Viagra vs Cialis. Vad är skillnaden?


Vad är skillnaden mellan Cialis och Viagra?

Viagra (sildenafil) och Cialis (tadalafil) kan nå effekt på så lite som 1 timme, men för vissa patienter kan dessa läkemedel arbeta ännu snabbare. Sildenafil kommer att ha effekt tillförlitligt i 6-8 timmar, men tadalafil kommer att ha effekt i upp till 36 timmar. Att överväga fördelar och risker med Cialis kontra Viagra kräver vissa grundläggande kunskaper om båda. En kort jämförelse av Viagra kontra Cialis kan göras genom att undersöka hur de kan användas ("som behövs" för båda eller dagligen för Cialis), den tid det tar för dem att nå effekt, hur lång tid de fortsätter att ha effekt, och de biverkningar dessa kan orsaka.


Mer information


Viktig fakta:


  bild av par som kysser varandra   


Biverkningar är sällan den enda faktorn män överväger när de tar läkemedel för erektil dysfunktion. Det är samspelet mellan en mans sociala omständigheter (och partner), dennes behov av en snabb effekt av medicinering kontra en långvarig varaktighet av effekt, den individuella reaktionen på läkemedlet i form av biverkningar, en persons tidigare sjukdomshistoria, de andra mediciner denne tar, och den mycket personliga definitionen av vad det innebär att uppnå en erektion som är tillfredsställande för sexuell aktivitet.


Hur Viagra och Cialis fungerar

Viagra och Cialis är del av en läkemedelsfamilj som kallas PDE-5-hämmare. PDE-5 (fosfoddiesterase typ-5) är ett enzym som i princip är en dörrvakt i det reproduktiva systemet: Det begränsar en erektion genom att flytta blod ur penis (genom en kedjereaktion med andra molekyler). Viagra och Cialis fungerar genom att blockerare PDE-5. Detta upprätthåller förhöjda nivåer av ett ämne som kallas cGMP, som skapar avslappning i muskel och uppmuntrar blodkärlen att vidgas. Detta leder till mer fritt blodflöde, även till penis.


Viagra vs. Cialis

Viagra och Cialis kan båda nå effekt på så lite som 1 timme, men för vissa patienter kan dessa läkemedel fungera ännu snabbare.

Viagra lämnar kroppen efter ca 6 till 8 timmar, medan Cialis kan ha effekt i 24 till 36 timmar. Oavsett så behövs inte alltid en effekt på 6-8 timmar och eventuella biverkningar (utöver positiv effekter) som uppkommer försvinner snabbt då medicinen lämnar blodomloppet. Det innebär att någon som upplever nästäppa eller rodnad då de tagit antingen Cialis eller Viagra kan uppleva det bättre att ta det kortare verkande läkemedlet, Viagra.

Hur länge ett läkemedel är effektivt är viktigt för vissa. Låt oss jämföra två män i dessa scenario. Den ene mannen kan kanske förutse när sexuell aktivitet kommer att inträffa. Ett läkemedel som fungerar snabbt och lämnar systemet snabbt därefter är då perfekt. Ett läkemedel som Viagra. Den andra mannen kanske vet att sex kommer att inträffa under en helg men kan inte veta exakt när det kommer att inträffa. För honom är ett läkemedel med en långvarig effekt mycket viktigare än hur lång tid det tar för ett läkemedel att bli effektivt. Han kan föredra Cialis. Cialis kan också tas i en låg daglig dos, och för en majoritet av patienter är detta att föredra.


Viagra och Cialis biverkningar

Vanliga biverkningar av Viagra och Cialis inkluderar yrsel, huvudvärk, rodnad, upprörd mage eller matsmältningsbesvär, dimsyn, förändringar i synfärg, influensaliknande symtom (såsom rinnande eller täppt näsa eller halsont), minnesproblem, muskel- eller ryggsmärta, sömnlöshet, eller onormal utlösning.

Mindre vanliga biverkningar av Viagra och Cialis inkluderar priapism (en långvarig erektion som inte försvinner), hjärtinfarkt-liknande symtom, ögonproblem såsom plötslig synförlust, ringningar i öronen eller hörselnedsättning, kramper, eller svullnad i extremiteterna. De biverkningar du upplever kan avgöra om Viagra eller Cialis är rätt val för dig. Till exempel, om du upplever ansiktsrodnad eller huvudvärk när du använder Cialis, kan du uppleva att den kortare verkande medicinen, Viagra, är ett bättre alternativ.


Men ta inte Viagra eller Cialis om du:

Innan du tar Viagra, Cialis, eller någon ED medicinering, prata med din vårdgivare om eventuella biverkningar och om du är frisk nog att ha samlag.


Andra ED-läkemedel

Två andra läkemedel för ED är Levitra (vardenafil) och Spedra (avanafil). Dessa läkemedel är också PDE-5-hämmare och de fungerar på ett liknande sätt som Viagra och Cialis. Spedra kan tas så snart som 15 minuter innan sexuell aktivitet.


Andra ED-strategier

Det finns också livsstilsförändringar du kan göra som kan förbättra ED. Dessa inkluderar att gå ner i vikt, få mer motion, ändra din kost och sluta eller minska din användning av tobak, alkohol, och droger. Läs mer om 11 helt naturliga sätt att skydda din erektion här. Men om du upplever ED, är det viktigt att prata med en vårdgivare om det. ED är inte bara orsakat av PDE-5 problem. Det kan vara ett tecken på ett allvarligt medicinskt tillstånd, såsom hjärtsjukdom, depression eller en låg testosteronnivå.


Börja nu


Referenser

Washington, S. L., & Shindel, A. W. (2010, September 7). A once-daily dose of tadalafil for erectile dysfunction: compliance and efficacy. Tagen från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2939761/.


Senast granskad:25.06.2020

Publiceringsdatum:
Nyligen modifierad:
+49-800-2040640 internationellt tel. E-post