Tadalafil

Generic

Tadalafil för behandling av erektil dysfunktion

 • Tadalafil förpackning 10 mg 12 filmdragerade tabletter
 • Tadalafil förpackning 5 mg 12 filmdragerade tabletter
 • Tadalafil förpackning 10 mg 12 filmdragerade tabletter
 • Neutralt förpackade tabletter
Bilder endast för illustrationssyfte

Tadalafil Pris från 7,88 € Per piller

Price Modification GRATIS leverans ingår

Tadalafil är ett läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion. Den aktiva ingrediensen i Tadalafil är tadalafil. Tadalafil är den generiska versionen av Cialis, som har samma aktiva ingrediens. Läkemedlet har genomgått omfattande kliniska tester och vetenskapligt studerats för dess effektivitet. I Sverige kan du köpa Tadalafil på nätet och få det diskret levererat till ditt hem. Om du redan har ett recept på Tadalafil kan du skicka det till oss per post. Alternativt kan du ansöka om ett online-recept via en online-läkartjänst. I flestadel av fall behöver du bara svara på några frågor i ett online-frågeformulär. Priset på Tadalafil inkluderar alltid gratis standardfrakt.


Förpackningsstorlek & dosering Tadalafil

Tadalafil 10 mg

från 7,88 € Per piller
 • 48 TABLETTER
 • 36 TABLETTER
 • 24 TABLETTER
 • 12 TABLETTER
 • 8 TABLETTER
 • 4 TABLETTER

Tadalafil 20 mg

från 8,31 € Per piller
 • 48 TABLETTER
 • 36 TABLETTER
 • 24 TABLETTER
 • 12 TABLETTER
 • 8 TABLETTER
 • 4 TABLETTER
Beställ nu och få din leverans innan 24 Maj 2024

Liknande Behandlingar

Cialis 5 mg 28 filmdragerade tabletter
Cialis daily från 4,92 € Per piller Mer info
Bild av Cialis 20 mg, 4 piller
Cialis från 17,42 € Per piller Mer info
Provforpackning Spedra 50mg, Viagra 50mg, Cialis 10mg
ED Provförpackning från 18,25 € Per piller Mer info
ED Generisk Provförpackning
ED Generisk Provförpackning från 11,25 € Per piller Mer info
Tadalafil förpackning 5 mg 12 filmdragerade tabletter
Tadalafil 5mg (daily) från 3,36 € Per piller Mer info

Bipacksedel Tadalafil 10/20 mg Generic för nedladdning.

Tadalafil Information

Varumärke Tadalafil
Tillverkare Generic
Aktiv ingrediens Tadalafil
Doseringsform TABLETTER
Dispens Receptbelagda läkemedel
Läkemedelsklass PDE-5-hämmare

Vad är Tadalafil?

Tadalafil, tillgänglig i tablettform, är ett effektivt läkemedel mot erektil dysfunktion och tillhör klassen PDE-5-hämmare. I Sverige är Tadalafil inte tillgängligt över disk och måste ordineras av läkare. Som en PDE-5-hämmare förhindrar Tadalafil verkan av enzymet fosfodiesteras-5, vilket resulterar i ökat blodflöde och därmed förbättrad erektil funktion.

Tadalafil verkningsmekanism

Under sexuell upphetsning frigörs kväveoxid (NO) i den manliga kroppen vilket stimulerar produktionen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). cGMP får de glatta musklerna i blodkärlen i penisens erektilvävnad att slappna av, vilket leder till ökat blodflöde och därmed erektion. Enzymet fosfodiesteras typ 5 (PDE-5) bryter ner cGMP och avslutar därmed erektionen. 

Tadalafil potensläkemedel verkar genom att hämma PDE-5, vilket fördröjer nedbrytningen av cGMP. Detta leder till en längre och stabilare erektion. Det är viktigt att notera att Tadalafil bara verkar när en man är sexuellt stimulerad.

Verkningsperiod

Tadalafil potensmedel börjar vanligtvis verka inom 30 till 60 minuter. För optimal effekt ska Tadalafil antingen tas på fastande mage eller minst två timmar efter en måltid.

Effektens varaktighet

Jämfört med andra PDE-5-hämmare kännetecknas potensläkemedlet Tadalafil av dess långa verkningstid. Efter att ha tagit en Tadalafil tablett kan effekten vara upp till 36 timmar. Detta betyder dock inte att erektionen varar under hela denna tid. Män kan få och behålla erektion lättare under denna tid med sexuell stimulering. På grund av denna förlängda verkningstid kallas Tadalafil ofta "helgpiller", eftersom det ger möjlighet att uppleva spontan sexuell aktivitet under en längre tid. 

