Glömt ta p piller, vad ska man göra?

En grupp skrattande kvinnor.

Vad du ska göra om du glömmer ditt p piller   

En hörnsten i orala preventivmedel är att det är viktigt att ta hormontabletter dagligen för att förhindra graviditet. För att undvika att få gravid trots p piller, se till att du tar dina

p piller enligt anvisningarna varje dag. Du kommer att vara skyddad när du tar p piller regelbundet och enligt ordination. Ibland händer det dock att en kvinna glömt ta ett p piller - vad ska man göra i detta fall? Detta beror på vilken typ av p piller du använder, när du tog din senaste dos och hur många piller du missade.


I princip kan man säga att en försening med att ta pillret på upp till 12 timmar inte påverkar säkerheten för alla piller utom "minipillret". Minipillret är ett mycket lågdoserat gestagenbaserat p piller (30 mikrogram levonorgestrel) som sällan används idag och för vilket du bara kan tillåta en maximal fördröjning på 3 timmar. Samma regler gäller för gestagenpiller med 75 mikrogram levonorgestrel, som är vanligare idag, samt för kombinationspiller med östrogen och gestagen.


Som ett första steg, om du glömt ta p piller under 24 timmar, bör du alltid läsa bipacksedeln om hur du tar pillret och ta missat p piller så snart som möjligt, även om du måste ta 2 piller på en gång [1]. Om du är osäker ska du tala med din läkare.


Om det har gått mer än 36 timmar sedan det senaste pillret togs, dvs. om du glömt ta p piller för längre tid än 12 timmar (och därför tog p piller för sent), gäller olika regler beroende på vilken pillervecka du befinner dig i.[2] Om du glömt ta ett p piller och det har gått mer än 24 timmar sedan din senaste dos är det generellt viktigt att följa särskilda riktlinjer för att bibehålla preventivmedlets effektivitet och överväga att använda reservpreventivmedel.

Vad du ska göra om du glömmer ditt piller - för alla piller utom minipiller

Glömmer att ta p-piller under den första veckan i mer än 12 timmar - hög risk för oönskad graviditet

Om du glömmer ett piller under den 1:a veckan av blåsan är risken för en oönskad graviditet hög. 

Du bör ta det missat p piller så snart som möjligt. Du bör använda ytterligare preventivmetoder som kondom under de kommande 7 dagarna. [3]

Glömt p piller  i 2:a veckan - mindre anledning till oro

Om du däremot glömmer ett piller under den 2:a veckan av blåsan är risken för graviditet lägre. 

Om tabletterna togs korrekt under de 7 dagarna före missat p piller behöver inga ytterligare preventivmedel tas. Du bör dock ta det missat p piller så snart som möjligt.

Glömt ta p piller i 3:e veckan - två tillvägagångssätt

Om du glömt p piller under den 3:e veckan av blisterförpackningen finns det två alternativ för att bibehålla preventivmedelsskyddet. Det är viktigt att notera att skydd endast garanteras om tabletterna har tagits korrekt under de föregående 7 dagarna.


Det första alternativet är att ta missat p piller så snabbt som möjligt och sedan ta de återstående tabletterna i förpackningen vid den vanliga tiden. När du har använt upp förpackningen ska du inte göra ett 7-dagars tablettuppehåll, utan börja direkt med en ny blisterremsa. Om du missar 2 eller fler tabletter i rad bör du använda ett tillförlitligt preventivmedel under de kommande 7 dagarna.


Alternativt kan du sluta ta tabletten från den aktuella blisterremsan och göra en 7-dagars tablettpaus. Efter uppehållet börjar du med en ny förpackning som vanligt. Observera dock att den veckodag du tar den första dosen kan ändras på grund av det nya doseringsschemat.

Glömde att ta minipiller

Tidsfönstret för att ta det glömda pillret är annorlunda för minipiller, liksom åtgärdsplanen. 

Om du missar en dos med mer än 3 timmar:

Du bör antingen undvika sex eller använda en säker preventivmetod (t.ex. kondom) tills du har tagit ett piller dagligen i 2 dagar i rad.

