Hälsa vid resa

Du ser fram emot din semester i ett avlägset, exotiskt land. Alla ärenden är gjorda och allt du behöver göra är att stiga på planet. Vänta - en sak till! hur är det med första hjälpen-kitet? I vissa länder är det lämpligt att ta medicin som profylax. Många resemediciner kräver recept. Hos Apomeds kan du beställa medicin mot malariaprofylax online.

Läkemedel för malaria

Malaria är en allvarlig tropisk sjukdom som till och med kan vara livshotande. Denna myggburna blodinfektion dödar över 400 000 människor per år, vilket säger mycket om dess svårighetsgrad. Om malaria diagnostiseras tidigt och behandlas ordentligt kan det botas helt. Apomeds har olika behandlingar i sitt utbud.


Första hjälpen kit - vad behöver jag packa?

Ett första hjälpen-kit är mycket användbart särskilt om du reser till ett område som har lite infrastruktur. Ditt kit bör inkludera läkemedel för diarré, insektsbett, solbränna, smärta, ögon- och öroninfektioner, hosta och snorig näsa, bandage, antibiotika och malarialäkemedel, som Malaria Proffylaxi.Vad gör jag om jag får diarré?

Om du får mild diarré är det vanligtvis tillräckligt att dricka mycket vätska och använda rätt medicinering. Vid svår diarré i samband med feber, kramper och kräkningar bör du konsultera en läkare. Vi rekommenderar att du får ett recept på och hämtar ut diarrémedicin innan du reser.Vad bör jag tänka på innan jag reser till ett malariaområde?

Om du reser till ett område där du riskerar att bli smittad av malaria rekommenderar vi att du tar förebyggande läkemedel såsom profylax. På Apomeds kan du beställa Doxycyklin och Malarone Prophylaxis online. Observera att du bör börja ta produkterna en dag eller två innan du reser!Malaria - tropikernas och södra tropikernas infektionssjukdom

Omkring 40 procent av världens befolkning i över 100 länder, är vid risk att drabbas värst av malaria, och Afrika drabbas hårdast. Varje år smittas cirka 243 miljoner människor av sjukdomar orsakade av parasiter. I det här fallet är patogenen den så kallade Anopheles myggan, en typ av plasmodium som använder människor som mellanvärd. Dessa myggor är huvudsakligen aktiva vid solnedgång och skymning.Orsak och symtom på sjukdomen

När du har smittats med malaria tar det vanligtvis några dagar att upptäcka symtomen. Inkubationstiden kan ibland vara ännu längre, från en till två veckor. De första tecknen är influensaliknande symtom såsom mild feber, smärta, frossa.

Symtomen på denna infektion varierar beroende på typen av malaria. Med den mildaste typen av malaria, nämligen malaria tertiana får du plötsligt feber som återkommer var 48:e timme och som då varar i tre-fyra timmar. Malariakvana ger frossa var 72:e timme, följt av feberepisoder och svettningar. Den allvarligaste och mest sällsynta av alla malariaarter är malaria tropica, som kännetecknas av återkommande feber. Denna typ kan orsaka återfall även efter flera år.


Vilka är konsekvenserna av malaria?

Malariainfektion kan leda till allvarliga biverkningar, så om du är i ett malariaområde eller nyligen har besökt ett, och du har den minsta misstanke om infektion bör du kontakta din läkare omedelbart.

Om en infektion inte behandlas kan det leda till järnbrist då det leder till ett ökat antal blodkroppar. Den lägre syrehalten i blodet kan leda till yrsel och blackouter samt göra så att du svimmar. I mycket sällsynta fall kan de infekterade blodkropparna också få tillgång till hjärnan och blockera blodkärl så hjärnan sväller och i värsta fall kan detta resultera i koma.

Malaria orsakar dock främst andningssvårigheter, blodsockerförändringar, njur- och leversvikt, liksom gulsot, uttorkning och spontan blödning. Malaria är en allvarlig sjukdom som måste behandlas snabbt!


Malariabehandlingar

Som med de flesta  infektioner behöver Malaria behandlas så fort som möjligt ju snabbare du startar behandlingen, desto bättre. Därför är det viktigt att du söker hjälp så fort du upplever malariasymtom. Om det inte finns någon läkare i närheten måste du påbörja självbehandling inom 24 timmar. Normalt diagnostiseras Malariainfektion endast med blodprov.


Malaria profylax från Apomeds

Apomeds erbjuder just nu Malarone i sitt online apotek. Malarone är ett effektivt malarialäkemedel som kräver ett recept utskrivet av en legitmerad läkare.  

På Apomeds erbjuder vi kostnadsfri leverans! Mer information om hur Apomeds fungerar hittar du här.

Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post