Tillgängliga doser av Tadalafil

Tadalafil finns i olika doser: 2,5mg, 5mg, 10mg och 20mg. En läkare bör fastställa lämplig dosering av Tadalafil baserat på patientens individuella behov.

Låga doser av Tadalafil 2,5mg och 5mg är avsedda att tas dagligen, medan Tadalafil 10mg och 20mg ska tas minst 30 minuter innan samlag efter behov.

Som regel rekommenderas Tadalafil 10mg som startdos. Eventuell justering av Tadalafil-doseringen bör endast göras efter medicinsk konsultation, med minimumintervall på 24 timmar mellan intag.

Överskrid aldrig den maximala dosen på 20mg Tadalafil per dag, eftersom detta kan leda till oönskade biverkningar och överdosering.

Användning av Tadalafil

Det rekommenderas att ta Tadalafil potensmedel minst 30 minuter innan samlag. 

Tadalafil tabletter kan tas med eller utan mat, även om fettrika måltider kan påverka effekten. 

Överdriven alkoholkonsumtion bör undvikas eftersom detta kan öka risken för biverkningar från Tadalafil.

Tadalafil tabletter ska sväljas hela med ett glas vatten.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Innan du tar potensläkemedlet Tadalafil, kontakta din läkare om följande gäller dig:

 • Abnormitet av röda blodkroppar (sicklecellanemi)
 • Benmärgscancer (multipelt myelom)
 • Cancer i blodkroppar (leukemi)
 • Anomalier i penis
 • Allvarliga leverproblem
 • Allvarliga njurproblem

Om du märker en plötslig försämring eller förlust av syn, sluta ta Tadalafil omedelbart och berätta för din läkare.

Vissa patienter har upplevt en plötslig försämring av hörseln eller en plötslig hörselnedsättning. Även om det inte är klart om dessa händelser är direkt relaterade till Tadalafil, om du upplever plötslig hörselnedsättning eller försämring av din hörsel, ska du sluta ta Tadalafil och omedelbart kontakta en läkare.

Det finns inget godkännande för användning av Tadalafil hos kvinnor.

Tar Tadalafil med andra mediciner

Det är möjligt att potensläkemedlet Tadalafil kan interagera med vissa andra läkemedel.

Du ska inte ta Tadalafil med nitrater.

Särskild försiktighet krävs med följande läkemedel:

 •  Alfa-blockerare
 •  Andra läkemedel för behandling av högt blodtryck
 • Riociguat
 • 5-alfa-reduktashämmare
 • Ketokonazol och proteashämmare
 • Fenobarbital, fenytoin och karbamazepin
 • Rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol

Andra läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion.

Biverkningar av Tadalafil

Liksom alla mediciner kan Tadalafil ha biverkningar.

Biverkning

Frekvens

Avbryt behandlingen och tala omedelbart om för läkare om du märker någon av följande biverkningar:

Allergiska reaktioner, inklusive hudutslag

Ibland

Bröstsmärta

Ibland

Priapism (långvarig och eventuellt smärtsam erektion)

Sällan

Plötslig synförlust

Sällan

Andra biverkningar har också rapporterats:

Huvudvärk

Ofta

Ryggont

Ofta

Muskelvärk

Ofta

Smärta i armar och ben

Ofta

Ansiktsrodnad

Ofta

Täppt näsa

Ofta

Matsmältningsbesvär

Ofta

Yrsel

Ibland

Magont

Ibland

Illamående

Ibland

Kräkningar

Ibland

Sura uppstötningar

Ibland

Suddig syn

Ibland

Ögonsmärta

Ibland

Andningssvårigheter

Ibland

Blod i urinen

Ibland

Förlängd erektion

Ibland

Hjärtklappning

Ibland

Takykardi

Ibland

Högt blodtryck

Ibland

Lågt blodtryck

Ibland

Näsblod

Ibland

Ringningar i öronen (tinnitus)

Ibland

Svullnad av händer, fötter eller leder

Ibland

Trötthet

Ibland

Svimning

Sällan

Anfall

Sällan

Tillfällig minnesförlust

Sällan

Svullnad på ögonlocken

Sällan

Röda ögon

Sällan

Plötslig hörselnedsättning eller dövhet

Sällan

Nässelfeber

Sällan

Penisblödning

Sällan

Blod i spermier

Sällan

Ökad svettning

Sällan

Hjärtinfarkt (med tidigare känd hjärtsjukdom)

Sällan

Stroke (med tidigare känd hjärtsjukdom)

Sällan

Försämring eller synförlust på ett eller båda ögonen

Sällan

Observera: En fullständig förteckning över biverkningar av Tadalafil finns i bipacksedeln i originalförpackningen.

