER
 • 8 TABLETTER
 • 4 TABLETTER

Vardenafil 20 mg

från 7,46 € Per piller
 • 48 TABLETTER
 • 36 TABLETTER
 • 24 TABLETTER
 • 12 TABLETTER
 • 8 TABLETTER
 • 4 TABLETTER
Beställ nu och få din leverans innan 24 Maj 2024

Liknande Behandlingar

Levitra förpackning 10mg 8 filmdragerade tabletter
Levitra från 8,94 € Per piller Mer info
ED Generisk Provförpackning
ED Generisk Provförpackning från 11,25 € Per piller Mer info

Bipacksedel Vardenafil 5 mg Generic för nedladdning.

Bipacksedel Vardenafil 10 mg Generic för nedladdning.

Bipacksedel Vardenafil 20 mg Generic för nedladdning.

Vardenafil Information

Varumärke Vardenafil
Tillverkare Generic
Aktiv ingrediens Vardenafil
Doseringsform TABLETTER
Dispens Receptbelagda läkemedel
Läkemedelsklass PDE-5-hämmare

Vad är Vardenafil?

Vardenafil tillhör en klass av läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE-5) hämmare. Dessa läkemedel används främst för att behandla erektil dysfunktion (ED) hos män.

I grund och botten är Vardenafil ett av många generiska läkemedel som marknadsförs av olika tillverkare. Den innehåller samma aktiva ingrediens (vardenafil) som varumärkesprodukten Levitra.

Hur verkar Vardenafil?

Huvudfunktionen hos fosfodiesteras typ 5-hämmare, såsom Vardenafil, är att förbättra manlig erektil funktion genom att påverka en specifik mekanism i kroppen.

En erektion börjar med sexuell upphetsning, antingen genom fysisk stimulering eller genom tankar och fantasier. Denna spänning leder till frisättning av kväveoxid (NO) i penisens nervändar. NO aktiverar sedan ett enzym som kallas guanylatcyklas, vilket ökar produktionen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). cGMP ansvarar för att avslappna de glatta musklerna i blodkärlen i penisens erektilvävnad. När dessa muskler slappnar av kan mer blod strömma in i penis, vilket resulterar i erektion.

PDE-5 representerar ett enzym som ansvarar för att bryta ner cGMP. Hos män som lider av erektil dysfunktion kan detta enzym vara för aktivt. Detta gör att cGMP bryts ner för snabbt, vilket kan påverka förmågan att få eller behålla erektion.

 Potensmedicinen Vardenafil hämmar enzymet PDE-5, vilket bromsar nedbrytningen av cGMP. Detta gör att cGMP kan stanna kvar i systemet längre, vilket i sin tur främjar glatt muskelavslappning och ökar blodflödet till penis. Resultatet är en starkare och långvarig erektion.

Verkningsperiod

Vardenafil träder vanligtvis i kraft cirka 25 minuter efter att ha tagit det. Detta kan dock variera något beroende på ämnesomsättning och andra faktorer. Av denna anledning rekommenderas att ta Vardenafil 25–60 minuter innan planerat samlag.

Verkningstid av Vardenafil

Verkningstid avser den tidsperiod under vilken ett läkemedel uppvisar sin terapeutiska effekt efter att det har tagits.

Den terapeutiska effekten av Vardenafil – förmågan att uppnå en tillfredsställande erektion för samlag – varar i genomsnitt 4–5 timmar. Detta betyder dock inte att mannen kommer att få erektion under denna period utan att han kan uppnå erektion vid sexuell stimulering under denna period.

Tillgängliga doser av Vardenafil

Potensmedlet Vardenafil finns i doserna 5mg, 10mg och 20mg. Lämplig Vardenafil-dos ska alltid fastställas av läkare. Den vanliga startdosen är 10mg, men denna kan justeras individuellt. Överdosering bör undvikas eftersom det ökar risken för biverkningar och kan vara livshotande.

Hur tas Vardenafil?

 Potensmedlet Vardenafil ska tas vid behov och cirka 25 till 60 minuter innan samlag. Det låter dig uppnå erektion under en period på 4–5 timmar med sexuell stimulering. 

Läkemedlet ska tas hela med vatten. 

