Kroniska hälsotillstånd

Numera är kroniska sjukdomar  bland de vanligaste och ett av de största ekonomiska samt signifikanta hälsoproblemen i västra europa. Kardiovaskulära sjukdomar såsom högt blodtryck, höga kolesterolnivåer, samt kroniska lungsjukdomar som astma påverkar våra liv betydligt. . Många som drabbas inser inte hur kritiska konsekvenserna av kroniska sjukdomar kan vara när det gäller deras hälsa. På Apomeds erbjuder vi många olika  läkemedel för att behandla kroniska sjukdomar.

Högt blodtryck

Vi vet att normalt blodtryck är otroligt viktigt. Det krävs tryck för att blodet ska kunna flöda genom blodkärlen till organen och vävnaderna. Eftersom högt blodtryck har få symtom, men bör behandlas snabbt är det viktigt att regelbundet undersökas och ta medicin om det behövs.

Högt kolesterol

För höga kolesterolnivåer är mycket vanliga nuförtiden, eftersom fler än 2,6 miljoner människor dör varje år av denna sjukdom eller dess konsekvenser: högt kolesterol orsakar åderförkalkning, vilket kan leda till hjärtattack och stroke.Effekten av kroniska sjukdomar 

En kronisk sjukdom är ett tillstånd som varar längre än ett år, och inte blir bättre efter behandling eller inte kan behandlas. Denna typen av tillstånd är mycket svårbehandlade och ibland kan de inte behandlas alls. Oftast behöver symptomen från dessa tillstånd behandlas flera gånger per år. Kronsika sjukdomar idag, är den vanligaste typen av hälsoproblem i vårt samhälle. Konsekvensen av kroniska sjukdomar  är ofta långdragna behandlingar, smärta och rädsla inför vad framtiden innebär. Utöver detta bidrar ofta kroniska tillstånd till ytterligare försämring av hälsan dåbiverkningarna från behandlingarna kan leda till ytterliggare hälsoproblem och det kan kännas som en cykel av hälsoproblem i många fall. Högt blodtryck - Översikt

Cirka20-25 miljoner människor i Sverige lider av högt blodtryck. Men vad är högt blodtryck? Det behövs ett visst tryck för att tillåta blodet att strömma genom blodkärlen, till organ och vävnader. Dittblodtryck sör resultatet av den rytmiska pumpning av ditt hjärta och motstånd ikärlväggarna. Hypertoni inträffar när blodtrycket är 140/90 mm Hg eller högre. Även om bara ett av dessa värden ligger på  gränsen, anses detta varahögt blodtryck. Tyvärr orsakar sjukdomen ofta inga symptom. Därför är kronisk hypertension en gradvis process som utan behandling, påverkar andra organ och ditt allmänna hälsotillstånd.Orsaker och konsekvenser av högt blodtryck

Det finns många orsaker till denna sjukdom. I de flesta fall är det en kombination av flera faktorer, såsom:

 • Genetiska faktorer
 • Stress
 • Brist på träning
 • En ohälsosam  kost
 • Miljöpåverkan
 • Matintoleranser

Å andra sidan kan sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar, njursjukdomar, sköldkörtelsjukdom, eller långvarig användning av läkemedel leda till högt blodtryck. Ett långvarigt högt blodtryck leder till sjukdomar i hjärtat, kärlsystemet, ögon och njurar. Det kan orsaka olikatyper av allvarliga sjukdomar så det rekommenderas att göra drastiska livsstilsförändringar och använda vissa mediciner för att hålla blodtrycket under kontroll.


Behandling för högt blodtryck 

Hämning av ACE-omvandlingsenzym  med lämpliga läkemedel är viktigt om du lider av högt blodtryck. Här är de produkter som du kan beställa med ett recept:

 • Lisinopril
 • Enalapril
 • Ramipril
 • Losartan
 • Candesartan
 • Bisoprolol

Högt kolesterol - Översikt

Kolesterolnivåer varierar från person till person. De kan endast fastställas genom omfattande blodprov, tillsammans med en fullständig fysisk undersökning, särskilt av blodkärlen, eftersom varje kropp är annorlunda. För en person kan ett värde innebära högt kolesterol, men för en annan innebär samma värde en normal kolesterolnivå. Hälsan hos blodkärlen är också en viktig faktor som kan göra en skillnad. Till exempel kan du ha höga kolesterolvärden, men friska blodkärl, och upplever inga hälsoproblem alls. Följderna av höga kolesterolvärden Bland de vanligaste följderna av höga kolesterolvärden är:

 • Insättningar i kärlväggarna
 • Åderförkalkning
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Bukspottkörtelinflammation
 • Leverförfettning

För att förhindra oönskade konsekvenser, bör kolesterolnivåer mätas minst en gång vart femte år hos alla över 20 år.


Läkemedel för att sänka kolesterolnivåerna 

Statiner är en grupp av kolesterolsänkande läkemedel som kallas HMG-CoA reduktashämmare dåde hämmar ett enzym i den mänskliga kroppen som kallas HMG-CoA-reduktas . Detta enzym producerar syntes av mevalonat, ett naturligt förekommande ämne som används av kroppen för att göra steroler, däribland kolesterol. När dessa kolesterolsänkande medel blockerar enzymet, produceras mindre kolesterol i cellerna. Detta sänker den totala kolesterolnivån och ökar HDL-nivå.

 • Simvastatin
 • Atorvastatin


Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post