Rådfråga alltid en läkare innan du bestämmer dig för att köpa Tadalafil.

Kontraindikationer för Tadalafil

Potensläkemedlet Tadalafil ska inte tas om du:

 • har överkänslighet mot Tadalafil eller någon ingrediens i läkemedlet.
 • använder organiska nitrater eller NO-givare, inklusive amylnitrit.
 • har en allvarlig hjärtsjukdom eller har haft hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna.
 • har haft en cerebrovaskulär olycka under de senaste 6 månaderna.
 • har extremt lågt eller oreglerat högt blodtryck.
 • tidigare har upplevt synförlust på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION), även känd som "ögoninfarkt".
 • tar Riociguat.

Lagring

Tadalafil ska förvaras på en sval, torr plats och utom räckhåll för barn. Efter utgångsdatumet ska läkemedlet inte längre användas.

Receptkrav för Tadalafil i Sverige

Tadalafil är ett receptbelagt läkemedel i Sverige. Det innebär att du bara kan köpa Tadalafil i Sverige med ett giltigt recept från läkare. 

Det är inte lagligt att köpa eller sälja Tadalafil receptfri.

Innan förskrivning utför läkare vanligtvis en grundlig läkarundersökning och konsultation för att säkerställa att läkemedlet är lämpligt för den specifika patienten.

Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
Senast granskad:

Frågor och svar om Tadalafil

Besvaras av våra experter, som består av farmaceuter och farmaceutiska tekniska assistenter.

 • Hur köper jag Tadalafil på recept?+

  Fråga ställd av W.

  Med ett recept kan du köpa Tadalafil i Sverige på valfritt konventionellt apotek eller på ett online apotek som Apomeds. När du beställer Tadalafil online från Apomeds kan du enkelt lösa in ditt recept på Tadalafil genom att skicka det till vår postadress.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Skadar Tadalafil spermier?+

  Fråga ställd av O.

  Potensläkemedlet Tadalafil har inte visat några negativa effekter på manlig fertilitet, spermiemorfologi eller spermiernas rörlighet i kliniska studier. Men alla som är oroliga för sin fertilitet bör konsultera en specialist inom urologi eller andrologi.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Varför fungerar inte Tadalafil för mig?+

  Fråga ställd av S.

  Om Tadalafil inte har önskad effekt på dig kan det bero på flera anledningar:

  Dosering: Det är möjligt att dosen av Tadalafil du tar inte är tillräcklig. En läkare kan avgöra om en justering av Tadalafil dosering är nödvändig.

  Användningstid: Tadalafil kan tas som en on-demand medicinering eller dagligen. Om du tar Tadalafil som en on-demand medicinering, ska du ta det minst 30 minuter innan samlag.

  Psykologiska faktorer: Stress, ångest, depression och andra psykologiska faktorer kan påverka effekten av Tadalafil.

  Interaktioner med andra läkemedel: Vissa läkemedel kan störa eller försvaga effekten av Tadalafil.

  Brist på sexuell stimulering: Även om du tar Tadalafil, är sexuell stimulering nödvändig för att få erektion.

  Hälsoproblem: Vissa medicinska tillstånd som diabetes eller hjärt-kärlsjukdom kan påverka läkemedlets effektivitet.

  Alkohol och matintag: Stora mängder alkohol eller mycket feta måltider kan påverka absorptionen och effektiviteten av Tadalafil.

  Det är viktigt att du talar med din läkare om alla läkemedel och kosttillskott du tar och eventuella hälsoproblem. Din läkare kan hjälpa dig att hitta orsaken till problemet och föreslå möjliga lösningar.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Varför är Tadalafil billigare än Cialis?+

  Fråga ställd av L.

  Tadalafil är ett generiskt läkemedel medan Cialis är ett läkemedel som är varumärkt.

  Generiska läkemedel har samma aktiva ingredienser som deras märkesekvivalenter. Samma påståenden om säkerhet och effektivitet gäller för ett generiskt läkemedel som för det ursprungliga preparatet.

  Detta innebär att Tadalafil är lika säker och effektiv som Cialis. Generiska läkemedel kostar vanligtvis mindre än märkesläkemedel eftersom det inte finns något behov av forsknings- och utvecklingskostnader i priset på Tadalafil.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • I vilka länder är Tadalafil receptfritt?+

  Fråga ställd av I.

  Tadalafil receptkrav kan variera i olika länder på grund av olika juridiska och folkhälsohänsyn. I Sverige är det inte möjligt att köpa Tadalafil receptfritt eftersom det är ett receptbelagt läkemedel. Det är alltid en bra idé att kontrollera lokala lagar och endast köpa Tadalafil från ett licensierat apotek.