Att ta det efter en måltid, särskilt efter fettrik mat kan fördröja effekten av Vardenafil.

Vad ska man vara uppmärksam på innan man tar Vardenafil?

Innan du tar potensmedlet Vardenafil är det viktigt att diskutera eventuella kontraindikationer och risker med en läkare. Detta inkluderar hjärtproblem, hjärtarytmier, krökning av penis, vissa blodsjukdomar, magsår, blodproppssjukdomar, samtidig användning av andra läkemedel mot erektil dysfunktion och andra.

Boka alltid en grundlig rådgivning med en läkare innan köp av Vardenafil. 

Vem är Vardenafil inte lämplig för?

Vardenafil ska inte tas om du är allergisk mot den aktiva ingrediensen eller andra ingredienser, om du tar nitratmedicin eller vissa andra läkemedel samtidigt, om du har befintliga allvarliga sjukdomar som hjärt-, lever- eller ögonproblem eller efter allvarliga hälsohändelser som stroke eller hjärtinfarkt.

Interaktioner av Vardenafil med andra läkemedel

Att kombinera potensmedlet Vardenafil med vissa andra läkemedel kan orsaka interaktioner. Informera alltid din läkare om de mediciner du tar.

Vissa läkemedel kan orsaka problem vid samtidig administrering med Vardenafil, särskilt:

 • nitrater eller kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit;
 • aktiva ingredienser för behandling av hjärtarytmier såsom kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol;
 • ritonavir eller indinavir (läkemedel som används för att behandla HIV-infektioner);
 • ketokonazol eller itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner);
 • erytromycin eller klaritromycin (makrolidantibiotika);
 • alfa-blockerare;
 • Riociguat.

Eventuella biverkningar av Vardenafil

Liksom alla mediciner kan biverkningar uppstå när du tar Vardenafil. Om allvarliga biverkningar uppstår ska läkare omedelbart kontaktas.

Sannolikheten för biverkningar som uppstår med Vardenafil beskrivs enligt följande:

Frekvens av biverkningar

Biverkningar av Vardenafil

Mycket vanligt

(kan förekomma hos fler än en av 10 användare):

Huvudvärk

Vanligt

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Yrsel, rodnad, täppt eller rinnande näsa, matsmältningsbesvär.


Ovanligt

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Svullnad av hud och slemhinnor inklusive svullnad av ansikte, läppar eller svalg; sömnsvårigheter, sömnighet; domningar och minskad uppfattning om beröring; effekter på syn, ögonrödhet, effekter på färguppfattning, smärta och obehag i ögonen, ljuskänslighet; ringer i öronen, svimning; snabbt hjärtslag eller hjärtklappning; andfåddhet; täppt näsa; sura uppstötningar, inflammation i magslemhinnan, magont, diarré, kräkningar, illamående; muntorrhet; ökade nivåer av leverenzymer i blodet; utslag, röd hud; rygg- eller muskelsmärta; ökning av ett muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinas), muskelstyvhet; ihållande erektioner, illamående.

Mycket ovanligt

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Inflammation i ögonen (konjunktivit); allergiska reaktioner; ångest; svimning, minnesförlust; anfall; ökat tryck i ögat (glaukom); tunnare hud; effekter på hjärtat (såsom hjärtinfarkt, förändring i hjärtslag, eller Angina pectoris); högt eller lågt blodtryck; Näsblod; förändrade resultat av blodprov för leverfunktion; hudkänslighet för solljus; smärtsamma erektioner; bröstsmärta; tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan.

Väldigt ovanligt

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare eller frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

Blod i urinen (hematuri), penisblödning (fallorragi), blod i sperma (hematospermi), plötslig död, blödning i hjärnan.

Ovan listas inte alla möjliga biverkningar av Vardenafil. 

Diskutera alltid alla dina problem med en läkare innan du bestämmer dig för att köpa Vardenafil.

Förvaring av Vardenafil

Potensmedicinen Vardenafil ska förvaras på en torr plats och utom räckhåll för barn. 

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 30°C.

Var noga med att undvika att använda medicinen när utgångsdatumet har passerat.

Dispens för Vardenafil i Sverige

Vardenafil kräver recept i Sverige och EU-länder. Ett giltigt recept krävs för inköp både på traditionella apotek och online.

Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
Senast granskad:

Frågor och svar om Vardenafil

Besvaras av våra experter, som består av farmaceuter och farmaceutiska tekniska assistenter.

 • Är det skillnad mellan Vardenafil och Levitra tabletter?+

  Fråga ställd av kund G.

  Potensläkemedlet Vardenafil 5mg, 10mg och 20mg har en bevisad kemisk-farmaceutisk kvalitet och är den generiska formen av Levitra 5mg, 10mg och 20mg.

  I praktiken finns det ingen skillnad mellan Vardenafil och Levitra. Vardenafil och Levitra är båda PDE5-hämmare som används för att behandla erektil dysfunktion (ED). I allmänhet har en generisk Vardenafil tablett samma effekt som en varumärket Levitra tablett vid samma dos.

  Samtidigt, på grund av olika nivåer av marknadsföring och varumärkning finns det en märkbar skillnad i priser och kundernas uppfattning om märkesvaror Levitra och generiska Vardenafil. Priset för Vardenafil 20mg per tablett är i genomsnitt cirka 8,00 euro, medan Levitra 20mg kostar cirka 15,00 euro.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag ta Vardenafil med mat, dryck och alkohol?+

  Fråga ställd av kund C.

  Potensmedlet Vardenafil kan tas med eller utan mat. Om Vardenafil tas med mat, ska det tas 1–2 timmar innan samlag eftersom mat, särskilt fettrika måltider kan fördröja Vardenafils verkan.

  Drick inte grapefruktjuice inom 24 timmar innan du tar Vardenafil eftersom det kan öka läkemedelsnivåerna i kroppen.

  Att dricka alkohol kan förvärra erektil dysfunktion och öka sannolikheten för biverkningar. Därför bör man undvika att dricka alkohol med Vardenafil.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag på något sätt köpa Vardenafil utan recept?+

  Fråga ställd av kund O.

  Potensmedlet Vardenafil är ett receptbelagt läkemedel, så du kan inte köpa Vardenafil utan recept i Sverige.

  Om du misstänker eller upplever symptom på erektil dysfunktion, är det alltid lämpligt att konsultera en läkare som kommer att ordinera den lämpligaste medicinen för dig.

  Försök att köpa Vardenafil utan recept är inte bara olagligt, men ännu viktigare, osäkert för din hälsa.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Hur kan jag beställa Vardenafil om jag har recept?+

  Fråga ställd av kund W.

  Om det föreskrivs kan du köpa Vardenafil i ett konventionellt apotek eller från ett online apotek som Apomeds i Sverige. Det är upp till dig om du vill beställa Vardenafil på nätet eller köpa den från ett apotek.

  Beställ alltid Vardenafil från en pålitlig leverantör som har en lämplig licens.

  Hos Apomeds löser du enkelt in ditt recept genom att skicka det till vår postadress. Alternativt kan du också begära ett e-recept via vår partnerläkartjänst online.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vad är den optimala doseringen av Vardenafil?+

  Fråga ställd av kund U.

  Potensläkemedlet Vardenafil finns i tre styrkor: 5 mg, 10 mg och 20 mg.

  Rekommenderad startdos är 10mg.

  Vid ineffektivitet rekommenderas att ta samma dos Vardenafil 10mg flera gånger på olika dagar (högst 1 tablett per 24 timmar).

  Om den nuvarande mängden och dosen av Vardenafil fortsätter att vara ineffektiv, kan läkaren ordinera en högre dos Vardenafil 20mg. 

  Män som är äldre än 65 år eller har hälsoproblem kan rekommenderas att börja med en lägre dos av Vardenafil 5mg.

  Den maximala dosen av Vardenafil är en 20mg tablett per dag. Vardenafil ska inte tas mer än en gång om 24 timmar.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Är det säkert att köra efter att ha tagit Vardenafil?+

  Fråga ställd av kund R.

  Vardenafil kan orsaka yrsel och suddig syn. Kör inte bil om detta händer dig.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vilka faktorer kan påverka verkningstiden för Vardenafil?+

  Verkningstiden för potensmedicinen Vardenafil kan påverkas av olika faktorer:

  Dos: Högre doser av Vardenafil kan resultera i en längre verkningstid, med risken för biverkningar ökar också.