Överväg akut preventivmedel om du har haft oskyddat sex.

Glömmer att ta ett piller i den långsiktiga cykeln

Vissa kvinnor fördröjer mensen med p-piller genom att kontinuerligt ta aktiva hormonella piller från en kombinerad p-pillerförpackning, och förbigår placebopillren, vilket förhindrar den bortfallsblödning som vanligtvis uppstår under placeboveckan.


Att glömma att ta ett piller i en långtidscykel (även känd som en förlängd cykel eller kontinuerlig cykel, där aktiva piller tas i tre månader eller längre utan placebo eller pausvecka) kan ha olika konsekvenser beroende på när ett p piller missades och hur många piller som missades. Risken för graviditet är lägre. Men du bör agera exakt som beskrivet för piller ovan.

Risken att bli gravid om du glömmer p piller

Graviditetstest som visar positivt resultat

Två faktorer mäts vid analys av preventivmetoder: Effektivitet och ändamålsenlighet. Med effektivitet avses hur väl en preventivmetod fungerar i kliniska prövningar hos personer som använder den på rätt sätt. Effektivitet innebär hur väl en preventivmetod fungerar i den verkliga världen, p piller kan missas under en dag eller ofta eller påverkas av kräkningar, antibiotika etc., spiraler kan glida och så vidare.


Det uppskattas att kvinnor i Europa har haft oavsiktliga graviditeter i 0,3% av fallen under sitt första år med p-piller, även vid perfekt användning. Vid typisk (ofullständig) användning är risken att bli gravid på p piller upp till 9%. [4].

Vad händer om man missar ett p piller oftare?

Kvinnor i alla åldrar glömmer ofta att ta sina piller under en dag i taget. Med tanke på hennes dagliga schema och arbetsbelastning är det fullt möjligt för en kvinna att glömma att ta sitt piller någon gång, eller att ta det vid olika tidpunkter.


15-51% av användarna - ofta tonåringar - uppger att de ofta glömmer att ta sina piller, vilket varierar från ett till tre per cykel [5]. Personlig mognad, oförmåga att etablera en vana, pillrets otillgänglighet, biverkningar och minskad motivation är orsakerna till detta. 


Ägglossning kan inträffa som ett resultat, vilket potentiellt kan leda till en oavsiktlig graviditet. För att minska risken för follikelutveckling och därmed sannolikheten för ägglossning och en oönskad graviditet finns det två alternativ: att använda kontinuerlig eller långtidsverkande medicinering för kvinnor som föredrar orala preventivmedel, eller att använda en långtidsverkande spiral eller ring.

När ska jag ringa min läkare?

Tala med din läkare om du är osäker på vad du ska göra efter att ha hoppat över ett eller flera p-piller. Om orala preventivmedel inte är lämpliga för dig kan din gynekolog hjälpa dig att välja en strategi som uppfyller dina medicinska och livsstilsmässiga krav.

Slutsats

Sammanfattningsvis är p-piller en säker och effektiv preventivmetod när de tas på rätt sätt. Men om du glömmer att ta ett piller bör du agera snabbt och följa stegen ovan för att bibehålla skyddet. Om du är osäker på vad du ska göra, prata med din läkare för ytterligare instruktioner.

Kilder

[1] Test: Pille vergessen - was tun? Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.familienplanung.de/pille-vergessen-was-nun/  . 

[2] Recommended Actions After Late or Missed Combined Oral Contraceptives. CDC. https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/pdf/recommended-actions-late-missed_508tagged.pdf 

[3] PILLE VERGESSEN - UND JETZT? Bundesverband der Frauenärzte e.V.: https://www.frauenaerzte-im-netz.de/familienplanung-verhuetung/pille-anti-baby-pille/pille-vergessen-und-jetzt/

[4] Trussell, J. (2011). Contraceptive failure in the United States. Contraception, 83(5), 397-404. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21477680/ 

[5] Chabbert-Buffet et al.: Missed pills: frequency, reasons, consequences and solutions. Eur J Contracept Reprod Health Care, 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28277799/ 


Granskad av  Apomeds redaktion 

Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post