  Eftersom Tadalafil är ett receptbelagt läkemedel måste du tala med en vårdgivare och få ett giltigt recept innan du kan köpa Tadalafil.

  Vissa hälsotillstånd och andra mediciner kan göra Tadalafil osäkert att ta. Det är därför det är så viktigt att du söker medicinsk rådgivning innan du köper och använder Tadalafil.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag beställa Tadalafil på kredit?+

  Fråga ställd av C.

  Om du kan köpa Tadalafil på konto med kredit beror på apoteket eller online leverantören som du vill köpa läkemedlet från. 

  Många apotek och online leverantörer (till exempel Apomeds) erbjuder olika betalningsalternativ, inklusive köp på konto. Innan du köper bör du kontrollera betalningsvillkoren för respektive leverantör och även ta reda på eventuella extra kostnader. 

  Det är också tillrådligt att endast köpa från välrenommerade och auktoriserade apotek eller leverantörer för att säkerställa läkemedlets äkthet och kvalitet.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vänjer sig kroppen vid vissa doser av Tadalafil? Och måste du då ta mer och mer?+

  Fråga ställd av V.

  Det finns för närvarande inga vetenskapliga bevis för att Tadalafil eller andra läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion är fysiskt beroendeframkallande och vanebildande.

  I långsiktiga kliniska prövningar var Tadalafil säkert och tolererades väl vid doser på 5, 10 eller 20mg som togs upp till en gång dagligen efter behov i 18 till 24 månader.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag köpa Tadalafil 10mg utan recept?+

  Fråga ställd av O.

  Potensläkemedlet Tadalafil kräver recept i Sverige, så Tadalafil 10mg är inte tillgängligt utan recept. Detsamma gäller för andra doser, eftersom du inte heller kan köpa Tadalafil 20mg utan recept.

  Om du tror att du lider av erektil dysfunktion är det viktigt att tala med en läkare för att ta reda på om effekterna av Tadalafil 10mg skulle hjälpa dig mest.

  Med läkares recept är du fri att välja var du ska köpa Tadalafil 10mg.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Kan jag bryta Tadalafil 10mg tabletten för att ta den i delar?+

  Fråga ställd av U.

  Ta alltid detta läkemedel i enlighet med läkarens recept för Tadalafil. 

  Rekommenderad startdos är en 10mg tablett Tadalafil minst 30 minuter innan samlag. 

  Svälj tabletten hel med lite vatten. Bryt inte den. 

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Hur länge verkar Tadalafil 10mg?+

  Fråga ställd av K.

  Jämfört med andra ED-läkemedel är verkningstiden för Tadalafil 10mg längre eftersom det kan fortsätta att verka i upp till 36 timmar efter att tabletten tagits. Men det betyder inte att du har en kontinuerlig erektion i 36 timmar. Det betyder bara att det är lättare att få erektion efter stimulering under denna period.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Vem rekommenderas att köpa Tadalafil 20mg?+

  Fråga ställd av C.

  Det är viktigt att endast en läkare föreskriver rätt dosering av Tadalafil för varje enskilt fall.

  Den rekommenderade startdosen av Tadalafil för behovsanvändning hos de flesta patienter är 10mg, som tas innan förväntad sexuell aktivitet.

  Om du inte uppnår tillfredsställande resultat med en lägre dos av Tadalafil, kan din läkare ordinera en högre dos på 20mg beroende på individuell effekt och tolerabilitet.

  Tadalafil 20mg har visat sig vara effektivare än lägre doser av Tadalafil. (Det är därför priset på Tadalafil 20mg är högre.)

  Samtidigt är Tadalafil 20mg något mer sannolikt att orsaka vissa biverkningar som huvudvärk eller dyspepsi (matsmältningsbesvär) jämfört med en lägre dos.

  Chansen för ökad risk av biverkningar anses inte vara signifikant eftersom Tadalafil 20mg fortfarande behandlas som ett säkert läkemedel för män.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
 • Om en engångsdos av Tadalafil 20mg inte verkar, kan jag ta mer än 20mg dagligen?+

  Fråga ställd av A.

  Tadalafil 20mg är den högsta dosen du kan ta per dag.

  Det är maximum. Det finns ingen praktisk anledning att överskrida denna dos av Tadalafil.

  Att ta mer än 20mg Tadalafil skulle inte ge några ytterligare fördelaktiga effekter men skulle öka risken för biverkningar.

  Om en dos Tadalafil 20mg inte fungerar för dig, fråga din läkare om möjliga orsaker och alternativa behandlingsalternativ.

  Besvarad av KCJ Warringa-Hollander, M.Sc. Ledande farmaceut, Apomeds NL BV
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post