  Mat: Att ta Vardenafil med en fettrik måltid kan orsaka att läkemedlet absorberas långsammare i blodomloppet och detta påverkar dess verkningstid.

  Alkohol: Att konsumera alkohol med Vardenafil kan minska läkemedlets effektivitet och därmed förkorta dess verkningstid.

  Interaktioner med andra läkemedel: Vissa mediciner kan påverka hur länge Vardenafil verkar. Det är viktigt att du alltid berätta för din läkare om de mediciner du tar för att säkerställa säker användning.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Hur länge varar Vardenafil 20mg?+

  Fråga ställd av kund O.

  Verkningstiden för Vardenafil 20 mg är vanligtvis 4–5 timmar.

  För att få den bästa upplevelsen med Vardenafil 20mg är det viktigt att ta Vardenafil enligt läkarens anvisningar och inte överskrida den rekommenderade dosen. Så beställ bara Vardenafil 20mg om du har ordinerats exakt denna dos av en läkare.

  Om en person har erektion mer än 4–5 timmar efter att ha tagit Vardenafil eller upplever smärta under erektion bör de omedelbart söka läkarvård eftersom detta kan vara ett tecken på en medicinsk nödsituation.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag ta två 5mg tabletter om jag har ordinerats 10mg Vardenafil?+

  Fråga ställd av kund X.

  Först och främst kan du inte köpa Vardenafil 5mg tabletter om du har recept på Vardenafil 10mg.  

  Vardenafil är ett receptbelagt läkemedel. Detta innebär att du bara kan få ett läkemedel med denna aktiva ingrediens och i denna dos som specifikt har ordinerats av en läkare. 

  Så om en läkare har beslutat att den lämpligaste dosen för dig är 10mg, bör du köpa Vardenafil 10mg och inte prova några substitutioner.

  Vi rekommenderar att du inte tar 2 tabletter Vardenafil 5mg eftersom vi inte kan garantera att detta kommer att ha samma effekt som att ta 1 tablett Vardenafil 10mg.

  Det skulle också vara ekonomiskt orimligt att köpa dubbelt så mycket Vardenafil 5mg eftersom priset på Vardenafil 10mg är billigare.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag ta Vardenafil 20mg och andra potensmedel samtidigt?+

  Fråga ställd av kund T.

  Nej, det är inte säkert att ta en kombination av erektil dysfunktion mediciner samtidigt. Du bör bara ta ett ED-läkemedel under en 24-timmarsperiod.

  Att ta potensmedicinen Vardenafil samtidigt som ett annat ED-läkemedel kan orsaka allvarliga biverkningar utan att gynna din erektion.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan Vardenafil 20 mg orsaka oönskade erektioner?+

  Fråga ställd av kund I.

  Nej, Vardenafil och andra vanliga läkemedel mot erektil dysfunktion kan bara hjälpa till med naturliga erektioner som åtföljer sexuell stimulering.

  Efter att ha tagit tabletten måste sexuell upphetsning och stimulering vara närvarande innan erektion uppstår.

  Men om du tar mer än 1 tablett av ED-läkemedlet inom 24 timmar, riskerar du priapism (ihållande, smärtsam erektion).

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Hur lång tid tar det för Vardenafil 10mg att verka?+

  Fråga ställd av kund K.

  Vardenafil 10mg tas endast vid behov, cirka 25–60 minuter innan samlag på fastande mage och 1–2 timmar om det tas med mat (särskilt fettrika måltider).

  Detta är dock mycket individuellt och effekten av Vardenafil 10mg kan vara något annorlunda varje gång du tar det.

  Observera att erektion med Vardenafil endast kan underlättas genom sexuell stimulering.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • När ordineras Vardenafil 20mg?+

  Fråga ställd av kund M.

  Det är viktigt att endast en läkare föreskriver rätt Vardenafil dosering för varje enskilt fall.

  Den vanliga startdosering på 10mg kan ökas av läkare till en högre dos Vardenafil 20mg om det inte finns effekt med den aktuella dosen.

  En tablett Vardenafil 20mg är den maximala mängden medicin som kan tas per dag.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post